• Оцінка динаміки клінічних показників у дітей в період ремісії онкогематологічних захворювань за комплексом реабілітації з призначенням мінеральної лікувально-столової води
ua До змісту

Оцінка динаміки клінічних показників у дітей в період ремісії онкогематологічних захворювань за комплексом реабілітації з призначенням мінеральної лікувально-столової води

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2018.1(7):59-62; doi 10.15574/IJRPM.2018.7.59

Шаповалова Г. А., Бабов К. Д.
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабiлiтацiї та курортології МОЗ України», м. Одеса

Мета: оцінка динаміки клінічних показників у дітей у період ремісії онкогематологічних захворювань (ОГЗ) за комплексом реабілітації з диференційованим призначенням мінеральної лікувальностолової води.
Матеріали і методи. Алгоритм обстеження 118 дітей з ОГЗ на етапі санаторно-курортної реабілітації в умовах санаторію для дітей у супроводі батьків (санаторій імені В.П. Чкалова, м. Одеса) включав загально-клінічне обстеження (анамнез хвороби, наявність супутньої патології, скарги, клінічний огляд). Додатково до загального комплексу реабілітації 42 дітям призначали питний прийом мінеральної лікувально-столової природної води «Аква Лібра».
Результати. На тлі комплексного лікування в абсолютної більшості дітей зникли або зменшилися прояви больового синдрому; зникла або знизилась не тільки частота диспептичних проявів, але й їх виразність; зникли або зменшилися майже усі прояви астенічного синдрому; вірогідно (р<0,05; р<0,01) зменшилась частота об’єктивних ознак захворювання та їх виразність.
Висновки. Доведено позитивний вплив мінеральної лікувально-столової води «Аква Лібра» у комплексі санаторно-курортної реабілітації дітей з ОГЗ.
Ключові слова: діти, онкогематологічні захворювання, комплекс реабілітації, мінеральна вода.

Література

1. Бабов КД, Поберська ВО. (редактори). (2010). Реабілітація дітей із онкогематологічними захворюваннями в санаторно-курортних умовах. Посібник. Одеса: Optimum: 160.

2. Біличенко ТО, Польщакова ТВ, Паненко АВ та ін. (2012). Вплив комплексної санаторно-курортної реабілітації на загальний стан організму та показники фізіологічної адаптації у дітей з онкогематологічними захворюваннями. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. 1: 17-20.

3. Золотарева ТА, Беличенко ТА, Польщакова ВВ и др. (2010). К вопросу о применении минеральных вод в раннем восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. 4: 26-29.

4. Паненко АВ, Беличенко ТА, Польщакова ТВ, Иваницкая ЕА. (2010). Обоснование применения минеральных вод в восстановительном лечении детей с онкогематологической патологией. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. 2: 8-12.

5. Янченко ТС, Игнатенко СА, Литвинович ИН, Кулик ГД. (2013). Реабилитация детей, излеченных от онкозаболеваний, с применением питьевых курсов минеральной воды Евпаторийского курорта. Материалы XIII конгресса физиотерапевтов и курортологов Автономной Республики Крым «Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и физиотерапии», 18–19 апреля 2013 г, г. Евпатория. Вестник физиотерапии и курорологии. 2: 148.