• Оцінка безпосередніх та віддалених результатів балонної вальвулопластики при аортальному стенозі у новонароджених
ua До змісту Повний текст статті

Оцінка безпосередніх та віддалених результатів балонної вальвулопластики при аортальному стенозі у новонароджених

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):65-68; doi 10.15574/SP.2018.92.65

Чорненька Є. М., Максименко А. В., Кузьменко Ю. Л., Куркевич А. К.
ДУ «Науковопрактичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ

Балонна вальвулопластика (БВП) може полегшити симптоми аортального стенозу (АС) у пацієнтів, але ця процедура супроводжується підвищеним ризиком летальності та морбідності і нерідко вимагає подальших реінтервенцій. Водночас БВП не має ускладнень, пов'язаних з використанням штучного кровообігу у новонароджених, що є особливо небажаним у пацієнтів у важкому, декомпенсованому стані із нестабільною гемодинамікою.
Мета: дослідити результати БВП у новонароджених з ізольованим АС.
Матеріали і методи. За період з 2010 р. по 2015 р. у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії 31 новонародженому була виконана БВП як первинний метод корекції ізольованого АС. Медіана віку становила 8 діб (від 0 до 27 діб), середня вага — 3,4±0,6 кг (від 2,3 до 4,6 кг). До операції 29 (93,6%) пацієнтів не мали недостатності на аортальному клапані (АК), 1 (3,22%) мав мінімальну і 1 (3,22%) невелику. Медіана максимального градієнта на АК становила 60 мм рт.ст. (від 20 до 140 мм рт.ст.).
Результати. Максимальний градієнт на момент виписки і у віддаленому періоді зберігався на рівні 33±13,3 та 37,8±23,7 відповідно. Аортальна недостатність (АН) значно зростала протягом періоду спостереження. У віддаленому періоді без недостатності був лише 1 (3,2%) пацієнт. Госпітальна летальність становила 1 (3,2%). Період спостереження за пацієнтами досліджуваної групи становив 61,2±22,4 міс. Протягом цього часу 13 (43,3%) пацієнтів отримали 17 реоперацій на АК.
Висновки. Новонароджені після БВП схильні до суттєвого прогресування АН. Протягом 5 років 42% пацієнтів були реоперовані. Протягом періоду спостереження заміну клапана було проведено у 16,7% пацієнтів, що вижили.
Ключові слова: аортальний стеноз, балонна вальвулопластика, новонароджені.

Література

1. Agnoletti G, Raisky O, Boudjemline Y, Ou P, Bonnet D, Sidi D, Vouhé P. (2006, Nov). Neonatal surgical aortic commissurotomy: predictors of outcome and long-term results. Ann Thorac Surg. 82(5): 1585–92. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2006.05.049; PMid:17062209

2. Balmer C, Beghetti M, Fasnacht M, Friedli B, Arbenz U. (2004, Jan). Balloon aortic valvoplasty in paediatric patients: progressive aortic regurgitation is common. Heart Br Card Soc. 90(1): 77–81. https://doi.org/10.1136/heart.90.1.77; PMid:14676250 PMCid:PMC1768038

3. Gaynor JW, Bull C, Sullivan ID, Armstrong BE, Deanfield JE, Taylor JF, Rees PG, Ungerleider RM, de Leval MR, Stark J. (1995, Jun). Late outcome of survivors of intervention for neonatal aortic valve stenosis. The Annals of Thoracic Surgery. 60(1): 122—125. https://doi.org/10.1016/S0003-4975(95)00384-3

4. Hill GD, Ginde S, Rios R, Frommelt PC, Hill KD. (2016, Aug 8). Surgical Valvotomy Versus Balloon Valvuloplasty for Congenital Aortic Valve Stenosis: ASystematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 5(8). https://doi.org/10.1161/JAHA.116.003931

5. Maskatia SA, Ing FF, Justino H et al. (2011, Oct 1). Twenty-five year experience with balloon aortic valvuloplasty for congenital aortic stenosis. Am J Cardiol. 108(7): 1024—8. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2011.05.040; PMid:21791328

6. Mitchell BJ, Brown SC. (2014). Management of severe aortic valve stenosis in the neonate. Journal of the South African Heart Association. 11; 1.

7. Weber HS, Mart CR, Myers JL. (2000). Transcarotid balloon valvuloplasty for critical aortic valve stenosis at the bedside via continuous transesophageal echocardiographic guidance. Catheter Cardiovasc Interv. 50(3): 326—9. https://doi.org/10.1002/1522-726X(200007)50:3<326::AID-CCD11>3.0.CO;2-T