• Оцінювання ефективності та безпеки застосування препарату Вібуркол для підготовки шийки матки до пологів та профілактики аномалій пологової діяльності

Оцінювання ефективності та безпеки застосування препарату Вібуркол для підготовки шийки матки до пологів та профілактики аномалій пологової діяльності

HEALTH OF WOMAN.2016.7(113):73–78; doi 10.15574/HW.2016.113.73 
 

Оцінювання ефективності та безпеки застосування препарату Вібуркол для підготовки шийки матки до пологів та профілактики аномалій пологової діяльності


Авраменко Т. В., Мощич О. П.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


Мета дослідження: порівняння ефективності застосування комплексного біорегуляційного препарату (КБП) Вібуркол виробництва «Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ», Німеччина, і референтного препарату Но-Х-ша виробництва АТ «Лекхім-Харків», що використовують як спазмолітичні засоби для підготовки шийки матки до пологів та профілактики аномалій пологової діяльності.


Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 92 вагітні жінки у віці від 18 до 45 років, які були рандомізовані на 2 групи: основну (n=46) і контрольну (n=46). Вібуркол застосовували для лікування у прелімінарний період та профілактики аномалії розвитку пологової діяльності. Призначали його в кінці вагітності і в 1-й період пологів, вранці і ввечері. На початку пологової діяльності Вібуркол вводили по 2 свічки кожні 3–4 год. У контрольній групі використовували спазмолітик Но-Х-ша. Для оцінювання нейрогуморальної регуляції пологів вивчали функціональний стан симпатоадреналової системи флюориметричним методом: визначали концентрацію норадреналіну і адреналіну в сечі. Для виявлення ризиків розвитку дискоординованої пологової діяльності і стану скоротливої функції матки визначали вміст b-естрадіолу і прогестерону в плазмі крові. Також були проаналізовані параметри скоротливої діяльності матки за даними кардіотокографії.


Результати. Використання комплексного біорегуляційного препарату Вібуркол сприяє адекватному «дозріванню» шийки матки і зменшенню в 1,5 разу випадків виникнення дискоординованої пологової діяльності. Застосування КБП Вібуркол під час пологів сприяло усуненню патологічних рівнів катехоламінів, що призводять до розвитку дискоординованої пологової діяльності.


Заключення. Отримані результати свідчать про ефективність КБП Вібуркол (свічки ректальні) для профілактики дискоординованої пологової діяльності. Препарат відповідає всім сучасним вимогам, що пред’являються до спазмолітиків і аналгетиків під час пологів: надає аналгетичну, спазмолітичну, транквілізувальну дію, усуває побічні рефлекторні реакції, знижує вираженість пологового стресу, не має негативної дії на скоротливу діяльність матки і стан плода.


Ключові слова: комплексні біорегуляційні препарати, біорегуляційний підхід, аномалія пологової діяльності, підготовка шийки матки, Вібуркол.


Література:

1. Вдовиченко Ю.П., Чернова А.В. Профилактика аномалий родовой деятельности с использованием антигомотоксических препаратов // Биологическая терапия. – 2002. – № 4. –С. 30–33.

2. Алиева Э.М. Патология родовой деятельности у первобеременных: Автореф. дисс. … д-ра мед. наук. – М., 1997.

3. Абрамченко В.В. Активное ведение родов. Методическое руководство. – СПб.: СпецЛит, 1997. – 670 с.

4. Гладких Р.Б. Комплексна діагностика, прогнозування, лікування і профілактика дискоординації родової діяльності: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – К., 2001.

5. Раскуратов Ю.В. Аномалии родовой деятельности. Особенности патогенеза, клиники и терапии в зависимости от характера прелиминарного периода: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. – СПб., 1995.

6. Клименко В.Г. Основные положения патогенетического биорегуляционного подхода в общей терапевтической практике// Биологическая терапия. – 2013. – № 1. – С. 8–11.

7. Хайне Хартмут. Значение антигомотоксической терапии в регуляторной медицине// Биологическая медицина. – 2004. – № 2. – С. 2–4.

8. Ван Брандт Б., Хайне Х. Регуляторная блокада: определение, значение и терапия //Биологическая медицина. – 2006. – С. 4–5.

9. Попов А.В. Некоторые аспекты применения гомеопатических средств в родильном зале // Гомеопатия и фитотерапия. – 1995. – № 1. – С. 33–34.

10. Моир Д.Д. Обезболивание родов: Пер. с англ. – М.: Медицина, 1985. – 184 с.

11. Крамарский В.А., Дудакова В.Н. Антигомотоксическая терапия в профилактике дискоординации родовой деятельности // Биологическая медицина. – 2008. – № 2. – С. 23–24.

12. Тираспольский И.В., Каширина Т.Н., Бусоргина О.В., Кузьмин В.Н., Совдагарова Ю.Э. Эффективность гомеопатических свечей Вибуркол при обезболивании родов // Биологическая медицина. – 1998. – № 1. – С. 35–38.

13. Райнхарт И. Гормезис и оценка сверхмалых доз биологически активных веществ // Биологическая медицина. – 1998. – № 2. – С. 4–8.