• Оцінювання ефективності препарату Поліжинакс у лікуванні змішаних бактеріальних вагінітів у жінок з ектопією шийки матки 
До змісту

Оцінювання ефективності препарату Поліжинакс у лікуванні змішаних бактеріальних вагінітів у жінок з ектопією шийки матки 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):102–107; doi 10.15574/HW.2016.110.102 
 

Оцінювання ефективності препарату Поліжинакс у лікуванні змішаних бактеріальних вагінітів у жінок з ектопією шийки матки 
 

Пирогова В. І., Мазур Ю. Ю., Шурпяк С. О., Малачинська М. Й.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

КЗ ЛОР «Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення» 
 

Мета дослідження: оцінювання ефективності препарату Поліжинакс у лікуванні та профілактиці рецидивів ектропіону шийки матки в умовах дисбіозу піхви.


Матеріали та методи. У дослідження були включені 83 жінки віком від 20 до 38 років. Основну групу склали 25 жінок репродуктивного віку, у яких при обстеженні діагностовано рецидив ектопії шийки матки. У групу порівняння увійшли 38 жінок з уперше виявленою доброякісною патологією шийки матки. Контрольну групу склали 20 жінок, які звернулись на консультацію з приводу планування вагітності і у яких під час обстеження не виявлено соматичної та гінекологічної патології. Залежно від методики лікування пацієнтки основної групи та групи порівняння були розподілені на підгрупи сліпим методом. Пацієнтки підгруп О-І (15 жінок) і П-І (20) з метою нормалізації стану мікробіоти піхви отримували препарат Поліжинакс по 1 капсулі вагінально на ніч протягом 12 днів.

Жінкам підгруп О-ІІ (10 жінок) і П-ІІ (18 жінок) терапію проводили відповідно до Наказiв МОЗ України № 676 від 31.12.2004 р. та № 417 від 15.07.2011 р. Для відновлення стану мікробіоти піхви був обраний препарат Поліжинакс – комбінований препарат у вигляді вагінальних капсул, що містять два бактерицидних антибіотики (поліміксин В сульфат і неоміцину сульфат), протигрибковий препарат ністатин і гель диметилполісилоксан.


Результати. Отримані результати дозволяють припустити, що у певної частини жінок раннього репродуктивного віку вихідна фізіологічна ектопія шийки матки ускладнюється приєднанням запального процесу піхви і шийки матки, розвитком дисбіотичних процесів статевих органів після початку статевого життя, і патогенетично обґрунтованим методом терапії у цих випадках є відновлення стану мікробіоти піхви з активним динамічним спостереженням за патологічним процесом і проведення, за необхідності, повторних курсів лікування. Водночас, попередні, не завжди обґрунтовані агресивні методи терапії неускладненої ектопії шийки матки зумовлюють неефективність зворотного розвитку процесу навіть при застосуванні ефективної місцевої антибактеріальної терапії, яка справляє виражений позитивний щодо усунення проявів вагініту тривалий ефект, однак не усуває зміни внаслідок склерозування, рубцювання та порушення мікроциркуляції у тканинах шийки матки. Застосування Поліжинаксу при змішаних бактеріально-кандидозних вагінітах справляє позитивний довготривалий ефект у 86,7% пацієнток з рецидивами ектопії шийки матки і у 90,0% пацієнток з уперше виявленою ектопією.


Заключення. Ігнорування необхідності оцінювання стану мікробіоти піхви і проведення інтервенційних необґрунтованих втручань при неускладненій ектопії шийки матки у молодих жінок репродуктивного віку зумовлює значну частоту рецидивів ектопії шийки матки. Терапія Поліжинаксом за наявності ектопії шийки матки, що виникає внаслідок запальних процесів шийки матки і піхви, дозволяє отримати позитивний ефект (усунення ектопії шийки матки) у 35% жінок.


Ключові слова: ектопія шийки матки, мікробіота піхви, Поліжинакс, змішаний бактеріальний вагініт.


Література

1. Белокриницкая ТЕ, Свердлова ЕС. 2011. Заболевания шейки матки: Руководство для врачей. изд. 2-е, перераб. и доп. Чита:48.

2. Буртушкина НК, Куперт АФ. 2011. Эффективность радиоволнового метода лечения доброкачественных заболеваний шейки матки. Сибирский медицинский журнал 2:74–76.

3. Ваганова СЕ. 2010. Комбинированное лечение доброкачественных заболеваний шейки матки. Акушерство и гинекология 5:116–120.

4. Гавриленко ЕВ, Красноженов ЕП, Агаркова ЛА и др. 2008. Изменение местной противоинфекционной защиты репродуктивного тракта у женщин с эктопией шейки матки. Сибирский медицинский журнал 23;4–1:48–49.

5. Минкина ГН, Русакевич ПС. 2000. Заболевания шейки матки. Минск:260.

6. Патология шейки и тела матки. Руководство для врачей. Под ред. проф. Коханевич ЕВ. Нежин, Гидромакс. 2009:352.

7. Прилепская ВН. 2008. Патология шейки матки и генитальные инфекции. М, МЕДпресс-информ:385.

8. Прилепская ВН, Костава МН. 2006. Патология шейки матки: теория и практика. Патология шейки матки. Генитальные инфекции 1;3:3–6.

9. Чайка ВК. 2011. Захворювання шийки матки: навчальний посібник. Пiд ред. чл.-кор. НАМНУ проф. Чайки ВК. Донецьк:282.

10. Чуруксаева ОН, Коломиец ЛА. 2011. Физиохирургические методы лечения вирус-ассоциированной патологии шейки матки. Сибирский онкологический журнал 3(45):11–15.

11. Boisnic S, Branchet MC. 2012. Оценка противовоспалительного эффекта препарата Полижинакс. Мед. аспекты здоровья женщины 4(56):22–23.

12. Sobel JD, Subramanian C, Foxman B, Fairfax M et al. 2013. Mixed vaginitis-more than coinfection and with therapeutic implications. Curr. Infect. Dis. Rep. 15;2:104–108. http://dx.doi.org/10.1007/s11908-013-0325-5; PMid:23354954

13. Tempera G, Furneri PM. 2010. Management of aerobic vaginitis. Gynecol. Obstet. Invest. 70;4:244–249. http://dx.doi.org/10.1159/000314013; PMid:21051843

14. Verriere F. 2011. Оценка эффективности препарата Полижинакс в лечении вагинитов. Акушерство и гинекология (Българско дружество по акушерство и гинекология Българско дружество по акушерство и гинекология). 50:32–37.