• Обструктивний бронхіт — чи така проста ця патологія у дітей?

Обструктивний бронхіт — чи така проста ця патологія у дітей?

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):87-96; doi 10.15574/SP.2017.86.87

Охотнікова О. М., Дуда Л. В.
Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета: визначення ефективності і безпеки застосування розчинів натрію хлориду у комплексній терапії дітей раннього віку, хворих на обструктивний бронхіт (ОБ).
Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилися 45 дітей з ОБ віком від 1,5 міс. до 3 років. У всіх дітей розвиток ОБ спровокувала гостра респіраторна вірусна інфекція. Усі хворі отримали комплексне лікування, що включало бронхолітичну терапію через небулайзер, протизапальну терапію, системні кортикостероїди; за показаннями проводилася інфузійна і симптоматична терапія. Усі діти були розподілені на три групи: I група — 15 (33,3%) хворих з дихальною недостатністю II ступеня, що отримували інгаляції монопрепарату хлориду натрію (3% LORDE); II група — 16 (35,6%) дітей з дихальною недостатністю III ступеня, які інгалювали комбінований препарат — 3% гіпертонічний розчин хлориду натрію + гіалуронова кислота (3% LORDE hyal hyper); III група (група порівняння) 14 (31,1%) пацієнтів з дихальною недостатністю IІ–III ступенів, що не отримували препаратів гіпертонічного розчину натрію хлориду.
Результати. На тлі комплексної терапії у пацієнтів І групи спостерігалися покращання загального стану, зменшення дихальних розладів і поява продуктивного кашлю у середньому на третю добу (3,08±0,95). У дітей ІІ групи до кінця третьої доби (3,18±1,01) реєструвалося аналогічне покращання, у а хворих ІІІ групи — на п`яту добу (5,46±1,05). Тривалість стаціонарного лікування зменшилася у дітей, що отримували один з препаратів гіпертонічних сольових розчинів, у середньому до сімох днів. Хворі ІІІ групи знаходилися у лікарні 9,46±2,4 дня. Незважаючи на те, що діти ІІ групи мали важчі дихальні розлади, у них отримані кращі результати лікування завдяки властивостям гіалуронату натрію, що сприяє зниженню інтенсивності запального процесу, зволоженню та відновленню слизової оболонки бронхів. Побічних явищ лікування не спостерігалося.
Висновки. Доведена ефективність гіпертонічних розчинів натрію хлориду, як монопрепарату (3% LORDE), так і в комбінації з гіалуроновою кислотою (3% LORDE hyal hyper), у комплексному лікуванні ОБ у дітей раннього віку. Використання цих препаратів скорочує перебування дітей у стаціонарі та покращує переносимість базової терапії. Небулайзерна терапія LORDE hyal hyper, завдяки зволожувальній дії гіалуронату натрію, демонструє виразну ефективність та відмінну переносимість препарату, запобігає розвитку небажаного ефекту у вигляді бронхоспазму і може бути рекомендована для застосування при виразній бронхообструкції. Завдяки зволожувальній дії гіалуронової кислоти, додавання її до гіпертонічного розчину хлориду натрію дозволяє уникнути бронхоспазму як можливого його побічного ефекту.
Ключові слова: обструктивний бронхіт, діти раннього віку, гіпертонічний розчин натрію хлориду.

Література

1. Визель А.А. Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких: от общих синдромов к унификации лечения / А.А. Визель, И.Ю. Визель // Пульмонология. — 2007. — Т.9, №1. — С.22—25.

2. Волков А.В. Противокашлевые, муколитические и отхаркивающие средства. Что выбрать? / А.В. Волков // Здоров'я України. — 2009. — жовтень: тематичний номер. — С.37.

3. Геппе Н.А. Ингаляционная небулайзерная терапия заболеваний респираторной системы у детей / Н.А. Геппе // Практическое руководство для врачей. — Москва: КолоритСтудио, 2008. — 82 с.

4. Гіпертонічний розчин NaCl у лікуванні легеневих захворювань при муковісцидозі / Е.П. Рівс, К. Моллой, К. Пол, Н.Г. МакЕлвані // Науковий світ. — 2012. — Т.2. — 11 с.

5. Зайцева С.В. Синдром бронхиальной обструкции у детей / С.В. Зайцева, О.А. Муртазаева // Трудный пациент. — 2012. — Т.10, №2—3. — С.34—39.

6. Клинические и фармакоэкономические аспекты оказания неотложной помощи детям с острой обструкцией дыхательных путей / С.А. Царькова, Т.В. Тарина, Ф.Д. Ваисов, А.В. Бушуев // Скорая мед. помощь. — 2004. — №1. — С.45—47.

7. Клінічні настанови з діагностики і лікування бронхіальної астми у дітей // Здоров'я України. — 2010. — жовтень: тематичний номер. — С.39—41.

8. Ласица О.И. Современные аспекты этиопатогенеза, клиники, диагностики и дифференциальной диагностики бронхиальной астмы у детей раннего возраста: методические рекомендации / О.И. Ласица, Е.Н. Охотникова. — Киев, 2000. — 31 с.

9. Ласиця О.Л. Бронхообструктивний синдром у дітей раннього віку та особливості муколітичної терапії / О.Л. Ласиця, О.М. Охотнікова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2004. — №2. — С.27—31.

10. Майданник В.Г. Эффективность применения препарата «Милистан от кашля» при острых бронхитах у детей (4 фаза клинических исследований) [Электронный ресурс] / В.Г. Майданник // Здоровье ребенка. — 2006. — №3(3). — Режим доступа: http://www.mif.ua.com/archive/article/857

11. Овсянников Д.Ю. Бронхообструктивный синдром у детей / Д.Ю. Овсянников // Астма и аллергия. — 2014. — №1. — С.13—17.

12. Охотникова Е.Н. Бронхообструктивный синдром инфекционного и аллергического генеза у детей: сложности дифференциальной диагностики и выбора муколитической терапии / Е.Н. Охотникова // Современная педиатрия. — 2012. — №2(42). — С.76—80.

13. Охотникова Е.Н. Этот многоликий и коварный бронхообструктивный синдром! / Е.Н. Охотникова // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. — 2011. — №3. — С.13—22.

14. Принципы этиопатогенетической терапии острых синуситов: методические рекомендации / Х.Т. Абдулкеримов, Т.И. Гаращенко, В.И. Кошель [и др.]; под ред. С.В. Рязанцева. — Санкт-Петербург: Полифорум Групп, 2014. — 40 с.

15. Протокол діагностики та лікування алергічних хвороб у дітей : наказ МОЗ України № 767 від 27.12.2005 [Електронний документ]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

16. Симонова О.И. Муколитики для детей: сложные вопросы, важные ответы / О.И. Симонова // Вопросы совр. педиатрии. — 2014. — Т.13, №1. — С.26—32.

17. Сорока Ю.А. Муколитическая терапия в педиатрической практике / Ю.А. Сорока // Клінічна педіатрія. — 2010. — №1(22). — С.10—15.

18. Тодоріко Л.Д. Особливості бронхообструктивного синдрому у хворих на туберкульоз легенів / Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем'янів // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2012. — №1—2 (50—51). — С.48—51.

19. Царькова C.А. Беродуал в лечении бронхообструктивного синдрома: классика и современность / С.А. Царькова, И.В. Лещенко // Пульмонология. — 2007. — №4. — С.96—99.

20. Чернышева О.Е. Острые бронхиты у детей / О.Е. Чернышева, Л.Л. Поповиченко // Здоровье ребенка. — 2009. — №6 (21). — С.35—46.

21. Юлиш Е.И. Патогенетические обоснования назначения муколитических средств при респираторных заболеваниях у детей / Е.И. Юлиш // Здоровье ребенка. — 2015. — №1(60). — С.12—15.

22. A preliminary study of aerosolized recombinant human deoxyribonuclease I in the treatment of cystic fibrosis / R.C. Hubbard, N.G. McElvaney, P. Birrer [et al.] // New England Journal of Medicine. — 1992. — Vol.326, №12. — Р.812—815. https://doi.org/10.1056/NEJM199203193261207; PMid:1538726

23. Ballmann M. Hypertonic saline and recombinant human DNase: a randomised cross-over pilot study in patients with cystic fibrosis / M. Ballmann, H. Von Der Hardt // Journal of Cystic Fibrosis. — 2002. — Vol.1, №1. — Р.35—37. https://doi.org/10.1016/S1569-1993(01)00009-1

24. Effect of hypertonic saline, amiloride, and cough on mucociliary clearance in patients with cystic fibrosis / M. Robinson, J.A. Regnis, D.L. Bailey [et al.] // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. — 1996. — Vol.153, №5. — Р.1503—1509. https://doi.org/10.1164/ajrccm.153.5.8630593; PMid:8630593

25. Global Initiative for Asthma: Revised, 2016 [Electronic resource]. — URL: http://www.ginaasthma.org.

26. Hebestreit A. Hypertonic saline inhibits luminal sodium channels in respiratory epithelium / A. Hebestreit, U. Kersting, H. Hebestreit // European Journal of Applied Physiology. — 2007. — Vol.100, №2. — Р.177—183. https://doi.org/10.1007/s00421-007-0420-0; PMid:17318647

27. Hyaluronic acid improves «pleasantness» and tolerability of nebulized hypertonic saline in a cohort of patients with cystic fibrosis / P. Buonpensiero, F. De Gregorio, A. Sepe [et al.] // Advances in Therapy. — 2010. — Vol.27, №11. — Р.870—878. https://doi.org/10.1007/s12325-010-0076-8; PMid:20953746

28. Hypertonic saline improves the LCI in paediatric patients with CF with normal lung function / R. Amin, P. Subbarao, A. Jabar [et al.] // Thorax. — 2010. — Vol.65, №5. — Р.379—383. https://doi.org/10.1136/thx.2009.125831; PMid:20435858

29. Inhibitory effects of hypertonic saline on P. aeruginosa motility / V. Havasi, C.O. Hurst, T.C. Briles [et al.] // Journal of Cystic Fibrosis. — 2008. — Vol.7, №4. — Р.267—269. https://doi.org/10.1016/j.jcf.2007.11.009; PMid:18249160 PMCid:PMC2553522

30. King M. Rheology of cystic fibrosis sputum after in vitro treatment with hypertonic saline alone and in combination with recombinant human deoxyribonuclease I / M. King, B. Dasgupta, R.P. Tomkiewicz, N.E. Brown // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. — 1997. — Vol.156, №1. — Р.173—177. https://doi.org/10.1164/ajrccm.156.1.9512074; PMid:9230743

31. LL-37 complexation with glycosaminoglycans in cystic fibrosis lungs inhibits antimicrobial activity, which can be restored by hypertonic saline / G. Bergsson, E. P. Reeves, P. McNally [et al.] // Journal of Immunology. — 2009. — Vol.183, №1. — Р.543—551. https://doi.org/10.4049/jimmunol.0803959; PMid:19542465

32. Nebulised hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants (Review) [Electronic resource] / Zhang L., Mendoza-Sassi R.A., Wainwright C., Klassen T.P. // The Cochrane Library. — 2013. — Issue 7. — URL: http://www.thecochranelibrary.com

33. Nebulized 5% or 3% hypertonic or 0.9% saline for treating acute bronchiolitis in infants / K. Al-Ansari, M. Sakran, B.L. Davidson [et al.] // J. of Pediatrics. — 2010. — Vol.157, №4. — Р.630—634. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2010.04.074; PMid:20646715

34. Nebulized hypertonic saline decreases IL-8 in sputum of patients with cystic fibrosis / E.P. Reeves, M. Williamson, S.J. O'Neill [et al.] // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. — 2011. — Vol.183, №11. — Р. 1517—1523. https://doi.org/10.1164/rccm.201101-0072OC; PMid:21330456

35. Safety and reproducibility of sputum induction in asthmatic subjects in a multicenter study / J.V. Fahy, H.A. Boushey, S.C. Lazarus [et al.] // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. — 2001. — Vol.163, №6. — Р.1470—1475. https://doi.org/10.1164/ajrccm.163.6.9901105; PMid:11371420

36. Short-term efficacy of ultrasonically nebulized hypertonic saline in cystic fibrosis / P.A. Eng, J. Morton, J.A. Douglass [et al.] // Pediatric Pulmonology. — 1996. — Vol.21, №2. — Р.77—83. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0496(199602)21:2<77::AID-PPUL3>3.0.CO;2-M

37. The clinical approach to lung disease in patients with cystic fibrosis / B.P. O'Sullivan, P.Flume // Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine. — 2009. — Vol.30, №5. — Р.505—513. https://doi.org/10.1055/s-0029-1238909; PMid:19760538