• Обґрунтування лікувальної тактики на преконцепційному етапі у пацієнток з патологічними вагінальними виділеннями та обтяженим невиношуванням анамнезом
До змісту

Обґрунтування лікувальної тактики на преконцепційному етапі у пацієнток з патологічними вагінальними виділеннями та обтяженим невиношуванням анамнезом

HEALTH OF WOMAN. 2016.6(112):52–56; doi 10.15574/HW.2016.112.52 
 

Обґрунтування лікувальної тактики на преконцепційному етапі у пацієнток з патологічними вагінальними виділеннями та обтяженим невиношуванням анамнезом


Щурук Н. В., Пирогова В. І.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

Мета дослідження: оцінювання ефективності та безпеки застосування комплексного препарату гінекіт на етапі преконцепційної підготовки у жінок з обтяженим втратою вагітності анамнезом та неускладненими змішаними генітальними інфекціями.


Матеріали та методи. Обстежено 65 жінок з репродуктивними втратами в анамнезі, які звернулись з приводу патологічних вагінальних виділень. Діагностику інфекцій, що передаються статевим шляхом (C. trachomatis, T. vaginalis, HSV-II, HPV), стану мікробіоти піхви здійснювали методом ПЛР з детекцією результатів у режимі реального часу. Бактеріальний вагіноз (БВ) верифікували за системою Amsel.


Результати. У всіх обстежених пацієнток в анамнезі – самовільний викидень у І (56,9%) або ІІ (43,1%) триместрі вагітності. За результатами обстеження пацієнтки були розподілені на клінічні групи. У 26,2% жінок інфекційна патологія нижнього відділу статевого тракту підтверджена не була; 26,2% пацієнток не дали згоди на участь у дослідженні і увійшли до групи порівняння, яка отримувала терапію відповідно до існуючих клінічних настанов. Тридцять одна пацієнтка зі змішаним генітальним інфікуванням (основна група) отримувала комплексний препарат гінекіт. Позитивна динаміка була відзначена всіма пацієнтками основної групи, які фіксували зникнення суб’єктивних відчуттів у середньому на 2,2±0,3 доби. Після лікування T. vaginalis БВ не було виявлено у жодної пацієнтки, активний мікотичний процес за відсутності скарг зберігся у 4,8% жінок, повна ерадикація C. trachomatis досягнута у 92,3% пацієнток.


Заключення. Зменшення терміну лікування змішаних генітальних інфекцій на етапі преконцепційної підготовки у жінок з обтяженим невиношуванням акушерсько-гінекологічним анамнезом досягається обґрунтованим з погляду клініко-мікробіологічної та фармако-економічної ефективності призначенням комплексного препарату гінекіт. Сумарний клініко-мікробіологічний ефект запропонованого підходу становить 96,0±0,9%, що відповідає всім вимогам до терапії змішаних генітальних інфекцій, а відсутність побічних ефектів, короткий курс лікування забезпечують високу прихильність пацієнток до лікування (9,2±0,7 бала).


Ключові слова: змішані генітальні інфекції, невиношування вагітності, гінекит, азитроміцин, флуконазол, секнідазол.


Література

1. Бенюк ВО, Щерба ОА. 2013. Особливості функціонального стану слизової оболонки піхви та шийки матки за умов мікст-инфекції. Здоровье женщины 3(79):71–75.

2. Кондратюк ВК, Ємець НО, Коблош НД та ін. 2013. Виділення з жіночих статевих шляхів (етіологія, диференціальна диагностика та принципи лікування). Здоровье женщины 3(79):65–68.

3. Купреева СВ. 2007. Влияние трихомонадной инфекции на микробиоценоз влагалища. Росс. журн. кожн. венер. болезней 4:74–77.

4. Хамошина МБ, Радзинский ВЕ, Календжян АС, Рубцова АС. 2009. Нарушения микробиоценоза урогенитального тракта: грани проблемы, перспективы коррекции и профилактики. Вопросы гинекологии, акушерства и репродуктологии 8(5):69–74.

5. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии. Под ред. ЛС Страчунского, ЮБ Белоусова, СН Козловой. Смоленск, МАКМАХ. 2007:464.

6. Ушкалова ЕА. 2011. Место азитромицина в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза. Гинекология 13;3:44–49.

7. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2010. Morbidity and mortality Weekly Report. 2010. 59(RR–12):110.