• Новий вектор у видаленні грижі у дітей
До змісту

Новий вектор у видаленні грижі у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):16-19; doi 10.15574/PS.2016.52-53.16 
 

Новий вектор у видаленні грижі у дітей 
 

Столяр А. В., Аксельров М. А., Сахаров С. П.

ФДБОЗ ВО Тюменський державний медичний університет Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації, м. Тюмень

ФДБОЗ ТО обласна клінічна лікарня №2, м. Тюмень, Російська Федерація


Мета: покращити результати лікування дітей з природженою паховою грижею шляхом впровадження методу екстракорпоральної герніорафії і модифікації провідника для проведення лігатури.


Пацієнти і методи. За період з червня 2012 р. по червень 2016 р. за методикою екстракорпоральної герніорафії, у плановому порядку, у клініці дитячої хірургії Тюменського ДМУ прооперовано 445 дітей з природженою паховою грижею. Хлопчиків було у 6,9 разу більше, ніж дівчаток. Вік дітей варіював від 3 днів до 17 років.


Результати. Авторами розроблена голка – провідник лігатури, застосування якої дозволило скоротити тривалість оперативного втручання у 1,5 разу. Запропонований модифікований метод екстраперитонеальної пахової герніорафії при прирожденій паховій грижі у дітей зарекомендував себя лише позитивно.


Висновки. Методика вимагає накопичення досвіду і подальшого, поглибленого, аналізу як безпосередній, так і вітдалених результатів.


Ключові слова: пахова грижа, малоінвазивна хірургія, герніологія, дитяча хірургія.


Литература

1. Аксельров М. А. Метод подкожного эндоскопически ассистированного лигирования при паховой грыже у детей / М.А. Аксельров, А. В. Столяр, А. М. Аксельров // Альманах Института хирургии им. А. В. Вишневского. – 2016. – № 1. – С. 18.

2. Дворакевич А. О. Малоінвазивні методи хірургічного лікування пахвинних гриж / А. О. Дворакевич, А. А. Переяслов // Хірургія дитячого віку. – 2014. – № 3–4. – С. 54–58.

3. Ендоскопічне лікування пахвинних кил у дітей / П. С. Русак, В.Ф. Рибальченко, Д. С. Акмолаєв [та ін.] // Хірургія України. – 2011. – № 3 (39), Дод. № 1. – С. 134.

4. Лапароскопічна хірургія дитячого віку: навчально-методичний посібник / Русак П. С., Данилов О. А., Кукуруза Ю. П., Рибальченко В. Ф. – Житомир – Київ: НМАПО ім. П. Л. Шупика, ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2006. – 128 с.

5. Патент на полезную модель RU 153074 U1. Устройство для ушивания внутреннего пахового кольца / М. А. Аксельров, А.П. Комаров, Т. В. Сергиенко, А. В. Столяр, Н. Я Прокопьев; опубл. 27.06.15, Бюл. №18.

6. Патент на полезную модель RU 163478 U1. Игла для герниорафии / М. А. Аксельров, А. М. Машкин, А. П. Комаров, А.В. Столяр, Л. Б. Козлов; опубл. 20.07.16; бюл. №20.

7. Патология половых органов у мальчиков и мужское бесплодие / Иодковский К. М., Корчагин О. Ю., Кравчук В. Р., Синицкий В. А. // Актуальные вопросы детской хирургии: сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции с международным участием. – Гродно: ГрГМУ, 2015. – С. 133–135.

8. Столяр А. В. Первый опыт видеоассистированной герниорафии у детей / А. В. Столяр, М. А. Аксельров, Т. В. Сергиенко // Вятский мед. вестн. – 2015. – № 2. – С. 113–11.

9. Эндовидиохирургическое лечение детей с патологией влагалищного отростка брюшины / Щебеньков М.В., Баиров В.Г., Алейников Я.Н. [и др.]. – Санкт-Петербург: Педиатрия, 2001. – 30 с.

10. Laparoscopic herniorrhaphy in girls / F. Schier // J Pediatr Surg. – 1998. – Vol. 33. – P. 1495–1497.

11. Laparoscopic percutaneous extraperitoneal closure (LPEC) method for the exploration and treatment of inguinal hernia in girls / Oue T., Kubota A., Okuyama H., Kawahara H. // Pediatr. Surg. Int. – 2005. – Vol. 21. – P. 964–968. https://doi.org/10.1007/s00383-005-1556-9; PMid:16235058

12. Laparoscopically assisted simple suturing obliteration (LASSO) of the internal ring using an epidural needle: A handy single-port laparoscopic herniorrhaphy in children / Li S., Li M., Wong K. K. Y. [et al.] // J. Pediatr Surg. – 2014. – Vol. 49. – P. 1818–1820. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2014.09.027; PMid:25487491

13. Lee K. H. Laparoscopic Surgery in Newborns and Infants: An Update / K. H. Lee, C. K. Yeung // HK J. Paediatr. – 2003. – Vol. 8. – P. 327–335.

14. Percutaneous Internal Ring Suturing: A Simple Minimally Invasive Technique for Inguinal Hernia Repair in Children / Patkowski D., Czernik J., Chrzan R. [et al.] // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Techn. – 2006. – Vol. 16. – P. 513–517. https://doi.org/10.1089/lap.2006.16.513; PMid:17004880

15. Subcutaneous endoscopically assisted ligation (SEAL) of the internal ring for repair of inguinal hernias in children: a novel technique / Harrison M. R., Lee H., Albanese C. T., Farmer D. L. // J. Pediatr. Surg. –– 2005. – Vol. 40. – P. 1177–1180. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2005.03.075; PMid:16034766

16. Yeung C. K. Inguinal herniotomy: laparoscopic-assisted extraperitoneal technique / C. K. Yeung, K. H. Lee // Endoscopic surgery in infants and children / Bax K. M. A., Georgeson K. E., Rothenberg S. S., Valla J. S., Yeung C. K. editors. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008. – P. 591–6. https://doi.org/10.1007/978-3-540-49910-7_78