• Новий погляд на ендометріоз: роль відновлення повноцінного імунного нагляду над ектопічними клітинами ендометрія
ua До змісту

Новий погляд на ендометріоз: роль відновлення повноцінного імунного нагляду над ектопічними клітинами ендометрія

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):99–106; doi 10.15574/HW.2017.123.99

Мельников С. М., Тацький О. Ф.
ДУ «Інститут урології АМН України», м. Київ
Фонд «Камелін-Україна», ТОВ «Спіріка», м. Київ

У статті розглянуто роль імунологічних порушень у виникненні рецидивів генітального ендометріозу, а також наведено результати лікування цього захворювання.
Мета дослідження: вивчення впливу відновлення імунного гомеостазу за допомогою екзогенних пептидів на ефективність лікування ендометріозу.
Матеріали та методи. Було проведене лікування ендометріозу у 68 жінок фертильного віку. У 48 пацієнток був діагностований ендометріоз матки (аденоміоз), у 20 – ендометріоз піхвової частини шийки матки. З метою вивчення ефективності препарату Камелін-Біо у лікуванні ендометріозу пацієнток було розподілено на дві групи.
Результати. У групі хворих, яким була призначена монотерапія гормональним препаратом, через 3 міс після закінчення курсу гормонального лікування спостерігалися рецидиви ендометріозу. Вони виникли внаслідок системних та локальних імунологічних порушень, що вірогідно призвели до ухилення ектопічних клітин ендометрія від імунного нагляду.
Завдяки властивості екзогенних пептидів препарату Камелін-Біо реагувати з регулювальними пептидами ектопічних клітин ендометрія виникають умови для повноцінного імунного нагляду за ендометріоїдними вогнищами. У групі хворих, яким застосовували препарат Камелін-Біо, зафіксована у 4 рази нижча частота рецидивів захворювання у порівнянні з групою контролю.
Заключення. Лікування ендометріозу за допомогою комбінованого препарату прогестагену та естрагену є ефективним і сприяє стійкому регресу клінічної симптоматики захворювання. Перерва у застосуванні базової гормональної терапії призводить до рецидивів ендометріозу, що підтверджується інструментальними методами дослідження. Клінічний досвід підтверджує, що відновлення імунного гомеостазу пацієнток за допомогою препарату Камелін-Біо є важливим чинником підвищення ефективності лікування ендометріозу, приводить до клінічної ремісії і підвищує якість життя.
Ключові слова: ендометріоз, ектопічні клітини ендометрія, апоптоз, Камелін-Біо, імунний гомеостаз, рецидиви, лікування.

Література:
1. Бенюк В.О., Усевич И.А. Современный взгляд на лечение эндометриоза // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2007. – № 1. – С. 28–31.

2. Засєда Ю.І., Тацький О.Ф. Ефект тканинного накопичення екзогенних пептидів – ключ до розуміння механізмів гармонізації імунного гомеостазу у пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом // Здоровье мужчины. – 2017. – № 1 (60). – С. 51–56.

3. Курченко А.I, Бенюк В.О, Потебня Г.П., Кобись В.Л., О.Ф.Тацький О.Ф., Неймарк С.О. Роль екзогенних пептидів у відновленні повноцінної імунної відповіді в умовах вторинного імунодефіциту // Здоровье женщины. – 2017. – № 1 (117). – С. 89–97.

4. Литвиненко О.О., Тацький О.Ф. Ефективна профілактика рецидивів раку молочної залози: роль екзогенних пептидів MHP у відновленні імунного гомеостазу // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. – № 3 (100). – С. 51–56.

5. Линде В.А., Татарова Н.А., Гришанина О.И. Иммунологические аспекты эндометриоза // Проблемы репродукции. – 2008. – Т. 14, № 4. – С. 74–77.

6. Badipatla K.R., Vupputuri A., Niazi M., Blaise M.N., Nayudua S.K. Colonic Endometriosis: Dig Deeper for Diagnosis. Gastroenterology Res. 2017 Feb; 10(1): 59-62. https://doi.org/10.14740/gr760e; PMid:28270880 PMCid:PMC5330696

7. Badescu A, Roman H, Aziz M, Puscasiu L, Molnar C, Huet E, Sabourin JC. et al. Mapping of bowel occult microscopic endometriosis implants surrounding deep endometriosis nodules infiltrating the bowel. Fertil Steril. 2016;105(2):430–434. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.11.006; PMid:26613653

8. Carfagna P, De Cicco Nardone C, De Cicco Nardone A, Testa AC, Scambia G, Marana R, De Cicco Nardone F. The Role of Transvaginal Ultrasound in the Evaluation of Ureteral Involvement in Deep Endometriosis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017 May 15. doi: 10.1002/uog.17524 https://doi.org/10.1002/uog.17524

9. Casals G, Ordi J, Creus M, Fбbregues F, Carmona F, Casamitjana R, et al. Expression pattern of osteopontin and бvв3 integrin during the implantation window in infertile patients with early stages of endometriosis. Hum Reprod. 2012;27:805–813. https://doi.org/10.1093/humrep/der432; PMid:22215628

10. Da Broi MG, Navarro PA. Oxidative stress and oocyte quality: ethiopathogenic mechanisms of minimal/mild endometriosis-related infertility. Cell Tissue Res. 2016;364(1):1–7. https://doi.org/10.1007/s00441-015-2339-9; PMid:26685866

11. Facchin F, Barbara G, Saita E, et al. Personality in women with endometriosis: temperament and character dimensions and pelvic pain. Hum Reprod. 2016;31(7):1515–1521. https://doi.org/10.1093/humrep/dew108; PMid:27165626

12. Fritzer N, Haas D, Oppelt P, et al. More than just bad sex: sexual dysfunction and distress in patients with endometriosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013;169(2):392-396. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2013.04.001; PMid:23642970

13. Han SJ, Hawkins SM, Begum K, Jung SY, Kovanci E, Qin J, Lydon JP, DeMayo FJ, O’Malley BW. A new isoform of steroid receptor coactivator-1 is crucial for pathogenic progression of endometriosis. Nat Med. 2012;18:1102–1111. https://doi.org/10.1038/nm.2826; PMid:22660634 PMCid:PMC3541027

14. Han S.J., O’Malley B.W. The dynamics of nuclear receptors and nuclear receptor coregulators in the pathogenesis of endometriosis. Hum Reprod Update. 2014 Jul; 20(4): 467–484. https://doi.org/10.1093/humupd/dmu002; PMid:24634322 PMCid:PMC4063700

15. Hansen KE, Kesmodel US, Kold M, Forman A. Long-term effects of mindfulness-based psychological intervention for coping with pain in endometriosis: a six-year follow-up on a pilot study. Nord Psychol. 2017;69(2):100-109. https://doi.org/10.1080/19012276.2016.1181562

16. Jiang L, Yan Y, Liu Z, Wang Y. Inflammation and endometriosis. Front Biosci. 2016;21:941–948. https://doi.org/10.2741/4431

17. Khachani I., Adib A.F., Bezad R. Cesarean Scar Endometriosis: An Uncommon Surgical Complication on the Rise? Case Report and Literature Review. Case Rep Obstet Gynecol. 2017; 2017: 8062924. https://doi.org/10.1155/2017/8062924; PMid:28326210 PMCid:PMC5343249

18. Kohler G. Faustmann T.A., Gerlinger C. A dose — randing stady to determine the effecacy and safety of 1,2, and 4 mg of dienogest daily for endometriosis // Int. J. Gyn. Obst. 2010. – Vol. 108. – P. 21–25. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2009.08.020; PMid:19819448

19. Laura Buggio L., Barbara G., Facchin F., Frattaruolo M.P., Aimi G., Berlanda N. Self-management and psychological-sexological interventions in patients with endometriosis: strategies, outcomes, and integration into clinical care. Int J Womens Health. 2017; 9: 281-293. https://doi.org/10.2147/IJWH.S119724; PMid:28496368 PMCid:PMC5422563

20. Machairiotis N, Stylianaki A, Dryllis G, et al. Extrapelvic endometriosis: a rare entity or an under diagnosed condition? Diagnostic Pathology. 2013;8:194. doi:10.1186/1746-1596-8-194. https://doi.org/10.1186/1746-1596-8-194

21. Moawad NS, Caplin A. Diagnosis, management, and long-term outcomes of rectovaginal endometriosis. Int J Womens Health. 2013;5:753–763. https://doi.org/10.2147/IJWH.S37846; PMid:24232977 PMCid:PMC3825702

22. Montalto M, Santoro L, D’Onofrio F, Gallo A, Campo S, Campo V, Gasbarrini A. et al. Endometriosis, need for a multidisciplinary clinical setting: the internist’s point of view. Intern Emerg Med. 2010;5(6):463–467. https://doi.org/10.1007/s11739-010-0404-7; PMid:20449690

23. Nnoaham KE, Hummelshoj L, Kennedy SH, Jenkinson C, Zondervan KT. Developing symptom-based predictive models of endometriosis as a clinical screening tool: results from a multicenter study. Fertil Steril. 2012;98(3):670–692. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.04.022; PMid:22657249 PMCid:PMC3679490

24. Potlog-Nahari C, Feldman AL, Stratton P, Koziol DE, Segars J, Merino MJ, Nieman LK. CD10 immunohistochemical staining enhances the histological detection of endometriosis. Fertility and sterility. 2004;82(1):86–92. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2003.11.059; PMid:15236994

25. Rana R, Sharma S, Narula H, Madhok B. A case of recto-sigmoid endometriosis mimicking carcinoma. Springerplus. 2016;5:643. https://doi.org/10.1186/s40064-016-2221-6; PMid:27330909 PMCid:PMC4870527

26. Riћner TL. Diagnostic potential of peritoneal fluid biomarkers of endometriosis. Expert Rev Mol Diagn. 2015;15(4):557–580. https://doi.org/10.1586/14737159.2015.1015994; PMid:25719220

27. Scarfone G, Bergamini A, Noli S, Villa A, Cipriani S, Taccagni G, Vigano P, Candiani M, Parazzini F, Mangili G. Characteristics of clear cell ovarian cancer arising from endometriosis: a two center cohort study. Gynecologic oncology. 2014;133(3):480–484. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2014.03.017; PMid:24642093

28. Soave I, Caserta D, Wenger JM, Dessole S, Perino A, Marci R. Environment and endometriosis: a toxic relationship. Eur Med Pharmacol Sci. 2015;19(11):1964–1972.

29. Stewart LM, Holman CD, Aboagye-Sarfo P, Finn JC, Preen DB, Hart R. fertilization, endometriosis, nulliparity and ovarian cancer risk. Gynecologic oncology. 2013;128(2):260–264. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2012.10.023; PMid:23116937

30. Szymanowski K, Mikoіajczyk M, Wirstlein P, Dera-Szymanowska A. Matrix metalloproteinase-2 (MMP-2), MMP-9, tissue inhibitor of matrix metalloproteinases (TIMP-1) and transforming growth factor-в2 (TGF-в2) expression in eutopic endometrium of women with peritoneal endometriosis. Ann Agric Environ Med. 2016;23(4):649–653. https://doi.org/10.5604/12321966.1226861; PMid:28030938

31. Vercellini P, Buggio L, Berlanda N, Barbara G, Somigliana E, Bosari S. Estrogen-progestins and progestins for the management of endometriosis. Fertil Steril. 2016; 106(7): 1552–1571.e2. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.10.022; PMid:27817837

32. Wang S, Qiu L, Lang JH, Shen K, Huang HF, Pan LY, Wu M, Yang JX, Guo LN. Prognostic analysis of endometrioid epithelial ovarian cancer with or without endometriosis: a 12-year cohort study of Chinese patients. American journal of obstetrics and gynecology. 2013;209(3):241–e241-249.

33. Wolthuis AM, Meuleman C, Tomassetti C, D’Hooghe T, de Buck van Overstraeten A, D’Hoore A. Bowel endometriosis: colorectal surgeon’s perspective in a multidisciplinary surgical team. World J Gastroenterol. 2014;20(42):15616–15623. https://doi.org/10.3748/wjg.v20.i42.15616; PMid:25400445 PMCid:PMC4229526

34. Wu MH, Shoji Y, Chuang PC, Tsai SJ. Endometriosis: disease pathophysiology and the role of prostaglandins. Expert Rev Mol Med. 2007;9(2):1–20. https://doi.org/10.1017/S146239940700021X; PMid:17227592

35. Zhang J., Liu X. Clinicopathological features of endometriosis in abdominal wall—clinical analysis of 151 cases. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. 2016;43(3):379–383. PMid:27328495