• Нові можливості у лікуванні міом тіла матки – HIFU-технологія
ua До змісту

Нові можливості у лікуванні міом тіла матки – HIFU-технологія

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):47–51; doi 10.15574/HW.2017.123.47

Козаренко Т. М., Карачарова І. Ю., Гончаренко В. М., Клюсов О. М., Говоруха Т. М.
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Київський міський клінічний онкологічний центр, Центр ядерної медицини
КЛ «Феофанія» ДУС, м. Київ

Технологія HIFU-абляції має низку переваг порівняно з іншими методами лікування пацієнток з міомою матки, оскільки є неінвазивною, органозберігальною, не чинить клінічно значущої загальної дії на організм, не супроводжується тривалим періодом реабілітації та тимчасової непрацездатності.
Мета дослідження: підвищення ефективності лікування жінок, хворих на міому матки, шляхом оптимізації протоколів ультразвукової абляції.
Матеріали та методи. Клінічним матеріалом слугували 90 дистанційних ультразвукових абляцій жінкам з діагнозом «симптомна міома тіла матки», які були виконані у КМКОЦ, Центрі ядерної медицини. Процедуру проводили на апараті JC (виробник: Chongqing Haifu (HIFU) Technology Co., Ltd., Китай).
Результати. Потужність під час лікування становила 350±70 Вт, загальна енергія – 282 487±47 650 Дж, середній час інсонації – 765±137 с. При динамічному спостереженні регресія об’єму міоматозних вузлів у середньому становила: через 1 міс – 25±14,6%, через 3 міс – 33±12,9%, через 6 міс – 61±17,8%. Але у 4 (9,7%) пацієнток спостерігався незадовільний ефект після процедури, лікування було продовжене. Усі пацієнтки фіксували зменшення клінічних симптомів вже у перший місяць після проведення процедури. Під час виконання процедури у 5 (12,2%) пацієнток відзначено появу опіку шкіри 1-го ступеня, у 14 (34,1%) жінок – короткотривале підвищення температури тіла до 37,6°С у день проведення процедури, яка стабілізувалася самостійно протягом 3 діб, в 1 (2,4%) – цистит.
Заключення. Метод є селективним, не пошкоджує оточуючі тканини і тим самим є безпечним для ендометрія, що важливо для збереження фертильності. Зона фіброзу, яка утворюється після лікування та процесу регресії міоматозного вузла, є безпечною для подальшого виношування вагітності. Для клінічного оцінювання даного методу, його впливу на якість життя, найближчі та віддалені результати необхідно подальше накопичення та аналіз клінічного матеріалу.
Ключові слова: міома тіла матки, локальний аденоміоз, ультразвукова абляція, HIFU-технологія, лікування.

Література:
1. Буров А.К. Воздействие ультраакустических колебаний высокой интенсивности на злокачественные опухоли у животных и человека/ А.К. Буров, Г.Д. Андреевская// ДАН СССР. – 1956. – Т. 106. – С. 445–448.

2. Гаврилов Л.Р. Эволюция мощных фокусирующих систем для применения в различных областях медицины (обзор)// Акуст. журнал. – 2010. – № 6 (56). – С. 844–861.

3. Гаврилов Л.Р., Цирульников Е.М. Фокусированный ультразвук в физиологии и медицине. – Л.: Наука, 1980. – 199 с.

4. Вишнинский А.А., Курашвили Ю.Б., Мышенкова С.А. Цветовое допплеровское картирование в оценке эффективности лечения миомы матки методом ФУЗ-абляции //Материалы IX Всерос. науч. форума «Мать и дитя». – М., 2007. – 696 с.

5. Козаренко Т.М., Карачарова І.Ю., Гончаренко В.М., Говоруха Т.М., Клюсов О.М. Оптимізація сонографічних критеріїв вузлової міоми матки для визначення можливості проведення ультразвукової абляції// Здоровье женщины. – 2015. – 9 (105). – С. 119–122.

6. Козаренко Т.М., Карачарова І.Ю. Ультразвукова абляція (HIFU) – високотехнологічна альтернатива в лікуванні пацієнток із міомою тіла матки// Український Медичний Часопис. – 2016. – № 5 (115). – С. 58–59.

7. Лядов К.В., Сидорова И.С., Курашвили Ю.Б. и др. Дистанционная неинвазивная абляция тканей фокусированным ультразвуком под контролем магнитно-резонансной томографии в лечении миомы матки (руководство для врачей). – 2008.

8. Clement G.T. Perspectives in clinical uses of high-intensity focused ultrasound// Ultrasonics. 2004; 42 (10): 1087–1093. https://doi.org/10.1016/j.ultras.2004.04.003; PMid:15234170

9. Fruehauf JH, Back W, Eiermann A, et al. High-intensity focused ultrasound for the targeted destruction of uterine tissues: experiences from a pilot study using a mobile HIFU unit. // Archives of Gynecology and Obstetrics 2008; 277: 143–50. https://doi.org/10.1007/s00404-007-0435-0; PMid:17823809

10. Gavrilov L.R. Use of focused ultrasound for stimulation of nerve structures // Ultrasonics. – 1984. – Vol. 22, № 3. – P. 132–138. https://doi.org/10.1016/0041-624X(84)90008-8

11. Gavrilova-Jordan L.P., Rose C.H., Traynor K.D. et al. Successful term pregnancy following MR-guided focused ultrasound treatment of uterine leiomyoma. J. Perinatol. 2007; 27 (1): 59–61. https://doi.org/10.1038/sj.jp.7211624; PMid:17180132

12. Keshavarzi A., Vaezy S., Noble M.L., Paun M.K., Fujimoto V.Y. Treatment of uterine fibroid tumors in an in situ rat model using high-intensity focused ultrasound. Fertil. Steril. 2003; 80 (2): 761–767. https://doi.org/10.1016/S0015-0282(03)00783-0

13. Stewart E., Rabinovici J., Tempany C. et al. Clinical outcomes of focused ultrasound surgery for the treatment of uterine fibroids. Fertil Steril 2006; 85: 22–29. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2005.04.072; PMid:16412721

14. Theodore J. Dubinsky, Carlos Cuevas, Manjiri K. Dighe, Orpheus Kolokythas, Joo Ha Hwang. High-Intensity Focused Ultrasound: Current Potential and Oncologic Applications. AJR 2008; 190:191–199. https://doi.org/10.2214/AJR.07.2671; PMid:18094311