• Нові аспекти у лікуванні лейоміоми матки, асоційованої з ендометріозом
ua До змісту

Нові аспекти у лікуванні лейоміоми матки, асоційованої з ендометріозом

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):32–35; doi 10.15574/HW.2017.123.32

Камінський В. В., Прокопович Є. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м Київ
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, м Київ

Незважаючи на високий рівень розвитку сучасної хірургії і фармакології, жодна з хірургічних методик (гістеректомія / міомектомія чи емболізація маткових артерій) або лікарська терапія не є гарантією відсутності у майбутньому рецидиву росту міоми матки і ендометріозу. Однак існують методи досить ефективної фармакотерапії їхніх проявів. Зокрема, високу ефективність щодо симптомів міоми і розмірів вузлів демонструють селективні модулятори прогестеронових рецепторів (СМПР), що дозволяє розглядати їх як повноцінну альтернативу хірургічному лікуванню міоми матки.
Мета дослідження: оцінювання ефективності застосування СМПР при лікуванні поєднаних гінекологічних захворювань.
Матеріали та методи. У дослідження включені матеріали спостереження за 40 жінками 20–52 років з міомою матки на тлі поєднаної гінекологічної патології (ендометріоз, безплідність), яким здійснено енуклеацію міоматозних вузлів лапаротомних, лапароскопічним або трансцервікальним доступом.
Пацієнтки були розподілені на дві групи. В основній групі (n=20) жінки отримували СМПР – уліпрісталу ацетат (УПА) 5 мг на добу протягом 3 міс. Біодоступність УПА становить 70%. Оптимальна терапевтична разова доза при даній патології становить 5 мг. Через 3 міс було проведено перше оцінювання ефективності препарату при поєднаній гінекологічної патології, потім 14 жінок були піддані оперативному лікуванню, а 6 з 20 обстежених продовжували консервативне лікування ще протягом 1–4 міс. Після операції з метою профілактики рецидиву розвитку міоми матки та ендометріозу 8 хворих продовжили лікування УПА протягом 4 міс. У групі порівняння (n=20) жінкам було проведено оперативне лікування за аналогічними показниками, але СМПР до операції їм не призначали.
Результати. Дані досліджень свідчать про те, що застосування такого селективного модулятора прогестеронових рецепторів, як уліпрісталу ацетат, у лікуванні міоми матки у поєднанні з ендометріозом є безпечним і таким, що добре переноситься, сприяє швидкому стійкому купіруванню маткових кровотеч, значному зменшенню розмірів вузлів і вогнищ ендометріозу, а досягнутий терапевтичний ефект зберігається і після відміни терапії.
Заключення. Отже, застосування препарату уліпрісталу ацетату при лікуванні міоми матки на тлі поєднаної гінекологічної патології є високоефективним і перспективним у якості самостійного і комплексного методу терапії даної категорії хворих.
Ключові слова: міома матки, ендометріоз, селективні модулятори прогестеронових рецепторів, уліпрісталу ацетат, комбіновані оральні контрацептиви.
Література:
1. Tatarchuk T.F., Cossey N.V. Modern principles of treatment of uterine leiomyoma. Health of Ukraine. Thematic Issue (2012): 10–13.

2. Uterine Myoma, Myomectomy and Minimally Invasive Treatments (2015). DOI 10.1007/978-3-319-10305-1.

3. Kaminsky V.V., P.V.O., Medvedev M.V. Modern principles of organ-preserving treatment of women with leiomyoma of the uterus: methodical recommendations approved by the Ministry of Health of Ukraine. 2012, Dnipropetrovsk, 32.

4. Nosenko E.N. Progesterone and uterine leiomyoma / E.N. Nosenko E.A. Skidanova // Mediko-social problems of the family. – 2013. – T. 18, № 3. – P. 105–110.

5. Cook H., Ezzati M., Segars J.H., McCarthy K. «The impact of uterine leiomyomas on reproductive outcomes» Minerva Ginecologica, 62(3) (2010): 225–236.

6. Shannon K. Laughlin, Jane C. Schroeder, Donna Day Baird «New Directions in the Epidemiology of Uterine Fibroids» Seminars in Reproductive Medicine, 03(2010): 204-217. https://doi.org/10.1055/s-0030-1251477.

7. Hauptmann S., Kohler G. «Etiology, Pathogenesis, and Malignant Potential of Uterine Leiomyoma – A Review» Curr Obstet Gynecol Rep, 3(2014): 186–190. https://doi.org/10.1007/s13669-014-0091-x

8. Stovall Dale W. «Alternatives to hysterectomy: focus on global endometrial ablation, uterine fibroid embolization, and magnetic resonance-guided focused ultrasound» Menopause, 4(18) (2011): 443–450. https://doi.org/10.1097/gme.0b013e318207fe15; PMid:21701430

9. Radosa M.P., Owsianowski Z., Mothes A. «Long-term risk of fibroid recurrence after laparoscopic myomectomy» European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 180(2014): 35–39. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2014.05.029; PMid:25016181

10. Metwally M., Farquhar C.M., Li T.C. «Is another meta-analysis on the effects of intramural fibroids on reproductive outcomes needed?» Reprod Biomed Online, 23(2011): 2–14. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2010.08.006; PMid:21549642

11. Segars J.H., Parrott E.C., Nagel J.D., Guo X.C., Gao X., Birnbaum L.S., et al. «Proceedings from the Third National Institutes of Health International Congress on Advances in Uterine Leiomyoma Research: comprehensive review, conference summary and future recommendations.» Hum Reprod Update, 20(2014): 309–33. https://doi.org/10.1093/humupd/dmt058; PMid:24401287 PMCid:PMC3999378

12. Dickson E., Skinner B.D. «Hysteroscopic Myomectomy: Patient Selection, Preoperative Workup and Surgical Tips and Tricks». Journal of Minimally Invasive Gynecology, 20 (6) (Suppl) (2013): S99. https://doi.org/10.1016/j.jmig.2013.08.320

13. Dariushnia S., Nikolic B., Stokes L., Spie J. «Quality Improvement Guidelines for Uterine Artery Embolization for Symptomatic Leiomyomata» J Vasc Interv Radiol, 25(2014): 1737–1747. https://doi.org/10.1016/j.jvir.2014.07.020; https://doi.org/10.1016/j.jvir.2014.08.029; PMid:25442136

14. Munro M.G., Critchley H.O., Broder M.S., Fraser I.S. «FIGO classification system (PA LM-COE IN) for causes of abnormal uterine bleeding in nongravid women of reproductive age. FIGO Working Group on Menstrual Disorders». Int J Gynaecol Obstet, 113(2011):1–2. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2011.01.001; PMid:21316671

15. Donnez J., Tomaszewski J., Vazquez F., Bouchard R, Lemieszczuk B., Baro F., et al. «REARL-II Study Group. Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids» N Engl J Med, 366(2012): 421–32. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1103180; PMid:22296076

16. Donnez J., Donnez O., Dolmans M. «With the advent of selective progesterone receptor modulators,what is the place of myoma surgery in current practice?» Fertility and Sterility, 102(3) (2014): 640-648. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.06.041; PMid:25106762

17. Julie Kim J., Sefton E. «The role of progesterone signaling in the pathogenesis of uterine leiomyoma.» Molecular and Cellular Endocrinology, 358(2) (2012): 223–231. https://doi.org/10.1016/j.mce.2011.05.044; PMid:21672608 PMCid:PMC3184215

18. Bouchard P., Chabbert-Buffet N., Fauser B. «Selective progesterone receptor modulators in reproductive medicine: pharmacology, clinical efficacy and safety.» Fertility and Sterility, 96(2011): 5:1175–1189. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.08.021; PMid:21944187

19. Rabe T., Ahrendt H.J., Albring C., Bitzer J., Bouchard R, Cirkel U., Egarter C., Kцnig K., Harlfinger W., Matzko M., et al. «Ulipristal Acetate for Symptomatic Uterine Fibroids and Myoma – Related Hypermenorrhea Joint Statement by the German Society for Gynecological Endocrinology and Reproductive Medicine (DGGEF) and the German Professional Association of Gynecologists (BVF)». J Reproduktions med Endokrinol, 9(2) (2012): 106–26.

20. Donnez J., Vazquez F., Tomaszewski J., Nouri K., Bouchard R, Fauser B.C., et al. «For the REARL-III and REARL-III Extension Study Group. Longterm treatment of uterine fibroids with ulipristal acetate» Fertil Steril, 101(2014): 1565-73. e18.