• Нормальна розшифровка структури грудної залози з урахуванням можливостей нового покоління високочастотних ультрасонографічних датчиків

Нормальна розшифровка структури грудної залози з урахуванням можливостей нового покоління високочастотних ультрасонографічних датчиків

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):123–127; doi 10.15574/HW.2018.129.123

Гамбарова Г. Х., Аскерова Х.Е., Панахова М. С.
Азербайджанський Медичний Університет, м. Баку

За роки існування ехографії в Японії та англомовних країнах видано досить велику кількість атласів і навчальних посібників, де автори описують ехоанатомію грудних залоз. Бурхливий технологічний прогрес привів до того, що ехоанатомія грудних залоз, описана на базі апаратури 80–90-х років минулого століття, не відповідає можливостям сучасних ультразвукових приладів. Виникла необхідність в уточненні та деталізації ехографічного зображення грудних залоз з урахуванням можливостей нового покоління високочастотних датчиків 10–12 МГц, а також при використанні нових методик допплерографії. Анатомічна структура грудних залоз чітко диференціюється у разі використання сучасної ультразвукової апаратури. Зображення грудної залози у нормі широко варіює і залежить від співвідношення жирової, сполучної і залозистої тканини. УЗ-дослідження дозволяє візуалізувати томографічний зріз зображення фрагмента грудної залози від шкірних покривів до грудної стінки.
Ключові слова: грудна залоза, ультрасонографія, допплерографія, ультразвуковий датчик.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Гусейнов А.З., Истомин Д.А. Заболевания молочной железы. Монография / Тульский государственный университет. – Тула, 2011. – 250 с.

2. Бурдина Л.М. Диагностика и лечение доброкачественных патологических изменений молочных желез. – 1998.

3. Балицкая О.В., Былинский Б.Т., Виннецкая А.Б. и др. Справочник по онкологии /Под ред. С.А. Шалимова и др. – К.: Здоровье, 2000. – 560 с.

4. Онкология: Руководство для врачей /Под ред.: З.Ш. Гилязутдиновой, М.К. Михайлова. – М.: МЕДпресс, 2001. – 384 с. (Операбельный рак молочной железы // Практическая онкология. – 2002. – № 1. –76 с.).

5. Левченко К. Классификация BI-RADS-US: значение и тактика.

6. Лучевая терапия в лечении рака: Практическое руководство. – Лондон: CHAPMAN & HALL MEDICAL, 2000. – 338 с.

7. Antiomo W.U.,Pearson S.,Shaw S.Ultrasound kriteria inthe diagnosis of policestic ovary syndrome/2011.

8. Merethe Kumle/3rd European Breast Canser Confranse 2016.