• Нервозберігальна радикальна гістеректомія у хворих на інфільтративний рак шийки матки
До змісту

Нервозберігальна радикальна гістеректомія у хворих на інфільтративний рак шийки матки

HEALTH OF WOMAN. 2016.6(112):46–51; doi 10.15574/HW.2016.112.46 
 

Нервозберігальна радикальна гістеректомія у хворих на інфільтративний рак шийки матки

Дерменжи Т. В., Свінціцький В. С., Неспрядько С. В., Лигирда Н. Ф., Стаховський Е. О., Яцина О. І., Кабанов О. В.

Національний інститут раку, м. Київ

Інститут урології Національної академії медичних наук України, м. Київ

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ


Мета дослідження: поліпшення ефективності лікування та якості життя хворих на інфільтративний рак шийки матки (РШМ) шляхом удосконалення радикальної гістеректомії за рахунок розробки та впровадження нервозберігальної методики.


Матеріали та методи. У відділенні онкогінекології Національного інституту раку з 2012 до 2016 року проліковано 90 пацієнток на інфільтративний РШМ. Вік хворих знаходився у межах від 26 до 65 років, у середньому – 42,61±1,06 року. У дослідження були включені лише ті пацієнтки, у яких діагноз РШМ був підтверджений гістологічно. Усі пацієнтки залежно від методу хірургічного лікування були розподілені на 2 групи: I група – 45 (50%) пацієнток із інфільтративним РШМ, яким виконана нервозберігальна радикальна гістеректомія (НРГЕ), – основна група; II група – 45 (50%) пацієнток на інфільтративний РШМ, яким виконана радикальна гістеректомія (РГЕ III типу), – контрольна група. Прогностичні показники були тотожні у досліджуваних групах.


Результати. НРГЕ, що включає виділення кардинальної зв’язки, розділення заднього і переднього листка міхурово-маткової зв’язки, дає можливість відокремити тільки маткову гілку нижнього гіпогастрального сплетення і зберегти іннервацію сечового міхура, уникнути грубих порушень його скорочувальної функції в після-операційний період.


Заключення. Аналіз отриманих даних засвідчив, що виконання хірургічного втручання у хворих на інфільтративний РШМ зі збереженням основних елементів тазового вегетативного сплетення дозволяє істотно знизити кількість післяопераційних сечостатевих розладів, що підтверджується показниками уродинамічного дослідження – цистоманометрією, яку виконано у до- і ранній післяопераційний періоди.


Ключові слова: нервозберігальна радикальна гістеректомія, рак шийки матки, цистоманометрія.


Література

1. Ковалев М.И. Заболевания шейки матки: современные возможности хирургического лечения / М.И. Ковалев, Е.В. Рохлина // Лазерная медицина. – 2011. – Т. 15, вып. 3. – С. 53–62.

2. Рак в Україні, 2012–2013. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / З.П. Федоренко, Ю.Й. Михайлович, Л.О. Гулак [та ін.] ; гол. ред. О.О. Колеснік // Бюлетень Національного канцер-реєстру України. – К., 2015. – № 16. – 101 с.

3. Dursun P. Nerve-sparing radical hysterectomy for cervical carcinoma / P. Dursun, A. Ayhan, E. Kuscu // Crit. Rev. Oncol. Hematol. – 2009. – Vol. 70, № 3. – Р. 195–205. http://dx.doi.org/10.1016/j.critrevonc.2008.09.003; PMid:18926716

4. Laparoscopic nerve-sparing radical hysterectomy: description of the technique and patients’ outcome / A. Kavallaris, A. Hornemann, N. Chalvatzas [et al.] // Gynecol. Oncol. – 2010. – Vol. 119. – Р. 198–201. http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2010.07.020; PMid:20701958

5. Nerve-sparing minilaparoscopic versus conventional laparoscopic radical hysterectomy plus systematic pelvic lymphadenectomy in cervical cancer patients / F. Ghezzi, A. Cromi, S. Uccella [et al.] // Surg. Innov. – 2013. – Vol. 20. – Р. 493–501. http://dx.doi.org/10.1177/1553350612472986; PMid:23339145

6. Pelvic dysfunctions and quality of life after nerve-sparing radical hysterectomy: a multicenter comparative study / M. Ceccaroni, G. Roviglione, E. Spagnolo [et al.] // Anticancer Res. – 2012. – Vol. 32. – Р. 581–588. PMid:22287748

7. Robot versus laparoscopic nerve-sparing radical hysterectomy for cervical cancer: a comparison of the intraoperative and perioperative results of a single surgeon’s initial experience / G.O. Chong, Y.H. Lee, D.G. Hong [et al.] // Int. J. Gynecol. Cancer. – 2013. – Vol. 23. – Р. 1145–1149. http://dx.doi.org/10.1097/IGC.0b013e31829a5db0; PMid:23748178