• Можливості застосування тканинної допплерографії для оцінки діастолічної функції шлуночків серця у неонатологічній практиці

Можливості застосування тканинної допплерографії для оцінки діастолічної функції шлуночків серця у неонатологічній практиці

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):52-55; doi 10.15574/SP.2017.86.52

Гончарь М. А., Бойченко А. Д., Сенаторова А. В.
Харьківський національний медичний університет, Україна

Мета — визначення можливостей тканинної допплерографії в оцінці повздовжньої діастолічної функції шлуночків серця.
Пацієнти і методи. Обстежено 108 здорових новонароджених з визначенням опірних вікових показників.
Результати. При проведенні аналізу швидкісних і часових параметрів руху фіброзних кілець мітрального і трикуспідального клапанів за даними імпульсно-хвилевого тканинного допплерівського картування у новонароджених у ранній неонатальний період достовірних відмінностей не виявлено. При порівнянні з аналогічними параметрами, отриманими у дорослих, встановлені достовірні відмінності (p<0,05). У новонароджених кількісні параметри, що вивчалися, нижчі, що, можливо, пов'язано з особливостями будови неонатального міокарда.
Висновки. Оцінка діастолічної функції шлуночків серця у новонароджених повинна бути комплексною, із застосуванням усіх можливих допплерографічних режимів і розрахунком швидкісних та часових параметрів. Тканинна допплерографія розширює можливості діагностики міокардіальної дисфункції на доклінічному етапі.
Ключові слова: тканинна допплерографія, діастолічна функція, новонароджені, неонатальний період.

Література

1. Науменко Е.П. Тканевая допплерография: принципы и возможности метода / Е.П. Науменко, И.Э. Адзерихо // Проблемы здоровья и экологии. — 2012. — Вып. 4 (34). — С. 18—22.

2. Руководство по функциональной диагностике в кардиологии / под ред. Ю.А. Васюка. —Москва: Практическая медицина, 2012. — 162 с.

3. Типы диастолической дисфункции желудочков сердца у новорожденных в ранний неонатальный период / Бойченко А.Д., Сенаторова А.В., Гончарь М.А., Кондратова И.Ю. // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. — 2014. — Т.5, №3. — С. 10—16.

4. Acute changes in myocardial systolic function in preterm infants undergoing patent ductus arteriosus ligation: a tissue Doppler and myocardial deformation study / El-Khuffash A.F., Jain A., Dragulescu A. [et al.] // Am. Soc. Echocardiogr. — 2012. — Vol.25.— P.1058—67. https://doi.org/10.1016/j.echo.2012.07.016; PMid:22889993

5. ASE/EACVI Guidelines And Standards. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging / Sherif F. Nagueh, Chair, Otto A. Smiseth [et al.] // J. Am. Soc. Echocardiogr. — 2016. — Vol.29. — P.277—314. https://doi.org/10.1016/j.echo.2016.01.011; PMid:27037982

6. Assessment of myocardial function in neonates using tissue Doppler imaging / Negrine R.J., Chikermane A., Wright J.G., Ewer A.K. // Arch. Dis. Child Fetal. Neonatal Ed. — 2012. — Vol.97(4). — F304—6. https://doi.org/10.1136/adc.2009.175109; PMid:21037287

7. Edler I. The history of echocardiography / I. Edler, K. Lindstrom // Ultrasound Med. Biol. 2004. — Vol.30(12). — P. 1565—644. https://doi.org/10.1016/S0301-5629(99)00056-3

8. Guidelines for the echocardiographic assessment of the right heart in adults: a report from the American Society of Echocardiography endorsed by the European Association of Echocardiography, a registered branch of the European Society of Cardiology, and the Canadian Society of Echocardiography / Rudski L.G., Lai W.W., Afilalo J. [et al.] // J. Am. Soc. Echocardiogr. — 2010. — Vol. 23(7). — P. 685—713. https://doi.org/10.1016/j.echo.2010.05.010; PMid:20620859

9. Jack F. Price. Unique Aspects of Heart Failure in the Neonate / Jack F. Price; R.E. Shaddy (ed.), Heart Failure in Congenital Heart Disease: From Fetus to Adult, 2011. — 176 р.

10. Joseph K. Perloff Congenital Heart Disease in Adults / Joseph K. Perloff, John S. Child, Jamil Aboulhosn. — Edition 3, 2009. — 475 р. https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5894-6.50008-3; https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5894-6.50025-3; https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5894-6.50005-8; https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5894-6.50027-7; https://doi.org/10.1002/9781444311846.ch14; https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5894-6.50007-1; https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5894-6.50018-6; https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5894-6.50006-X; https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5894-6.50009-5; https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5894-6.50024-1; https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5894-6.50023-X; https://doi.org/10.1016/B978-1-4160-5894-6.50016-2

11. Luc Mertens. Targeted Neonatal Echocardiography in the Neonatal Intensive Care Unit: Practice Guidelines and Recommendations for Training: Writing group of the American Society of Echocardiography (ASE) in collaboration with the European Association of Echocardiography (EAE) and the Association for European Pediatric Cardiologists (AEPC) / Luc Mertens, Istvan Seri, Jan Marek [et al.] // Eur. J. Echocardiogr. — 2011. — Vol.12 (10). — P.715—736. https://doi.org/10.1093/ejechocard/jer181; PMid:21998460

12. Noah Hillman Physiology of Transition from intrauterine to Extrauterine Life / Noah Hillman, Suhas G. Kallapur, Alan Jobe // Clin. Perinatol. — 2012. — Vol. 39(4). — P.769—783. https://doi.org/10.1016/j.clp.2012.09.009; PMid:23164177 PMCid:PMC3504352

13. Otto, Catherine M. Practice of Clinical Echocardiography E-Book / Otto, Catherine M. — Edition 5. — Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier, 2016. — 990 р.

14. Recommendations for neonatologist performed echocardiography in Europe: Consensus Statement endorsed by European Society for Paediatric Research (ESPR) and European Society for Neonatology (ESN) / Willem P. de Boode, Yogen Singh, Samir Gupta [et al.] // Pediatric Research. — 2016. — Vol.80, №4. — Р. 465—471. https://doi.org/10.1038/pr.2016.126; PMid:27384404 PMCid:PMC5510288