• Можливості ультразвукового дослідження у діагностиці запальних захворювань при хронічному тазовому болю у жінок

Можливості ультразвукового дослідження у діагностиці запальних захворювань при хронічному тазовому болю у жінок

HEALTH OF WOMAN. 2017.8(124):57–60; doi 10.15574/HW.2017.124.57  

Ібадова Ш. Т.
Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. А. Алиева, г. Баку

Мета дослідження: проведення ультразвукового дослідження та аналіз основних ехографічних ознак запальних захворювань матки і придатків у жінок з хронічним тазовим болем.
Матеріали та методи. Ехографічне дослідження органів малого таза у 3D-режимі було проведено 41 жінці, серед яких було 25 (61,0%) пацієнток з підозрою на запальний процес придатків матки (оофорит, сальпінгіт, тубооваріальне утворення), 6 (14,6%) – із запальним процесом тіла матки (ендометрит) і 10 (24,4%) – із запальним процесом шийки матки.
Результати. Установлено, що у разі запальних захворювань придатків матки, крім специфічних ехографічних ознак, також є загальні ультразвукові маркери цього процесу в малому тазі. До них належать біль під час дослідження, наявність рідини у порожнині малого таза, дрібні гіперехогенні включення з акустичним феноменом, що часто переміщаються, а також перитонеальні спайки, які виявляють на тлі рідини.
Заключення. У хворих на ендометрит спостерігалася неоднорідна структура ендометрія – множинні різнокаліберні анехогенні та гіпоехогенні включення, як з чітким контуром, так і без нього.
У хворих на ендоцервіцит виявляли неоднорідну структуру слизової оболонки: множинні різнокаліберні анехогенні та гіпоехогенні включення з чітким контуром.
Ключові слова: запальні захворювання органів малого таза, тазовий біль, ультразвукове дослідження.

Література:
1. Абдылдабекова К.Б. Ультразвуковое сканирование органов малого таза женщин как метод диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний придатков матки/ К.Б. Абдылдабекова // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. – 2013. – № 2. – С. 27–30.

2. Иванова Л.И. Практическая ультразвуковая диагностика. Руководство для врачей. В 5-и томах/ Л.И. Иванова. – М., 2016. – Т. 3 (Ультразвуковая диагностика заболеваний женских половых органов). – 244 с.

3. Нилова А.Г. Ультразвуковые критерии эффективности лечения воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивного возраста / А.Г. Нилова, Любицкая Н.В., Пенькова О.Н. / В сборнике: Ургентная и реконструктивно-восстановительная хирургия Сборник научных трудов. – Самара, 2015. – С. 63–65.

4. Шварц П.Г. Хроническая тазовая боль: диагностика и лечебные подходы./ П.Г. Шварц, С.В. Попов, Ф.К. Горячев, М.Н. Гурьев // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2017. – № 2. – С. 71–78.

5. Шелковникова Н.В. Синдром хронической тазовой боли в урогинекологии/ Н.В. Шелковникова, А.И. Неймарк // Terra Medica. – 2013. – № 3. – С. 58.

6. Яроцкая Е.Л. Причины тазовых болей у женщин / Е.Л. Яроцкая //Медицинская сестра. – 2017. – № 1. – С. 8–13.