• Можливості терапії функціональних гастроінтестінальних розладів у дітей раннього віку
ua До змісту

Можливості терапії функціональних гастроінтестінальних розладів у дітей раннього віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 5(61):145-148; doi 10.15574/SP.2014.61.145

Можливості терапії функціональних гастроінтестінальних розладів у дітей раннього віку

Марушко Ю. В., Шеф Г. Г., Шеф С. О. 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Мета: вивчити ефективність застосування препарату «Кармінативум Бебінос» у терапії різних видів метеоризму у дітей раннього віку.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходились 26 дітей віком від 6 місяців до 2,5 року з проявами метеоризму. Усім дітям проводили загальноприйняте клінічне та лабораторне обстеження, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, дослідження калу на дисбактеріоз. Комплексне лікування включало дієтотерапію, використання пробіотиків, препарату Кармінативум Бебінос. Сорбенти, препарати спазмолітичної та анальгетичної дії не призначалися.

Результати. На фоні терапії купірувалися основні клінічні прояви метеоризму, покращився загальний стан дітей. Кармінативум Бебінос добре переносився пацієнтами.

Висновки. Кармінативум Бебінос є ефективним у комплексному лікуванні метеоризму у дітей раннього віку. Препарат є безпечним та зручним у застосуванні.

Ключові слова: метеоризм, діти раннього віку, Кармінативум Бебінос.

Література: 
1. Белоусов ЮВ. 2000. Гастроэнтерология детского возраста. Х, Консум: 528.

2. Бережной ВВ, Унич НК, Королева ВА. 2005. Опыт применения оригинальных препаратов Карминативум Бебинос и Дентинокс Гель Н у детей раннего возраста. Совр педиатрия 3(8): 217—219.

3. Вайкманн Е. 1991. Лікування колік і метеоризму при гострій диспепсії у немовлят та малих дітей. Еxtracta Paediatrica 15(№7/8): 26—28.

4. Дегтярева ИИ. 2000. Заболевания органов пищеварения. К: 321.

5. 2000. Кишечная колика у детей (клиника, диагностика, лечение). Пособ для практических врачей. М: 28.

6. Марушко ЮВ, Шеф ГГ. 2006. Досвід використання препарату «Дентинокс Гель Н» в педіатричній практиці. Перинатол и педиатрия 1(25): 145—146.

7. Місник ВП, Кліменко ЛО. 2006. Функціональні порушення травного тракту у дітей грудного віку та можливості їх корекції. Совр педиатрия 1(10): 155—158.

8. 2004. Руководство по детскому питанию. Под ред Тутельяна ВА, Коня ИЯ. М, МИА: 664.

9. Уніфіковані протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення. Наказ МОЗ України №59 від 29 січня 2013 р. http://www.moz.gov.ua

10. Фадеенко ГД. 2002. Синдром метеоризма. Как его лечить? Doctor. Журнал для практикуючих врачей 2: 46—48.

11. Carlos H. Lifschits. 2002. Pediatric Gastroenterology and Nutrishionin Clinical Practiceedby. NewYork-Basel, Marcel Decker, inc: 869.