• Можливості оцінки стану пацієнта
ua До змісту Повний текст статті

Можливості оцінки стану пацієнта

Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):102-108; doi 10.15574/PS.2017.55.102

Мельниченко М. Г., Елій Л. Б.
Одеський національний медичний університет, Україна

У статті наведено огляд літератури щодо можливостей оцінки стану пацієнта. Існує безліч різних систем і шкал оцінки важкості стану пацієнта і ризику можливого несприятливого результату, які використовуються в медичній практиці. Перелічені системи й шкали оцінки можуть бути як уніфікованими, так і специфічними за нозологією та віком. Багато оцінних шкал громіздкі, вимагають досить тривалого часу для проведення та не дозволяють швидко визначитися з тактикою ведення хворого. Збільшення часу оцінки важкості стану хворого, ризик розвитку ускладнень вимагають створення досить простої і досить інформативної системи оцінки стану пацієнта, прогнозування подальшого розвитку хвороби з визначенням необхідного обсягу медичних інвазій у перші часи при госпіталізації в лікувальну установу. Тому питання універсальної оцінки стану хворого, а особливо хворої дитини, залишається відкритим і потребує нових рішень та пропозицій.
Ключові слова: стан пацієнта, шкали оцінки, діти.

Література

1. Абдомінальна хірургічна інфекція: клініка, діагностика, антимікробна терапія: практичне керівництво / за ред. В.С. Савельєва, Б.Р. Гельфанда. – Москва: Літерра, 2006. – 168 с.

2. Александрович Ю.С. Оценочные и прогностические шкалы в медицине критических состояний / Ю.С. Александрович, В.И. Гордеев. – Москва: Сотис, 2007. – 140 с.

3. Баранів Д.А. Патоморфоз збудників гнійно-септичних захворювань у дітей і оптимізація лікування хворих: автореф. дис. … д-ра мед. наук: спец. 14.01.19 / Д.А. Баранів. – Москва, 2012. – 30 с.

4. Гаглоєв В.М. Деякі сучасні особливості гнійної інфекції в дітей і рання діагностика її септичних проявів: автореф. дис. … канд. мед. наук: спец. 14.00.35 / В.М. Гаглоєв. – Санкт-Петербург, 2008. – 19 с.

5. Гусев Е.Ю. Системное воспаление с позиции теории типового патологического процесса / Е.Ю. Гусев, В.А. Черешнев, Л.Н. Юрченко // Цитокины и воспаление. – 2007. – Т.6, №4. – С. 9–21.

6. Даштаянц Г.А. Клінічна гематологія / Г. А. Даштаянц. – Київ, 1978. – 230 с.

7. Кусельман А.И. Оценка состояния тяжести больных детей / А.И. Кусельман, Г.А. Самсыгин // Педиатрия. – 2012. – Т.91, №4. – С.115–121.

8. Лабораторні методи діагностики невідкладних станів / Г.І. Назаренко, А.А. Кишкун. – Москва, 2002. – 567 с.

9. Нехаев И.В. Полиорганная недостаточность, ССВР, ДВС-синдром и антитромбин III / И.В. Нехаев, А.О. Приходченко, О.Г. Мазурина // Инфекции в хирургии. – 2015. – Т.13, №1. – С.17–27.

10. Об’єктивна оцінка ваги стану хворих і прогноз у хірургії / Ю.М. Гаін, Г.Я. Хулун, Н.В. Завада [та ін.]. – Мінськ: Белмапо, 2005. – 313 с.

11. Ребенок Ж.О. Сепсис як самостійне інфекційне захворювання / Ж.О. Ребенок // Інфекційні хвороби. – 2009. – №2. – С.60–67.

12. Сепсис на початку XXI століття. Класифікація, клініко-діагностична концепція й лікування. Патолого-анатомічна діагностика. – Москва: Изд-У НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2004. – 126 с.

13. Сепсис: диагностика и подходы к антибактериальной и поддерживающей терапии: учебно-методическое пособие / И.А. Карпов, А.Е. Кулагин, Ю.Л. Горбич [и др.]. – Минск: БГМУ, 2014. – 48 с.

14. Сепсис: класифікація, клініко-діагностична концепція й лікування: Практичне керівництво / за ред. В.С. Савельєва, Б.Р. Гельфанда. – Москва: Мед. информ. аг., 2010. – 352 с.

15. Сепсис: лечение в условиях ограниченных возможностей / Кэйт Джэносси // Update in Anaesthesia Education for anaesthetists worldwide. – 2009. –№14. – С.87–100.

16. Хірургічні інфекції: практичне керівництво / за ред. І.А. Ерюхина, Б.Р. Гельфанда, С.А. Шляпникова. –2-е вид., перероб. й доп. – Москва: Літерра, 2006. – 736 с.

17. Черешнев В.А. Імунологічні й патофізіологічні механізми системного запалення / В.А. Черешнев, Е.Ю. Гусєв // Медична імунологія. – 2012. – Т.14, №1–2. – С.9–20.

18. Шляпников С.А. Основні принципи застосування клініко-статистичних груп по лікуванню важкого сепсису / С.А. Шляпников, В.В. Стожаров, Л.П. Зуєва [та ін.] // Інфекції в хірургії. – 2015. – №1. – С.3–10.

19. Bone R.C. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis: the ACCP/SCCM consensus conference committee Chest / R.C. Bone, R.A. Balk, F.B. Cerra. – 1992. – Vol.101. – P.1644–1655. https://doi.org/10.1378/chest.101.6.1481; https://doi.org/10.1378/chest.101.6.1644; PMid:1303622

20. Children with meningeal signs. Predicting who needs empiric antibiotic treatment / R. Oostenbrink, K.G. Moons [et al.] // Arch. Pediatr. Adolesc Med. – 2002. – Vol.156. – Р.1189–1194. https://doi.org/10.1001/archpedi.156.12.1189; PMid:12444828

21. Development of a pediatric multiple organ dysfunction score: use of two strategies / S. Leteurtre, A. Martinot, A. Duhamel [et al.] // Med. Decis Making. – 1999. – Vol.19. – P.399–410. https://doi.org/10.1177/0272989X9901900408; PMid:10520678

22. Diagnosis and management of complicated intraabdominal infection in adults and children: guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America / J.S. Solomkin, J.E. Mazuski, J.S. Bradley [et al.] // Clin. Infect. Dis. – 2010. – Vol.50(2). – P.133–164. https://doi.org/10.1086/649554; PMid:20034345

23. Outcome of pediatric patients with multiple organ system failure / J. Wilkinson, M. Pollack, U. Ruttimann [et al.] // Crit Care Med. – 1986. – Vol.14. – Р.271–274. https://doi.org/10.1097/00003246-198604000-00212; https://doi.org/10.1097/00003246-198604000-00002; PMid:3956214

24. Prognostic scoring systems to predict outcome in peritonitis and intra-abdominal sepsis / K. Bosscha, K. Reijnders, P.F. Hulstaert [et al.] // Br. J. Surg. – 1997. – Vol.84(11). – P.1532–1534. https://doi.org/10.1002/bjs.1800841110; https://doi.org/10.1111/j.1365-2168.1997.02809.x; PMid:9393271

25. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure / J.L. Vincent, R. Moreno [et al.] // Intensive Care Medicine. – 1996. – Vol.22. – Р.707–710. https://doi.org/10.1007/BF01709751; PMid:8844239