• Можливості місцевої імуномодулюючої та репаративної терапії у дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота

Можливості місцевої імуномодулюючої та репаративної терапії у дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту і порожнини рота

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):49-54; doi 10.15574/SP.2017.85.49

Бекетова Г. В., Солдатова О. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

У статті наведені сучасні дані щодо рекурентних захворювань респіраторного тракту та ротової порожнини у дітей. Авторами розглянуті особливості становлення імунної системи та функціонування антиінфекційного захисту у дітей. Надані дані щодо неспецифічних місцевих факторів захисту, зокрема лізоциму ротоглоткового секрету, який має бактерицидну, противірусну, антимікотичну, протизапальну та імуномодулюючу дію. Обґрунтоване використання комбінованого препарату «Лісобакт®», що містить найбільшу (серед відомих лізоцимвмісних засобів) терапевтично значущу дозу лізоциму, а також піридоксину гідрохлорид, для топічної замісної імуномодулюючої та репаративної терапії рекурентних респіраторних інфекцій та захворювань ротової порожнини у дітей.
Ключові слова: рекурентні респіраторні інфекції, захворювання порожнини рота, діти, лізоцим, «Лісобакт®», лікування.

Література

1. Баранов А.А. Лизоцим: теория и практика / А.А. Баранов, В.Г. Дорофейчук. — Москва-Н. Новгород, 1999. — 36 c.

2. Баранов А.А. Острые респираторные заболевания у детей. Лечение и профилактика. Научно-практическая программа / А.А. Баранов, А.В. Горелов, Б.С. Каганов. — Москва, 2004. — 84 с.

3. Заплатников А.Л. Клинико-иммунологическое обоснование иммунотерапии и иммунопрофилактики вирусных и бактериальных заболеваний у детей: дис. … д-ра мед. наук / А.Л. Заплатников. — Москва, 2003. — 46 с.

4. Кривопустов С.П. Острый тонзиллофарингит у детей: вопросы дифференциальной диагностики и лечения / С.П. Кривопустов // Здоровье ребенка. — 2010. — №1(22). — С.35—37.

5. Маянский А.Н. Микробиология для врачей / А.Н. Маянский. — Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2009. — 394 с.

6. Оценка эффективности Лизобакта в лечении острых респираторных заболеваний у детей / Погорелова О.О., Усенко Д.В., Ардатская М.Д. [и др.] // Инфекционные болезни. — 2009. — №7(1). — С.69—72.

7. Рильська О.Г. Ефективність використання лісобакту в лікуванні пацієнтів з запальними захворюваннями глотки: методичні рекомендації / О.Г. Рильська. — Київ, 2003. — 19 с.

8. Щербина А.Ю. Иммунология детского возраста / А.Ю. Щербина, Е.Д. Пашанов. — Москва, 2006. — Т.8. — 432 с.

9. Benjamin B. Anaesthesia by laryngoscopy / B. Benjamin // Ann. Otol. — 1997. — Vol.93, №4. — Р.338—342.

10. Gray's Anatomy — The Anatomical Basis of Clinical Practice 41st edition. 26 September 2015. Retrieved 18 November 2015.

11. http://lysozyme.co.uk/lysozyme—structure.php

12. http://medread.ru/mikroflora_polosti_rta/19

13. http://www.bl.uk/onlinegallery/features/beautifulminds/lysozymelge.html

14. http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/people/alexanderfleming.asp

15. http://www.softchalk.com/lessonchallenge09/lesson/ImmuneSystems/BloodLymphaticandImmuneSystems_print.html

16. https://www.invitria.com/cell-culture-products-types/lysozyme

17. Isaacson G. Tonsillectomy Care for the Pediatrician / G. Isaacson // Pediatrics. — 2012. — Vol.130, №2. https://doi.org/10.1542/peds.2011-3857; PMid:22753552

18. Ktishnareva M.V., Shcherbakova Е.С. // Our Child: 13-th Congress of Estonas Pediatricians. — Tallinn, 1990. — P.59—60.

19. Merrill A.H. Vitamin B6 metabolism by human liver / A.H. Merrill, J.M. Henderson // Ann NY Acad. Sci. — 1990. — Vol.585. — Р.110—117. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1990.tb28047.x; PMid:2192606

20. Molteni M. «Spilled Milk». Case Studies: News Features. Undark: Truth, Beauty, Science. Retrieved 2017—01—12.

21. Nelson Textbook of Pediatrics — 19th Edition.

22. Sanghamitra N.J. Expanding coordination chemistry from protein to protein assembly / N.J. Sanghamitra, T. Ueno // Chemical Communications. — 2013. — Vol.49 (39). — Р.4114—26. https://doi.org/10.1039/C2CC36935D; PMid:23211931