• Можливості компресійної терапії при консервативному лікуванні поширених складних гемангіом у дітей

Можливості компресійної терапії при консервативному лікуванні поширених складних гемангіом у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):38-41; doi 10.15574/PS.2016.52-53.38 
 

Можливості компресійної терапії при консервативному лікуванні поширених складних гемангіом у дітей 
 

Коваленко О. М., Смирний С. В., Герман В. М., Мороз В. І., Недавній Г. В., Чеканов Д. Ю., Тернавський М. С.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Міська лікарня №3, м. Миколаїв, Україна

Миколаївська обласна дитяча лікарня, Україна 
 

Мета: проаналізувати ефективність застосування методики компресійної терапії для консервативного лікування поширених складних форм гемангіом верхніх та нижніх кінцівок у дітей раннього віку.


Пацієнти і методи. Проведено лікування п’ятьох пацієнтів із поширеними змішаними (складними та кавернозними) гемангіомами, що циркулярно займали декілька сегментів кінцівок. Розповсюдження процесу було на передпліччі та кисті, а також на гомілці та стопі. Хлопчиків було 40%, дівчаток – 60%. Вік хворих дітей становив 6,5±1,5 місяця. У лікуванні застосовували методику компресійної терапії, що полягає в індивідуальному виготовленні еластичного трикотажу, його регулярному носінні та базовому догляді за ураженою шкірою. Тривалість лікування становила 12–18 місяців під динамічним спостереженням.


Результати. У період компресійної терапії, разом зі зворотним розвитком гемангіом, поступово відновлювались властивості шкіри (текстура, еластичність, колір, міцність), значно зменшувався свербіж. Був усунений лімфо-венозний застій. Діти добре сприймали компресійну терапію. Відмічались зручність користування та добрий естетичний ефект.


Висновки. Підтверджено ефективність методу компресійної терапії, що дозволяє провести консервативне лікування в амбулаторних умовах без хірургічної та психологічної травматизації дитини, без застосування системних неспецифічних лікарських препаратів системної дії. Також можлива комбінація різних методик.


Ключові слова: дитина, складна гемангіома, компресійна терапія.


Література

1. Абшилава Д. И. Врачебная тактика при гемангиомах у детей / Д. И. Абшилава, Б. А. Колыгин, Д. Г. Гасанов. – Л.; 1984.

2. Гемангиомы: этиология и патогенез / Гуткин Д. В., Лагунова З. В., Панчешникова Э. С. [и др.] // Экспериментальная и клин. дерматокосметол. – 2004. – № 2. – С. 20-23.

3. Исаков Ю. Ф. Хирургические болезни детского возраста: учебник: в 2 т./ Ю. Ф. Исаков. – Москва: ГЭОТАР-Мед, 2004. – 632 с.

4. Cardiovascular and blood glucose parameters in infants during propranolol initiation for treatment of symptomatic infantile hemangiomas / Puttgen K. B., Summerer B., Schneider J. [et al.] // Ann Otol Rhinol Laryngol. – 2013. – Vol. 122(9). – Р. 550-4. https://doi.org/10.1177/000348941312200903; PMid:24224397

5. Farhangi V. QTc prolongation due to propranolol overdose / V. Farhangi, R. A. Sansone // Int. J. Psychiatry. Med. – 2003. – Vol. 33(2). – Р. 201-2. https://doi.org/10.2190/KLBE-UWHT-TARV-8E0M; PMid:12968835

6. Fette A. Propranolol in use for treatment of complex infant hemangiomas: literature review regarding current guidelines for preassessment and standards of care before initiation of therapy / Fette A. // Scientific World Journal. – 2013. – Vol. 2013. – Р. 850193. https://doi.org/10.1155/2013/850193. PMCID: PMC3673324

7. Haemangioma of infancy: two case reports with an overdose of propranolol / Janmohamed S. R., Madern G. C., de Laat P. C., Oranje A. P. // Case Rep Dermatol. – 2011. – Vol. 3(1). – Р. 18–21. https://doi.org/10.1159/000324421; PMid:21931573 PMCid:PMC3175358

8. Hong E. Propranolol for recalcitrant ulcerated hemangioma of infancy / E. Hong, G. Fischer // Ped. Dermatol. – 2012. – Vol 29. – Р. 64–67. https://doi.org/10.1111/j.1525-1470.2011.01547.x..

9. Low-dose propranolol regimen for infantile haemangioma / Tan C.E., Itinteang T., Leadbitter P. [et al.] // J. Paediatr. Child Health. – 2014. – Vol. 51(4). – Р. 419-24. https://doi.org/10.1111/jpc.12720.

10. Marchuk D. A. Pathogenesis of hemangioma / D. A. Marchuk // Clin. Invest. – 2001. – Vol. 107(6). – Р. 665–666. https://doi.org/10.1172/JCI12470.

11. Propranolol for severe hemangiomas of infancy / Leaute-Labreze C., Dumas de la Roque E., Hubiche T. [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2008. – Vol. 358(24). – Р. 2649-51. https://doi.org/10.1056/NEJMc0708819.

12. Radiotherapy for maxillo-facial hemangiomas in children: dental and periodontal long term effects / Colella G., Vuolo G., Siniscalchi G., Itro A. // Minerva Stomatol. – 2005. – Vol. 54 (9). – P. 509–516. PMid:16215535

13. Winter H. Sclerotherapy for treatment of hemangiomas / H. Winter, E.Drager, W. Sterry // Dermatol. Surg. – 2000. – Vol. 26(2). – Р. 105-8. https://doi.org/10.1046/j.1524-4725.2000.98012.x; PMid:10691936.

14. Zheng J. W. Head and neck hemangiomas: how and when to treat / J. W. Zheng, Y. A. Wang, G. Y. Zhou [et al.] // Shanghai Kou Qiang Yi Xue. – 2007. – Vol. 16 (4). – P. 337—42. PMid:17924011