• Можливі шляхи корекції тяжких форм клімактеричного синдрому у жінок на тлі ендометріозу
ua До змісту

Можливі шляхи корекції тяжких форм клімактеричного синдрому у жінок на тлі ендометріозу

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):96–101; doi 10.15574/HW.2018.132.96

Захаренко Н. Ф. , Коваленко Н. В. , Ретунська І. М.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Київська міська клінічна лікарня № 9

Сучасні демографічні зміни у суспільстві супроводжуються збільшенням в загальній популяції жінок старшої вікової групи. У цей період разом з виключенням репродуктивної функції у жінок часто розвивається патологічний симптомокомплекс – клімактеричний синдром (КС), який відображує дезадаптацію різних органів та систем, що мають представництво естрогенних рецепторів. Надзвичайно актуальною проблема КС є для пацієнток з ендометріозом, кількість яких становить близько 50% від популяції.

Мета дослідження: визначення ефективності розробленого нами комплексу медикаментозної терапії жінок з тяжкими формами КС на тлі ендометріозу.

Матеріали та методи. Протягом 3 міс під активним спостереженням знаходилися 60 жінок з проявами КС тяжкого ступеня та ендометріозом в анамнезі. За методом рандомізації жінки були розподілені на 2 групи залежно від обраної терапії: до 1-ї групи увійшли 30 жінок, які отримували трансдермальний естроген – гель з естрадіолом, до 2-ї групи – 30 пацієнток, яким був призначений гель з естрадіолом та препарати фенібут і мебікар. Пацієнткам обох груп було введено внутрішньоматкову систему з левоноргестрелом.

З метою проведення порівняльного оцінювання клінічної ефективності різних методів лікування використовували інтегральний показник патології в динаміці – до лікування, через 1, 2 міс та 3 міс терапії. Визначали також ступінь полiпшення клiнiчної картини захворювання. Cтатистичний аналiз даних виконували на персональному комп’ютерi з використанням програм SPSS 2000 (SPSS Inc., США) та Excel 2000 (Microsoft Inc., США).

Результати. Проведений аналіз дослідження встановив, що у результаті отримуваної терапії вірогідне покращання оцінюваних показників зафіксовано у пацієнток обох груп. У перші два місяці ефективність поєднання менопаузальної гормональної терапії (МГТ) з препаратами антистресорної спрямованості у жінок з КС тяжкого ступеня майже у 2 рази перевищувала ефективність застосування самих лише препаратів МГТ (К1=2,68; К2=1,62), що свідчить про більш швидкий темп усунення симптомів КС за використання даної комбінації. Загальна ефективність поєднання фенібуту з мебікаром на тлі застосування трансдермального естрогену з внутрішньоматковою системою з левоноргестрелом виявилася в 1,41 разу вищою порівняно із застосуванням тільки трансдермального естрогену та внутрішньоматкової системи з левоноргестрелом.

Заключення. Застосування комбінації препаратів антистресорної спрямованості фенібуту та мебікару разом із застосуванням МГТ дозволяє швидко зменшити ступінь вираженості проявів КС, особливо психоемоційних розладів, практично до їхнього повного усунення за відносно короткий термін часу. Вибрана схема лікування допомагає досить швидко усунути прояви КС у жінок з ендометріозом, покращити та стабілізувати їхній психологічний профіль, відновити працездатність, підвищити адаптацію та якість життя.

Ключові слова: клімактеричний синдром, ендометріоз, антистресова терапія, фенібут, мебікар, трансдермальний естроген, внутрішньоматкова система з левоноргестрелом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бурчинский С.Г. Ноотропи як фармакопрофілактичні засоби: нові стратегії, нові можливості / Бурчинский С.Г.// Журнал практичного лікаря. – 2003. – № 1. – С. 63–66.

2. Вовк І.Б., Кондратюк В.К., Чубей Г.В., Захаренко Н.Ф. Лікування генітального ендометріозу від еволюції до революції (огляд літератури) / Вовк І.Б., Кондратюк В.К., Чубей Г.В., Захаренко Н.Ф. // Здоровье женщины. – 2009. – № 4. – С. 40–43.

3. Захаренко Н.Ф., Коваленко Н.В., Маноляк І.П. Порушення системи детоксикації в генезі ендометріозу. Можливі шляхи корекції / Захаренко Н.Ф., Коваленко Н.В., Маноляк І.П. // Одеський медичний журнал. – 2018. – № 2 (166). – С. 55–59.

4. Захаренко Н.Ф., Ковбасий В.П., Коваленко Н.В. Характеристика психологических типов личности при доброкачественных гиперпролиферативных заболеваниях репродуктивной системы женщины / Захаренко Н.Ф., Ковбасий В.П., Коваленко Н.В. // Здоровье женщины. – 2010. – № 2 (48). – С. 133–136.

 5. Захаренко Н.Ф. Клініко-анамнестична характеристика жінок з різними формами ендометріозу / Захаренко Н.Ф. // Педіатрія, акушерство та гінекологія: наук.-практ. журн. – 2010. – Т. 72, № 5. – С. 97–104.  

6. Занько О.В., Болгова Л.В., Коваленко Н.В., Татарчук Т.Ф., Яроцька Н.В. Роль ендотеліальної дисфункції в генезі розвитку клінічних проявів клімактеричного синдрому в жінок у перименопаузі / Занько О.В., Болгова Л.В., Коваленко Н.В., Татарчук Т.Ф., Яроцька Н.В. // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. –№ 5 (37). – С. 58–647. https://doi.org/10.18370/2309-4117.2017.37.58-64

7. Иловайская И.А. Прекращение менструальной функции в репродуктивном возрасте и преждевременное старенне / Иловайская И.А. // Gynecology endocrinology. – 2015. – № 1 (102). – С. 52–54.

8. Татарчук Т.Ф., Захаренко Н.Ф., Маноляк І.П., Ковбасій В.П. Удосконалення лікувальної тактики ведення жінок з ендометріозом / Татарчук Т.Ф., Захаренко Н.Ф., Маноляк І.П., Ковбасій В.П. // Репродуктивна ендокринологія. – 2014. – № 4 (18). С. 24–27. https://doi.org/10.18370/2309-4117.2014.18.24-27

 9. Татарчук Т.Ф., Захаренко Н.Ф., Маноляк И.П., Коваленко Н.В., Ковбасий В.П. Особенности проявления климактерического синдрома у женщин с эндометриозом и возможные пути его коррекции / Татарчук Т.Ф., Захаренко Н.Ф., Маноляк И.П., Коваленко Н.В., Ковбасий В.П. // Науковий журнал МОЗ України. – 2014. – № 2. – С. 71–7.

10. Татарчук Т.Ф. Стресс и репродуктивная функция женщины / Татарчук Т.Ф. // Международный эндокринологический журнал. – № 3 (5). –2006. – С. 2–9.

11. Татарчук Т.Ф., Ефименко О.А., Тутченко Т.Н. Стресс и инволюция репродуктивной системы женщины /Т.Ф. Татарчук, О.А. Ефименко, Т.Н. Тутченко // Репродуктивное здоровье женщины. – 2007. – № 5 (34). – С. 153–156.

12. Юренева С.В., Ермакова Е.И. Менопаузальные расстройства у женщин: патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика / Юренева С.В., Ермакова Е.И. // MedicaMente. – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 32–38.

13. Inceboz U. Endometrios is after menopause womens / U. Inceboz // Health (Lond). – 2015. – 11 (5). – P. 711–715.

14. Blümel J.E., Lavín P., Vallejo M.S., Sarrá S. Menopause or climacteric, just a semantic discussion or has it clinical implications? / Blümel J.E., Lavín P., Vallejo M.S., Sarrá S. // Climacteric. – 2014. – Vol. 17 (3). – P. 235–241. https://doi.org/10.3109/13697137.2013.838948; PMid:23998690

15. Gemmell L.C., Webster K.E., Kirtley S. etall. The management of menopause in women with a his endometriosis: a systematic review / Gemmell L.C., Webster K.E., Kirtley S. etall. // HumanReproductionUpdate. – 2017. – Vol. 23. – № 4. – Р. 481–500. https://doi.org/10.1093/humupd/dmx011; PMid:28498913 PMCid:PMC5850813