• Моторні дисфункції шлунка у дітей з поєднаним ураженням стравоходу та органівгастродуоденальної зони
До змісту Повний текст статті

Моторні дисфункції шлунка у дітей з поєднаним ураженням стравоходу та органівгастродуоденальної зони

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2019.1(97):30-33; doi 10.15574/SP.2019.97.30

Кір'янчук Н. В.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Мета — вивчення стану моторної функції шлунка у дітей з поєднаним ураженням стравоходу та органів гастродуоденальної зони.

Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилось 57 дітей віком від 12 до 17 років із поєднаним ураженням стравоходу та органів гастродуоденальної зони. Діагноз верифіковано за даними езофагогастродуоденоскопії. З метою вивчення моторної функції шлунка усім дітям проведено електрогастрографію.

Результати. Моторні дисфункції шлунка у дітей з поєднаним ураженням стравоходу та органів гастродуоденальної зони представлено здебільшого гіпокінетичними дискінезіями (p<0,05). У дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою з ураженням стравоходу гіпокінетичні дискінезії шлунка зустрічались частіше, ніж у дітей без змін слизової стравоходу (p<0,5). Частота гіпокінетичних дискінезій шлунка залежить від ступеня виразності запальних змін слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки.

Висновки. Результати дослідження підтверджують необхідність диференційованого підходу до корекції моторно-евакуаторних порушень у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією з метою зниження частоти виникнення на її тлі гастроезофагеального рефлюксу.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, гастродуоденальна патологія, діти, моторна функція шлунка.

ЛІТЕРАТУРА

1. Белоусов ЮВ. (2012). Коморбидность при заболеваниях пищеварительной системы у детей. Здоровье ребенка. 1: 134–136.

2. Бордин ДС, Колбасников СВ. (2012). Гастроезофагеальная рефлюксная болезнь: от патогенеза к лечению. Лечащий врач. 7: 34–37.

3. Буторина НВ, Вахрушев ЯМ, Запруднов АМ. (2010). Постпрандиальное исследование моторной функции желудка у детей с ГЭРБ. Российский Журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. 5, Прил. 36: 6.

4. Голубь ИВ, Пасечников ДВ, Удовиченко ТГ. (2010). Нарушение моторики желудка у больных с ГЭРБ, имеющих симптомы диспепсии. Российский Журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. 5, Прил. 36: 8.

5. Зубаренко ОВ, Кравченко ТЮ. (2013). Сучасний погляд на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у дітей. Перинатологія і педіатрія. 1: 17–19.

6. Крючко ТО, Несіна ІМ. (2013). Особливості позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей. Здоровье ребенка. 4: 16–19.

7. Ливзан МА, Костенко МБ. (2012). Функциональная диспепсия и гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь: патофизиологический и клинический перекрест. Лечащий врач. 1: 80.

8. Пасечников ДВ, Булгаков СА, Пасечников ВД. (2010). Существует ли зависимость между нарушениями моторики пищевода и желудка у больных ГЭРБ? Российский Журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии. 5, Прил. 36: 14.

9. Старец ЕА, Трухальская ВВ. (2014). Патологический гастроэзофагеальный рефлюкс у детей: этиологические факторы и прогнозирование течения. Досягнення біології та медицини. 1: 50–54.

10. Фадеенко ГД, Чирва ОВ. (2014). Синдром перекреста функциональных заболеваний органов пищеварения: некоторые вопросы патогенеза и коррекции. Сучасна гастроентерологія. 3: 9–15.

11. Шадрин ОГ. (2015, Март 27) Педиатрические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Здоров'я України. http://health-ua.com/article/3678.html

12. Юлиш ЕИ, Чернышева ОЕ, Кривущев БИ, Глинская ЕВ. (2013). Нарушения моторно-эвакуаторной деятельности пищеварительного тракта у детей и их коррекция. Современная педиатрия. 2: 17–19.

13. Kushch IG, Zimnytska TV, Voloshin KV, Kamarchuk LV, Rakovskaya LA, Korenev NM, Belousova OJu. ( ). Gastric and Colonic Myoelectrical Activity in Children with Overlapping Functional Dyspepsia and Irritable Bowel Syndrome. Pediatr Neonatal Nurs Open Access. 2(4). doi 10.16966/2470-0983.118.

14. Parkman HP, Camilleri M, Farrugia G, McCallum RW, Bharucha AE, Mayer EA, Hamilton F. (2009). Gastroparesis and functional dyspepsia: excerpts from the AGA/ANMS meeting. Neurogastroenterology and motility: the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society. 22(2): 113–33.

15. Yeh AM, Golianu B. (2014). Integrative treatment of reflux and functional dyspepsia in children. Children (Basel). 2 (1): 119–33. https://doi.org/10.3390/children1020119

Стаття надійшла до редакції 15.10.2018 р., прийнята до друку 12.02.2019 р.