• Морфологічні та імуногістохімічні особливості ендометрія в період «вікна імплантації» у жінок з безпліддям на тлі хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів 
До змісту

Морфологічні та імуногістохімічні особливості ендометрія в період «вікна імплантації» у жінок з безпліддям на тлі хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):178–181 
 

Морфологічні та імуногістохімічні особливості ендометрія в період «вікна імплантації» у жінок з безпліддям на тлі хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів 
 

Дубчак А. Є., Задорожна Т. Д., Мілєвський О. В., Довгань О. І.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ 
 

Проаналізовано стан ендометрія у жінок з безпліддям на тлі хронічних запальних захворювань статевих органів. Виявлено дисбаланс стероїдної рецепції і проліферативної активності, в першу чергу, в стромі ендометрія, яка є найбільш важливим компонентом повноцінного «вікна імплантації». Отримані дані виявили різноманіття патології ендометрія при безплідді, які свідчать про порушення естрогенової і прогестеронової рецепції, про зміни проліферативної активності, регуляції клітинного циклу та дають підставу для більш точного вибору тактики лікування кожної конкретної пацієнтки. 
 

Ключові слова: безплідність, ендометрій, хронічні запальні захворювання органів малого таза, морфологія, імуногістохімія. 
 

Література: 
1. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению. Под ред. Кулакова ВИ. М, ГЭОТАР–Медиа. 2005:616.

2. Muzii L, Sereni MI, Battista C, Zullo MA, Tambone V, Angioli R. Clin Ter. 2010;161(1):77–85. Tubo–peritoneal factor of infertility: diagnosis and treatment.Article in Italian.

3. Olooto, Wasiu Eniola, Amballi, Adebayo Adetola and Banjo, Taiwo Abayomi.2012.

A review of Female Infertility; important etiological factors and Management J. Microbiol. Biotech. Res. 2(3):379–385 (http://scholarsresearchlibrary.com/archive.html).

4. Камінський ВВ, Шипко ІМ. 2013. Оцінка фетоплацентарного комплексу у жінок–носіїв цитомегаловірусної інфекції та інфекції генітального герпесу після застосування допоміжних репродуктивних технологій. Електронний ресурс. Ліки України плюс 1:28–33. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/liku_2013_1_9.pdf

5. Іванюта ЛІ, Іванюта СО. 2005. Неплідність у шлюбі. Здобутки та перспективи. К, Задруга:339.

6. Кулаков ВИ, Корнеева ИЕ. 2002. Современные подходы к диагностике и лечению женского бесплодия. Акушерство и гинекология 2:56–59.

7. Дубчак АЄ, Мілєвський ОВ. 2006. Значення бактеріально-вірусних агентів у виникненні оклюзіі маткових труб у жінок з неплідністю. Зб. наук. праць. К, Інтермед:237–240.

8. Дубчак АЕ. 2009. Хронические воспалительные заболевания придатков матки (патогенетические подходы к лечению). Здоровье женщины 7(43):38–42.

9. Радзинский ВЕ. 2011. Репродуктивное здоровье: Учеб.пособие. Под ред. Радзинского ВЕ. М, РУДНб:727.

10. Краснопольский ВИ. 2014. Прегравидарная подготовка женщин с невынашиванием беременности и хроническим эндометритом. Учебное пособие. Под ред. Краснопольского ВИ. М:36.

11. Запорожан ВН, Дубинина ВГ, Татарчук ТФ, Косей НВ. 2012. Современная диагностика и лечение гиперпластических процессов эндометрия. Репродуктивная эндокринология 1(3):2–10.

12. Johnson NP, Watson A. 2000. Cochrane review: post–operative procedures for improving fertility following pelvic reproductive surgery. Hum. Reprod. Update. 6;3:259–267. http://dx.doi.org/10.1093/humupd/6.3.259; PMid:10874571

13. Шуршалина АВ. 2007. Клинико-морфологические особенности хронического эндометрита у женщин с нарушением репродуктивной функции. Автореф. дис. д. мед. наук. М:38.

14. Дубницкая ЛВ, Назаренко ТА. 2007. Хронический эндометрит: возможности диагностики и лечения. Consilium Medicum 9;6:25–28.

15. Рудакова ЕБ, Лихачев АВ, Богданова ОН и др. 2006. К вопросу диагностики хронического эндометрита. Мать и дитя в Кузбассе 25;2:11–14.

16. Хашукоева АЗ, Цомаева ЕА, Водяник НД, Хлынова СА. 2012. Хронический эндометрит – проблема и решения. Гинекология. Коллоквиум 3:34–38.

17. Сухих ГТ, Шуршалина АВ. 2010. Хронический эндометрит: руководство. М, ГЭОТАР-Медиа:64.

18. Mazur MT, Kurman RJ. 2005. Diagnostic of endometrial biopsies and curreting. A practical approach. «Spingen» 7–33,100–120,147–207.

19. Crum CP, Lee KL. 2006. Evolution of cyclic endometrium and, benign endometrial disorders. In: Diagnostic ginecologic and obstetric pathology. Elsevier Sanders. 441–488.