• Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією 
До змісту

Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):88-92; doi 10.15574/SP.2015.69.8
 

Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією 

Боброва В. І., Прощенко Ю. І.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 
 

Мета: вивчити патоморфологічні особливості хронічної гастродуоденальної патології (ХГДП) у дітей. 
 

Пацієнти і методи. Під спостереженням перебували 136 дітей з ХГДП. Усім дітям було проведено фіброезофагогастродуоденоскопію з Рh-метрією та морфологічним дослідженням біоптатів антрального відділу шлунка та дванадцятипалої кишки. Для оцінки стану захисного слизового бар'єру проводили забарвлення біоптатів на нейтральні та кислі мукополісахариди; проведено імуногістохімічне дослідження біоптатів на рівень експресії простагландину Е (ПГЕ2). 
 

Результати. У більшості дітей ХГДП перебігала з переважанням еритематозних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони на тлі нормальної кислототвірної функції шлунка. У всіх дітей діагностовано порушення захисного слизового бар'єру гастродуоденальної зони, про що свідчило зниження інтенсивності забарвлення нейтральними мукополісахаридами та експресії ПГЕ2 у слизовій оболонці шлунка, ступінь ураження якого був вищим за наявності порушень моторно-евакуаторної та кислототвірної функцій шлунка, інфікування H.pylori. 
 

Висновки. Порушення моторно-евакуаторної та кислототвірної функцій шлунка у дітей з ХГДП призводять до значних запальних змін у слизовій оболонці органів гастродуоденальної зони на тлі виразних порушень захисного слизового бар'єру шлунка. 
 

Ключові слова: діти, хронічна гастродуоденальна патологія, запалення. 
 

Література: 

1. Аруин ЛИ, Капуллер ЛЛ, Исаков ВА. 1998. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. М, Триада-Х: 483.

2. Бельмер СВ, Хавкин АИ, Щербаков ПЛ. 2010. Гастроэнтерология детского возраста. М, ИД «Медпрактика»: 476.

3. Боброва ВІ, Воробієнко ЮІ, Кошова АО. 2013. Морфо-функціональні особливості хронічної гастродуоденальної патології у дітей, які палять. Междунар журн педиатрии, акушерства и гинекол. 4;2: 34—38.

4. Ивашкин ВТ, Лапина ТЛ. 2008. Гастроэнтерология. М, Гэотар-Медиа: 704.

5. Майданник ВГ. 2010. Болезни органов пищеварения. К, СП «Інтертехнодрук»: 1157.

6. Никифорова ЕМ, Алферова ВВ, Соловьёв ЕН. 2010. Особенности течения хронического поверхностного гастродуоденита у детей. Актуальные проблемы абдоминальной патологии у детей. Матер XVII Международного Конгресса детских гастроэнтерологов России и стран СНГ (10—12 марта 2010 г.). М: 90—91.

7. Теритычный АС, Гаргин ВВ, Маренич НС. 2010. Морфологическая диагностика хронических гастродуоденитов у детей. Перинатол и педиатрия. 2: 64—66.

8. Тяжка ОВ, Боброва ВІ, Кошова АО. 2011. Морфологічні особливості формування і перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей. Суч гастроентерол. 5: 22—26.

9. Барінов ЕФ, Сулаєва ОМ, Кондратенко ПГ та ін. 2011. Фактори захисту слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки. Суч гастроентерол. 6(62): 116—123.