• Морфологічна характеристика внутрішньопанкреатичної додаткової селезінки у новонароджених та дітей першого року життя. 
До змісту

Морфологічна характеристика внутрішньопанкреатичної додаткової селезінки у новонароджених та дітей першого року життя. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):95-100; doi 10.15574/SP.2014.58.95 
 

Морфологічна характеристика внутрішньопанкреатичної додаткової селезінки у новонароджених та дітей першого року життя. 
 

Абдуллін Р. Ф., Кондратенко Є. Г., Кошик О. О., Іванов Д. В.

Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Донецьк, Україна

Обласний протипухлинний центр, м. Донецьк, Україна

1-ша мiська лiкарня, м. Стаханов, Україна 

Мета: вивчити частоту зустрічаємості та морфологічні характеристики внутрішньопанкреатичної додаткової селезінки у новонароджених і дітей першого року життя. 
 

Матеріали і методи. Матеріалом дослідження стали гістологічні препарати секційного матеріалу та протоколи патологоанатомічних розтинів 270 дітей, що померли у віці до 1 року за період з 2009 р. по 2013 р. Гістологічні препарати виготовляли за стандартною методикою, забарвлювали гематоксиліном і еозином. Проводилось імуногістохімічне типування тканини додаткової селезінки із моноклональними антитілами до CD3, CD20, CD34. 
 

Результати. Був проведений ретроспективний аналіз протоколів розтинів із розділенням їх на дві групи. До першої групи входили спостереження, в яких вроджені аномалії розвитку не виявлялися. Другу групу складали випадки з наявністю вроджених вад розвитку різних органів і систем. Визначена частота зустрічаємості та локалізація додаткової селезінки в цих групах. Дана морфологічна характеристика структурних компонентів внутрішньопанкреатичної додаткової селезінки. 
 

Висновки. Встановлено, що за наявності вроджених вад розвитку значно зростає частота зустрічаємості додаткової селезінки різної локалізації. Внутрішньопанкреатична додаткова селезінка сформована з червоної та білої пульпи, а також сполучнотканинних структур, в яких можуть виявлятися компоненти екзокринної частини підшлункової залози і морфологічні ознаки руйнування еритроцитів. 
 

Ключові слова: внутрішньопанкреатична додаткова селезінка, структурні компоненти, частота зустрічаємості, локалізація, вроджені вади розвитку. 
 

Література:

1. Маев ИВ, Кучерявый ЮА. 2009. Болезни поджелудочной железы. М, Гэотар-Мед: 736.

2. Белик ОВ, Катеринюк ИМ, Спиней ЛВ, Наку ВЕ. 2010. О добавочной селезенке. Клін анатомія та оперативна хірургія. 9;4: 31—35.

3. Szumilo J, Fronczek A, Bukharin S, Burdan F. 2012. Intrapancreatic accessory spleen. Folia Morphol. 71;1: 45—47.

4. Meiler R, Dietl KH, Novak K. 2010. Intrapancreatic accessory spleen. Int Surg. 95;2: 183-87. PMid:20718328

5. Meyer-Rochow GY. 2007. Intrapancreatic splenunculus. Am J Surg. 194;1: 75—76. http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2006.11.022; PMid:17560913

6. Gomi K, Sato Y, Tanaka M, Ijiri R. 2012. Specificity of splenopancreatic field abnormality in trisomy 13 syndrome: macroscopic and histological analysis in 21 autopsy cases. Pathol Int. 59: 147—151. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1827.2009.02342.x; PMid:19261091

7. Peres LC, de Sales Barbosa GHT, Cerata RS et al. 2004. Splenopancreatic field abnormality is not unique to trisomy 13. Pediatr Dev Pathol. 7: 91—94. http://dx.doi.org/10.1007/s10024-003-6067-x; PMid:15255041