• Модифікація класичного методу черезшкірного ушивання внутрішнього пахвинного кільця (метод PIRS)
ua До змісту Повний текст статті

Модифікація класичного методу черезшкірного ушивання внутрішнього пахвинного кільця (метод PIRS)

Paediatric Surgery.Ukraine.2017.2(55):57-61; doi 10.15574/PS.2017.55.57

Дворакевич А. О., Переяслов А. А., Ткачишин Ю. І.
КЗ «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охм атдит», Україна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Хірургічні втручання з приводу пахвинних гриж складають майже третину планових операцій у клініках дитячої хірургії. Методи лапароскопічного лікування пахвинних гриж поступово набувають все ширшого застосування серед дитячих хірургів. Черезшкірне ушивання внутрішнього пахвинного кільця (Percutaneous Internal Ring Suturing – PIRS) є одним із методів малоінвазивного лікування пахвинних гриж у дітей.
Метою дослідження було оцінити результати лікування пахвинних гриж у дітей з використанням модифікації методу PIRS («подвійній» PIRS) і порівняти їх з результатами лікування за класичним методом PIRS.
Матеріали і методи. В основу роботи покладено результати лікування 142 дітей з пахвинними грижами, яких оперували протягом 2015–2016 рр. у КЗ «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит ». За методом хірургічного втручання пацієнтів умовно розділили на дві групи: основну (78 пацієнтів) склали діти, яких оперували з використанням методу «подвійного» PIRS, а до контрольної (64 пацієнти) увійшли діти, яких оперували з використанням класичного методу PIRS.
Результати. Середня тривалість операції при класичному PIRS становила 12,9±1,8 хвилини, а при використанні методу «подвійного» PIRS – 12,1±1,1 хвилини (p>0,05). У ранньому післяопераційному періоді в одного (1,6%) пацієнта контрольної групи розвинулася спайкова непрохідність. У трьох дітей – у двох (3,1%) контрольної та однієї (1,3%) основної групи – був незначний набряк яєчка, який зник протягом тижня після операції. Рецидив грижі підтверджено в однієї (1,6%) дитини з контрольної групи.
Висновки. Метод «подвійного» PIRS має низку переваг порівняно з оригінальним методом: порівняно швидше проведення та формування петель навколо внутрішнього пахвинного кільця, що зумовлює скорочення часу хірургічного втручання; подвійне накладання петель сприяє більш щільному закриттю дефекту, що мінімізує ризик розвитку рецидиву.
Ключові слова: пахвинна грижа, малоінвазивне лікування, лапароскопічна хірургічна техніка.

Література

1. Дворакевич А.О. Малоінвазивні методи хірургічного лікування пахвинних гриж / А.О. Дворакевич, А.А. Переяслов // Хірургія дитячого віку. – 2014. – №3–4. – С.54–57.

2. Лапароскопическая герниорафия у детей: альтернатива или метод выбора? / Игнатьев Р.О. [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2014. – №6. – С.30–35.

3. Рибальченко В.Ф. Аналіз роботи дитячої хірургічної служби України у 2012 році / В.Ф. Рибальченко // Хірургія дитячого віку. – 2013. – №3. – С.24–33.

4. A novel technique for laparoscopic inguinal hernia repair in children: single-port laparoscopic percutaneous extraperitoneal closure assisted by an optical forceps / Yilmaz E. [et al.] // Pediatr. Surg. Int. – 2015. – Vol.31. – P.639-646. https://doi.org/10.1007/s00383-015-3722-z..

5. A purse-string suture at the level of internal inguinal ring, taking only the peritoneum leaving the distal sac: is it enough for inguinal hernia in pediatric patients? / Lee D.Y. [et al.] // Hernia. – 2015. – Vol.19. – P.607–610. https://doi.org/10.1007/s10029-015-1348-7.

6. Current concepts in the management of inguinal hernia and hydrocele in pediatric patients in laparoscopic era / Esposito C. [et al.] // Semin. Pediatr. Surg. – 2016. – Vol.25. – P.232–240. https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2016.05.006.

7. Does the percutaneous internal ring suturing technique impair testicular vascularization in children undergoing inguinal hernia repair? / Tanriverdi H.I. [et al.] // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Techn. A. – 2015. – Vol.25. – P.951–953. https://doi.org/10.1089/lap.2015.0234.

8. Laparoscopic herniorrhaphy in children / Bertozzi M. [et al.] // Pediatr. Med. Chir. – 2015. – Vol.37. – P.12–15. https://doi.org/10.4081/pmc.2015.109.

9. Laparoscopic needle-assisted inguinal hernia repair in 495 children / McClain L. [et al.] // Surg. Endosc. – 2015. – Vol.29. – P.781–786. https://doi.org/10.1007/s00464-014-3739-8.

10. Minimal access surgery of pediatric inguinal hernias: a review / R.S. Bharathi [et al.] // Surg. Endosc. – 2008. – Vol.22. – P.1751–1762. https://doi.org/10.1007/s00464-008-9846-7.

11. Pant N. Laparoscopic repair of hernia in children: Comparison between ligation and nonligation of sac / N. Pant [et al.] // J. Indian Assoc. Pediatr. Surg. – 2014. – Vol.19. –P.76–79. https://doi.org/10.4103/0971-9261.129597.

12. Percutaneous internal ring suturing is a safe and effective method for the minimal invasive treatment of pediatric inguinal hernia: Experience with 250 cases / Thomas D.T. [et al.] // J. Pediatr. Surg. – 2016. – Vol. 51. – P.1330–1335. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.11.024.

13. Percutaneous internal ring suturing: a simple minimally invasive technique for inguinal hernia repair in children / Patkowski D. [et al.] // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Techn. A. – 2006. – Vol.16. – P.513–517. https://doi.org/10.1089/lap.2006.16.513.

14. Preliminary experience with laparoscopic repair of associated inguinal and umbilical hernias in children / M. Bertozzi [et al.] // Hernia. – 2015. – Vol.19. – P.617–621. https://doi.org/10.1007/s10029-014-1271-3.

15. Tatekawa Y. Laparoscopic extracorporeal ligation of hernia defects using an epidural needle and preperitoneal hydrodissection / Y. Tatekawa // J. Endourol. – 2012. – Vol.6. –P.474–477. https://doi.org/10.1089/end.2011.0498.

16. Technical refinement of mini-laparoscopic hernia repair in infants and children / Tsai Y.C. [et al.] // Hernia. – 2015. – Vol.19. – P.599–604. https://doi.org/10.1007/s10029-014-1327-4.

17. Wolak P.K. Laparoscopic inguinal hernia repair in children using the percutaneous internal ring suturing technique – own experience / P.K. Wolak, D. Patkowski // Videosurgery Miniin. – 2014. – Vol.9. – P.53–58. https://doi.org/10.5114/wiitm.2014.40389.

18. Zallen G. Laparoscopic inversion and ligation inguinal hernia repair in girls / G. Zallen, P.L. Glick // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A. – 2007. – Vol.17. – P.143–145. https://doi.org/10.1089/lap.2006.0553.