• Модель комунікацій у сфері репродуктивного здоров’я 
До змісту

Модель комунікацій у сфері репродуктивного здоров’я 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):30-32; doi 10.15574/SP.2015.68.30 

Модель комунікацій у сфері репродуктивного здоров'я 
 

Знаменська М. А., Слабкий Г. О. 
Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, м. Київ

Ужгородський національний університет, Україна 
 

Запропонована комплексна система комунікацій у сфері репродуктивного здоров'я, метою якої є забезпечення населення репродуктивного віку комплексною інформацією з питань збереження репродуктивного здоров'я. Форми і методи комунікативного впливу залежать від періоду комунікацій. Визначені індикатори оцінки комунікативних програм. 
 

Ключові слова: репродуктивне здоров'я, збереження, комунікативний вплив, модель. 

Література: 
1. Планування сім'ї. Навч пос. За ред. НЯ Жилки, ІБ Вовк. 2-е вид, доп. Київ. 2009: 296.

2. ВІЛ-інфекція в Україні. Інформ бюл. МОЗ України, ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України», ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України. Київ. 2014. 41: 95.

3. 10 фактов о болезнях, передаваемых половым путем. http://www.who.int/features/factfiles/sexually_transmitted_diseases/facts/ru/.

4. Статистичні дані 2010 р. Центр медичної статистики МОЗ України. http://medstat.gov.ua.

5. Инфекции, преимущественно передаваемые половым путем. Материалы круглого стола. Здравоохранение. 2012. 1: 25—27.

6. Сухих ГТ. 2009. Мужское бесплодие. М: 240.

7. Акушерство та гінекологія.У 4 т. Нац підр. За ред. акад. НАМН України, проф. ВМ Запорожана. Т.1. Акушерство. К, ВСВ «Медицина». 2013: 1032.

8. Дудіна ОО, Терещенко АВ. 2014. Ситуаційний аналіз стану здоров'я дитячого населення. Вісн соц гігієни та орг охорони здоров'я України. 2: 49—57.

9. Дудіна ОО. 2013. Сучасний стан захворюваності вагітних і новонароджених. Україна. Здоров'я нації. 2: 9—15.

10. Жилка НЯ, Дуб ЮМ. 2013. Інформованість жіночого населення у Дніпропетровській області щодо профілактики ВІЛ-інфекції. Наука в информационном обществе. Сб докладов вмеждунар конф., г. Донецк, 21 июля 2013 г. Донецк: 90—92.