• Множинна антибактеріальна резистентність Streptococcus pneumoniaе. Можливості емпіричної антибактеріальної терапії пневмококової інфекції у дітей 
До змісту

Множинна антибактеріальна резистентність Streptococcus pneumoniaе. Можливості емпіричної антибактеріальної терапії пневмококової інфекції у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.5(69):49-54; doi 10.15574/SP.2015.69.49 
 

Множинна антибактеріальна резистентність Streptococcus pneumoniaе. Можливості емпіричної антибактеріальної терапії пневмококової інфекції у дітей 

Чернишова Л. І., Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Бактеріологічна лабораторія ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», м. Київ, Україна 
 

Визначено рівень резистентності до антимікробних препаратів S. pneumoniaе, виділених з носоглотки здорових дітей до 5 років (n=180). Показано високий рівень мультирезистентності (35,0%). Запропоновані рекомендації щодо раціональної антибіотикотерапії пневмококової інфекції, що ґрунтуються на локальних даних.

Ключові слова: S. pneumoniae, назофарінгеальне носійство, резистентність, антимікробні препарати.


Література: 

1. Фещенко ЮІ, Дзюблик ОЯ, Перцева ТО та ін. 2014. Дослідження антибіотикорезистентності штамів S.pneumoniae та H. influenzae, виділених від хворих із негоспітальними інфекціями дихальних шляхів у 2010—2012 рр. в Україні. Вісн морфол. 20;2: 395—401.

2. Козлов РС. 2004. Пути оптимизации мониторинга, профилактики и фармакотерапии пневмококковых инфекций. Автореф дис д-ра мед наук. 14.00.25, 03.00.07. Смоленск: 44.

3. Леженко ГО, Пашкова ОЄ, Пантюшенко ЛІ. 2013. Раціональна антибактеріальна терапія захворювань органів дихання у дітей. Совр педиатрия. 7(55): 88—92.

4. Стовбан МП, Островський ММ, Стовбан ІВ, Савеліхіна ІО. 2008. Оцінка стану проблеми пневмококових інфекцій: епідеміологія, діагностика, розвиток резистентності до антибіотиків та її профілактика. Арх клін медицини. 1(13): 15—18.

5. Про затвердження методичних вказівок «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів». Наказ МОЗ України № 167 від 05.04.2007 р. http://www.moz.gov.ua.

6. Feshchenko Y, Dzyublik F, Pertseva T et al. 2014. Antibacterial resistance among Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza from Ukraine Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2011—2013. Poster presentation (P-1589) 24th ECCMID. Barselona, Spain. PMid:25823339

7. Bean DC, Klena JD. 2005. Characterization of major clones of antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae in New Zealand by multilocus sequence typing. J Antimicrob Chemother. 55: 375—8. Epub 2005 Jan 28. http://dx.doi.org/10.1093/jac/dki001; PMid:15681581

8. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twenty third informational supplement. CLSI document M100-S23. 2013. 33;1: 104—109.

9. Rahman M, Hossain S, Shoma S et al. 2006. Emergence of a unique multiply-antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae serotype 7B clone in Dhaka, Bangladesh. Journal of Clinical Microbiology. 44: 4625—4627. http://dx.doi.org/10.1128/JCM.01740-06; PMid:17005734 PMCid:PMC1698382

10. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report on Communicable Diseases in Europe 2010. — Stockholm : ECDC, 2010.

11. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 1.3. 2011, January 5.

12. Whitney CG, Farley MM, Hadler J et al. 2000. Increasing prevalence of multidrug-resistant Streptococcus pneumoniae in the United States. The New England Journal of Medicine. 343: 1917—24. http://dx.doi.org/10.1056/NEJM200012283432603; PMid:11136262

13. Metlay JP, Branas CC, Fishman NO. 2004. Hospital-reported pneumococcal susceptibility to penicillin. Emerging Infectious Diseases. 10: 54—59. http://dx.doi.org/10.3201/eid1001.030140; PMid:15078597 PMCid:PMC3322741

14. Bayraktar MR, Durmaza B, Kalcioglu MT et al. 2005. Nasopharyngeal carriage, antimicrobial susceptibility, serotype distribution and clonal relatedness of Streptococcus pneumoniae isolates in healthy children in Malatya, Turkey. International Journal of Antimicrobial Agents. 26: 241—246. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2005.06.014; PMid:16118046

15. Mosca A, Carucci A, Santacroce L, Schettini F et al. 2003. Streptococcus pneumoniae nasopharyngeal colonization in young healthy children: rate of carriage, serotype distribution, and antibiotic resistance. New Microbiol. 26: 187—192. PMid:12737202

16. Jones ME, Blosser-Middleton RS, Thornsberry C et al. 2003. The activity of levofloxacin and other antimicrobials against clinical isolates of Streptococcus pneumoniae collected worldwide during 1999—2002. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. 47: 579—86. http://dx.doi.org/10.1016/S0732-8893(03)00140-8

17. Vilhelmsson SE, Tomasz A, Kristinsson KG. 2000. Molecular evolution in a multidrug-resistant lineage of Streptococcus pneumoniae: emergence of strains belonging to the serotype 6B Icelandic clone that lost antibiotic resistance traits. Journal of Clinical Microbiology. 38: 1375—1381. PMid:10747110 PMCid:PMC86448