• Місцеві замісні пластики стравоходу при його стенозах у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Місцеві замісні пластики стравоходу при його стенозах у дітей

Paediatric Surgery.2017.3(56):57-60; doi 10.15574/PS.2017.56.57

Метленко О. В., Кривченя Д. Ю., Дубровін О. Г., Притула В. П., Кондратенко О. А., Гончаренко А. В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ », м. Київ, Україна

Мета – оцінка результатів хірургічного лікування стенозів стравоходу у дітей з використанням місцевих замісних пластик.
Пацієнти і методи. У клініках кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з 2004 р. по 2016 р. місцеві замісні пластики стравоходу виконали у 15 дітей віком 3–15 років. У 13 дітей була проведена пластика стравоходу товстокишковою латкою і у 2 пацієнтів – з використанням сегментарної товстокишкової вставки. Серед них у 12 пацієнтів були опікові звуження стравоходу, у решти 3 – пептичні.
Результати. Аналіз безпосередніх результатів засвідчив у 13 пацієнтів гладкий перебіг післяопераційного періоду. У 2 пацієнтів виникла потреба у виконанні профілактичних балонних дилатацій післяопераційної зони в строки від 1 до 6 місяців. У віддаленому періоді (від 1 до 13 років) у 12 із 13 дітей, прооперованих з використанням товстокишкової латки, відмічено епітелізацію зони стенозу за відсутності її запальних змін. У однієї з них, у зв’язку з формуванням псевдодивертикулу товстокишкового трансплантату, через 36 місяців після пластики була виконана його резекція з хорошим результатом. У однієї дитини з товсто-кишковою латкою та однієї дитини із сегментарною товстокишковою латкою, у зв’язку з неспроможністю швів стравохідно-товстокишкового анастомозу, згодом сформувався післяопераційний стеноз, який вимагав виконання через 9–12 місяців повторної тотальної замісної пластики стравоходу.
Висновки. Місцеві замісні пластики стравоходу є ефективними методами хірургічного лікування стенозів стравоходу у дітей. Показанням до їх виконання є наявність локальних стенозів стравоходу, що не піддаються консервативно-інструментальним методам лікування, при збереженні функції верхнього та нижнього стравохідних сфінктерів. Перевагу слід віддавати пластиці з використанням товстокишкової латки, зважаючи на збереження при цьому метасимпатичної іннервації стравоходу і можливості епітелізації зони звуження у віддаленому періоді.
Ключові слова: стеноз стравоходу, пластика стравоходу, товстокишкова латка, сегментарна товстокишкова вставка, діти.

Література

1. Ашкрафт К.У. Детская хирургия / К.У. Ашкрафт, Т.М. Холдер. – T.I. – Санкт-Петербург: Хардфорд, 1996. – 384 c.

2. Caustic esophageal strictures in children: 30 years’ experience / Alaa F. Hamza, Sameh Abdelhay, Hatem Sherif [et al.] // J. Pediatr. Surgery. – 2003. – Vol. 38. – P. 828–833.

3. Kennedy A.P. Colon-patch esophagoplasty for caustic esophageal stricture / A.P. Kennedy, B.H. Cameron, C.W. McGill // J. Pediatr. Surgery. – 1995. – Vol.30. – P.1242–1245.

4. Long-term Outcome of Colon Interposition After Esophagectomy in Children / Coopman S., Michaud L., HalnaTamine M. [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterology & Nutrition. – 2008. – Vol.47. – P.458–462.

5. Luoma R. Colon-patch oesophagoplasty / R. Luoma, E. Raboei // Eur. J. Pediatr. Surg. – 2000. – Vol.10. – P.194–196.

6. Othersen H.B. Colon-Patch esophagoplasty in children: an alternative to esophageal replacement / H.B. Othersen, C.D. Smith // J. Pediatr. Surgery. – 1986. – Vol. 21. – P. 412–417.

7. Raboei E.H. Colon Patch Esophagoplasty: An Alternative to Total Esophagus Replacement? / E.H. Raboei, R. Luoma // Eur. J. Pediatr. Surg. 2008. – Vol.18. – P.1–3.

8. Save the child’s esophаgus, part 2: Colic-Patch repair / Othersen H.B., Parker E.F., Chendler J., Smith C.D. // J. Pediatr. Surgery. – 1997. – Vol.32. – P.328–333.