• Місце синбіотиків у терапії та профілактиці антибіотик-асоційованої діареї у дітей
ua До змісту

Місце синбіотиків у терапії та профілактиці антибіотик-асоційованої діареї у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.6(62):89-94; doi 10.15574/SP.2014.62.89

Місце синбіотиків у терапії та профілактиці антибіотик-асоційованої діареї у дітей

Леженко Г. О., Пашкова О. Є. 
Запорізький державний медичний університет, Україна

Мета: вивчення ефективності застосування синбіотика «Коліфагіна ПРО» у профілактиці антибіотик-асоційованої діареї (ААД) у дітей з бактеріальною респіраторною патологією.

Пацієнти і методи. У ході роботи було обстежено 30 дітей віком від 3 до 7 років. Усі діти отримували цефалоспорини ІІІ покоління внутрішньовенно. Першу групу склали 15 дітей, яким з першого дня антибіотикотерапії призначався пробіотик (Коліфагіна ПРО), другу групу склали решта 15 пацієнтів. За показаннями хворим проводилося бактеріологічне дослідження кишкової мікрофлори.

Результати. У групі дітей, які з першого дня антибіотикотерапії отримували «Коліфагіна ПРО», у жодному випадку не відмічено розвитку діареї. У другій групі з третього дня антибіотикотерапії у 5 (33,3%) хворих відмічалося послаблення стільця, у 2 (13,3%) розвинувся антибіотик-асоційований коліт. У всіх дітей з ознаками ААД виявлено порушення кишкового біоценозу. На тлі застосування «Коліфагіна ПРО» у дітей з ААД зворотний розвиток шлунково-кишкових розладів відбувався на 4–5 день, а повне зникнення диспептичних проявів — на 7 день.

Висновки. Застосування «Коліфагіна ПРО» з першого дня антибіотикотерапії сприяє ефективній профілактиці ААД. Призначення синбіотика на тлі появи симптомів ААД призводить до зменшення тяжкості і тривалості діареї. Наявність пребіотичних волокон у складі «Коліфагіна ПРО» є передумовою для подальшої адекватної колонізації кишечника та ефективної імуномодуляції.

Ключові слова: синбіотик, антибіотик-асоційована діарея, діти.

Література: 
1. Белоусова ОЮ. 2011. Дисбактериоз кишечника как фактор риска развития хронических заболеваний кишечника у детей. Здоровье ребенка. 1: 73—75.

2. Захарова ИН, Дмитриева ЮА. 2011. Перспективы использования продуктов функционального питания у детей раннего возраста. Вопр совр педиатрии. 10;2: 150—154.

3. Осипенко МФ, Бикбулатова ЕА, Холин СИ. 2008. Пробиотики в лечении диарейного синдрома. Фарматека. 13: 36—41.

4. Сурков АН. 2011. Современные технологии в лечении и профилактике антибиотик-ассоциированной диареи у детей. Вопр совр педиатрии. 10;5: 146—151.

5. Успенский ЮП, Фоминых ЮА. 2013. Антибиотик-ассоциированная диарея — новая проблема цивилизации. Архивъ внутренней медицины. 2: 46—52.

6. Шевяков МА. 2004. Антибиотик-ассоциированная диарея и кандидоз кишечника: возможности лечения и профилактики. Антибиотики и химиотерапия. 49(10): 26—29.

7. Янковский ДС, Дымент ГС. 2006. Бифидобактерии и лактобациллы как оптимальная основа современных пробиотиков. Совр педиатрия. 3: 184—194.

8. Conway PL, Gorbach SL, Goldin BR. 1987. Survival of lactic acid bacteria in the human stomach and adhesion to intestinal cells. J of Dairy Science. 70(1): 1-12.

9. Armuzzi A, Cremonini F, Ojetti V et al. 2001. Effect of Lactobacillus GG supplementation on antibiotic-associated gastrointestinal side effects during. Digestion. 63(1): 1—7. http://dx.doi.org/10.1159/000051865; PMid:11173893

10. Huang JS, Bousvaros A, Lee JW et al. 2002. Efficacy of probiotic use in acute diarrhea in children: a metaanalysis. Dig Dis Sci. 11: 2625—2634.

11. Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U et al. 2006. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomized, placebo-controlled trials. Lancet Infect Dis. 6: 374—382.

12. Wisham J, Norrby SR, Myhre CB et al. 2001. Frequency of antibiotic-associated diarrhea in 2462 antibiotic-treated hospitalized patients: a prospective study. Antimicrob Chemother. 47: 43—50.

13. Gorkiewicz G. 2009. Nosocomial and antibiotic_associated diarrhoea caused by organisms other than Clostridium difficile. Int J Antimicrob Agents. 33;Suppl 1: 37—44.

14. Gupta V, Garg R. 2009. Probiotics. Indian Journal of Medical Microbioloy. 27(3): 202—209. http://dx.doi.org/10.4103/0255-0857.53201; PMid:19584499

15. Gupte N, Gupte S, Anderson RA. 2013. Antibiotic-associated Diarrhea. Recent Advances in Pediatrics. Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. 23: 82—94.

16. Johnston BC, Supina AL, Vohra S. 2006. Probiotics for pediatric antibiotic-associated diarrhea: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. CMAJ. 175(4): 377—383. http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.051603

17. Guandalini S, Pensabene L, Abu Zikri M et al. 2000. Lactobacillus GG Administered in oral rehydration solution to children with acute diarrhea: A multi-center European trial. J of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. 30: 54—60.

18. McFarland LV. 2006. Meta-analysis of probiotics for the prevention of antibiotic associated diarrhea and the treatment of Clostridium difficile disease. Am J Gastroenterol. 101(4): 812—822.

19. Cremonini F, Di Caro S, Nista EC et al. 2002. Meta-analysis: the effect of probiotic administration on antibiotic-associated diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther. 16(8): 1461—1467. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2036.2002.01318.x; PMid:12182746

20. Reid G, Jass J, Sebulski MT et al. 2003. Potential uses of probiotics in clinical practice. Clin Microbiol Rev. 16(4): 658—672. http://dx.doi.org/10.1128/CMR.16.4.658-672.2003; PMid:14557292 PMCid:PMC207122

21. Jeon SG, Kayama H, Ueda Y et al. 2012. Probiotic Bifidobacterium breve induces IL-10-producing Tr1 cells in the colon. PLoS pathogens. 8(5): e1002714.

22. Johnston BC, Supina AL, Ospina M et al. 2007. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic_associated diarrhea. Cochrane Database Syst Rev. 2: CD004827.

23. D'Souza AL, Rajkumar C, Cooke J et al. 2002. Probiotics in prevention of antibiotic associated diarrhoea: meta-analysis. BMJ. 324(7350): 1361. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.324.7350.1361

24. Szajewska H, Ruszczynski M, Radzikowski A. 2006. Probiotics in the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children: a metaanalysis of randomized controlled trials. J Pediatr. 149(3): 367—372.

25. Theriot C, Young VB. 2014. Antibiotic-Associated Diarrhea. Encyclopedia of Metagenomics: 1—7.