• Місце фітопрепаратів у лікуванні патології сечової системи
До змісту

Місце фітопрепаратів у лікуванні патології сечової системи

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.3(67):110-115; doi10.15574/SP.2015.67.110

 

Місце фітопрепаратів у лікуванні патології сечової системи

 

Добрик О. О.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна

 

Сучасне уявлення про фітотерапію характеризує її як цілісний комплекс, який включає у себе активно діючі речовини і вторинні метаболіти, ефірні олії, протеїни, мікроелементи, вітаміни, неорганічні солі тощо. Показано терапевтичні можливості фітопрепарату Уролесан® у комплексному лікуванні патології сечостатевої і травної систем у дітей.

 

Ключові слова: фітотерапія, патологія сечової системи, ефективність, безпечність.

 

Література:

1. Барнаулов ОЛ. 2007.Детоксикационная фитотерапия, или противоядные свойства лекарственных растений. СПб.

2. Блинова КФ, Борисова НА, Гортинский ГБ. 1990. Ботанико-фармакогностический словарь. Блинова. М, Высшая школа: 272.

3. Болтарович ЗЕ. 1990. Народна медицина українців. К, Наукова думка: 230.

4. Борисова ТП. 2008. Ифекции мочевой системы у детей. Рациональные подходы к терапии и профилактике. Експеримент і клін медицина. 4: 39—43.

5. Вайс РФ, Финтельман Ф. 2004. Фитотерапия. Пер с нем. М.

6. Гарник ТП. 2008. Сучасні технології виробництва фітозасобів та перспективи фітотерапії. Фітотерапія. Укр мед часоп. 1.

7. Зузук БМ. 2004. Уролесан — 30 лет успеха. Провізор. 21.

8. Иванов ДД. 2007. Лечение инфекций мочевых путей у детей с позиций доказательной медицины. Клін імунол Алергол Інсектол. 1(06): 54—58.

9. Інструкція для медичного застосування препарату Уролесан.

10. Гажев БН, Виноградова ТА, Мартынов ВК, Виноградов ВН. 1995. Лечение детей лекарственными растениями. СПб, АОЗТ Аспект, ИКФ «МиМ-Экспресс»: 288.

11. Бензель ЛВ, Дармограй РЄ, Олійник ПВ, Бензель ІЛ. 2010. Лікарські рослини і фітотерапія (фітотерапевтична рецептура). Навч посібн. К, ВСВ «Медицина»: 400.

12. Мамчур Ф. 1984. Довідник з фітотерапії. К, Здоровья: 264.

13. Настанови європейської асоціації урологів із лікування інфекції сечових шляхів (EAU, 2012/13).

14. Нейко ЄМ. 2000. Немедикаментозне лікування внутрішніх хвороб. Тернопіль, Укрмедкнига: 269.

15. Орач ДА, Орач ОД. 2007. Рослини дарують здоров'я. Фітотерапевтичний енциклопедичний довідник. За ред КВ Форманчука. Л, Аверс: 568.

16. Пашинский ВГ. 1990. Лекарственные растения в терапии гипертонической болезни. Одесса, ТПП «Вариант»: 31.

17. Турищев СН. 2007. Современная фитотерапия. М.

18. Турищев СН. 2007. Фитотерапия в системе медицинских знаний. Рос мед форум. 4.

19. Лавренов ВК, Ларенова ГВ, Онипко ВД, Лавренов ЮВ. 2001. Энциклопедия практической фитотерапии. Д, Сталкер: 592.

20. Heinrhich M, Barnes J, Gibbons S, Williamson EM. 2004. Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy.