• Мініінвазивні технології у лікуванні абсцесів черевної порожнини у дітей

Мініінвазивні технології у лікуванні абсцесів черевної порожнини у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):61-65; doi 10.15574/PS.2018.60.61

Русак П. С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, Україна

Показано досвід застосування мініінвазивних технологій у дитячій хірургічній практиці. Зокрема висвітлена проблема лікування внутрішньочеревних абсцесів за допомогою лапароскопії, пункції під ультразвуковим контролем. Наведено переваги застосування даних методів над традиційними методами оперативного лікування даної патології.

Ключові слова: внутрішньочеревні абсцеси, лапароскопія, пункція, ультразвуковий контроль, діти.

Література

1. Давиденко ВБ, Пащенко ЮВ, Давиденко НВ. (2017). Підсумки 40-річних наукових досліджень харківської клініки дитячої хірургії, щодо покращення лікування гострих гнійно-запальних захворювань у дітей. Хірургія дитячого віку. 1(34):19-25.

2. Дронов АФ, Поддубный ИВ, Котлобовский ВИ. (2002). Эндоскопическая хирургия у детей. Москва.

3. Демиденко ЮГ. (2017). Профілактика, діагностика, лікування абсцесів та інфільтратів черевної порожнини у дітей. Київ: 20.

4. Русак ПС. (2011). Інноваційні технології у діагностиці, лікування та профілактиці ургентної хірургічної абдомінальної патології у дітей. Київ: 32.

5. Фёдоров ИВ, Сигал ЕИ, Одинцов ВВ. (2001). Эндоскопическая хирургия. 2-е. изд. Москва: ГЭОТАР-МЕД: 352.

6. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання хірургії дитячого віку» в рамках Українсько-Польських дні дитячої хірургії. м. Львів. 9-22 жовтня 2017 рік (2017). Хірургія дитячого віку. 3(56); 4(57).

Стаття надійшла до редакції 30.03.2018 р., прийнята до друку 3.08.2018 р.