• Мініінвазивні оперативні втручання на нижніх сечових шляхах у лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей

Мініінвазивні оперативні втручання на нижніх сечових шляхах у лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):80-84; doi 10.15574/PS.2018.60.80

Шевчук Д. В.
Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, Україна
Житомирський державний університет імені І. Франка, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Проблема нетримання сечі при нервово-м’язовій дисфункції сечового міхура є досить серйозною, враховуючи значущі медичні та соціальні аспекти. Саме тому ведеться активний пошук методів утримання сечі, зокрема таких, що можуть мінімізувати операційну травму в дитячому віці із досягненням максимальної ефективності. Окремої уваги заслуговують методи реконструкції шийки сечового міхура. Перед вибором методу хірургічного лікування нетримання сечі при нейрогенній дисфункції сечового міхура у дітей необхідно враховувати ступінь пошкодження іннервації сечового міхура. Однією з мініінвазивних методик, які застосовуються при нетриманні сечі, є періуретральні ін’єкції об’ємоутворюючих речовин. Однак, за даними літератури, вказаний метод є досить малоефективним (біля 30%) та утруднює застосування інших методів реконструкції шийки сечового міхура в подальшому.

Мета: вивчити безпечність та ефективність застосування періуретральних ін’єкцій об’ємоутворюючої речовини у лікуванні нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей.

Матеріали і методи. Проаналізовано та досліджено перший результат застосування мініінвазивних хірургічних втручань (періуретральні ін’єкції об’ємоутворюючої речовини) у лікуванні нетримання сечі внаслідок нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у 5 дітей, які знаходились на лікуванні в умовах хірургічного відділення №2 Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. Загалом виконано 6 оперативних втручань (одній дитині – двічі).

Результати. У якості об’ємоутворюючої речовини, що вводиться періуретрально, використовувався поліакриламідний гідрогель. Середній об’єм введеної об’ємоутворюючої речовини становив 1,87±0,15 мл. У результаті лікування у 1 (20%) пацієнта відмічаються сухі періоди між сечовипусканнями, у 2 (40%) – утримання сечі у термін до однієї години після сечовипускання та у 2 (40%) відсутні клінічно значущі ознаки утримання сечі. Жодних ускладнень застосування вказаної методики не викликало.

Висновки. Мініінвазивні оперативні втручання можуть застосовуватися при нервово-м’язовій дисфункції сечового міхура у дітей. Однак показання до застосування повинні бути суворо індивідуальними, враховуючи особливості і характер нетримання сечі при цій патології. Невтішні результати застосування періуретральних ін’єкцій об’ємоутворюючих речовин у дитячому віці повинні спонукати дослідників до пошуку нових ефективних нетравматичних методів лікування нервово-м’язової дисфункції сечового міхура.

Ключові слова: нервово-м’язова дисфункція сечового міхура, періуретральні ін’єкції об’ємоутворюючих речовин, діти.

Література

1. Осипов ИБ, Хачатрян ВА, Сарычев СА, Еликбаев ГМ. (2008). Диагностика и лечение миелодисплазии у детей с урологическими осложнениями. Педиатрия жэне бала хирургиясы. 1: 14–17.

2. Baka-Jabubiak M. (2000). Combined bladder neck, urethral and penile reconstruction in boys with the exstrophy-epispadias complex. BJU Int. 86; 4: 513–518. https://doi.org/10.1046/j.1464-410X.2000.00866.x

3. Block CA, Cooper CS, Hawtrey CE. (2003). Long-term efficacy of periurethral collagen injection for the treatment of urinary incontinence secondary to myelomeningocele. J Urol. 169(1): 327-9. https://doi.org/10.1016/S0022-5347(05)64118-3; https://doi.org/10.1097/00005392-200301000-00098; PMid:12478183

4. Chernoff A, Horowitz M, Combs A, Libretti D, Nitti V, Glassberg KI. (1997). Periurethral collagen injection for the treatment of urinary incontinence in children. J Urol. 157(6): 2303–5. https://doi.org/10.1016/S0022-5347(01)64769-4; https://doi.org/10.1097/00005392-199706000-00102; PMid:9146659

5. DaJusta D, Gargollo P, Snodgrass W. (2013). Dextranomer/hyaluronic acid bladder neck injection for persistent outlet incompetency after sling procedures in children with neurogenic urinary incontinence. Journal of Pediatric Urology. 9(3): 278–282. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2012.03.013; PMid:22560990

6. De Jong TPVM, Chrzan R, Klijn AJ, Dik P. (2008). Treatment of the neurogenic bladder in spina bifida. Pediatr Nephrol. 23: 889–896. https://doi.org/10.1007/s00467-008-0780-7; PMid:18350321 PMCid:PMC2335291

7. Goldman HB, Sievert K-D, Damaser MS. (2012). Will We Ever Use Stem Cells for the Treatment of SUI? ICI-RS 2011. Neurourol Urodyn. 31(3): 386–389. https://doi.org/10.1002/nau.22217.

8. Kassouf W, Capolicchio G, Berardinucci G, Corcos J. (2001). Collagen injection for treatment of urinary incontinence in children. J Urol. 165(5): 1666–8. https://doi.org/10.1016/S0022-5347(05)66387-2; https://doi.org/10.1097/00005392-200105000-00074; PMid:11342951

9. Snodgrass W, Villanueva C, Gargolo P, Jacobs M. (2014). New hydronephrosis and/or vesicoureteral reflux after bladder outlet surgery without augmentation in 75 children with neurogenic bladder. Journal of Pediatric Urology. 10; 5:906–910. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2014.02.005; PMid:24680474

10. Surer I, Baker LA, Jeffs RD, Gearhart JP (2001). Combined bladder neck reconstruction and epispadias repair for exstrophyeispadias complex. J urol. 165: 2425–7. https://doi.org/10.1097/00005392-200106001-00052; https://doi.org/10.1016/S0022-5347(05)66220-9

Стаття надійшла до редакції 15.04.2018 р., прийнята до друку 3.09.2018 р.