• Мінічерезшкірна нефролітотрипсія у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Мінічерезшкірна нефролітотрипсія у дітей

Paediatric Surgery.2017.3(56):94-99; doi 10.15574/PS.2017.56.94

Наконечний А. Й., Боржієвський А. Ц., Шеремета Р. З., Наконечний Р. А., Наконечний Й. А., Вівчарівський Т. П., Кузик А. С.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
КЗ «Міська дитяча клінічна лікарня», м. Львів, Україна

Уролітіаз є мультифакторним захворюванням, в основі якого лежить взаємодія генотипу із зовнішнім середовищем. Останніми роками на перший план лікування великих і коралоподібних каменів нирок виходить черезшкірна нефролітотрипсія (ЧШНЛ) на противагу екстракорпоральній ударно-хвильовій літотрипсії (ЕУХЛ), а тим більше «відкритій» хірургії.
Мета – оптимізувати лікування сечокам’яної хвороби (СЧХ) у дітей, впроваджуючи мініінвазивні технології.
Пацієнти і методи. Клінічний матеріал охоплює 27 хворих на СЧХ у віці від 1 до 18 років. У всіх пацієнтів діагностовано однобічне ураження. Конкременти розташовувалися в чашечково-мисковій системі (ЧМС). У одного пацієнта конкременти утворилися у лівому сегменті підковоподібної нирки та в однієї дівчини через сім років після пластики пієлоуретерального сегмента правої нирки. У діагностичному алгоритмі СКХ встановлювали розміри і локалізацію конкрементів, а також визначали функцію нирок і можливі супутні вади чи ускладнення.
Результати. Застосована методика мінічерезшкірної нефролітотрипсії (міні-ЧШНЛ) передбачає пункцію ЧМС і дилатацію каналу під контролем поліпозиційної рентгеноскопії для створення доступу до каменя нирки, введення по каналу нефроскопа, дроблення каменя й екстракцію його фрагментів. За необхідності, при розташуванні конкрементів у важкодоступних чашечках, використовували другий пункційний доступ до ЧМС.
За допомогою міні-ЧШНЛ у пацієнтів видалили усі фрагменти конкрементів – stone free. Ускладнень під час оперативних втручань не було.
Висновки. При великих каменях нирок у дітей, які резистентні до ЕУХЛ, оптимальним методом їх видалення є контактна ЧШНЛ. Особливо це стосується випадків локалізації конкремента у нижній чашечці нирки, яка анатомічно є проблемною для самостійного відходження фрагментів каменя. Переваги міні-ЧШНЛ у дітей – це мінімальна хірургічна травма та, зазвичай, крововтрата; добра візуалізація предмету втручання; достатня безпечність операції і короткий шпитальний період. Міні-ЧШНЛ можна рекомендувати у дітей із супутніми вадами сечових шляхів та після попередніх традиційних оперативних втручань.
Ключові слова: мінічерезшкірна нефролітотрипсія, сечокам’яна хвороба, конкремент, діти.

Література

1. Контактна цистолітотрипсія в дитини після хірургічного лікування екстрофії сечового міхура / А.Й. Наконечний, Р.З. Шеремета, Р.А. Наконечний, Т.П. Вівчарівський // Львівський медичний часопис (ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA). – 2011. – Т.17, №2. – С.117–119.

2. Меринов Д.С. Минимально-инвазивная перкутанная нефролитотрипсия: деликатный и эффективный инструмент в лечении крупных камней почек / Д.С. Меринов, Д.А. Павлов, Р.Р. Фатихов // Экспериментальная и клиническая урология. – 2013. – №3. – С.94–98.

3. Современная диагностика и лечение коралловидных камней почек / Е.В. Берников, Д.А. Мазуренко, В.Н. Лисицин, П.В. Веренинов // Вопросы урологии и андрологии. – 2013. – Т.2, №2. – С.39.

4. Современные подходы к лечению крупных и коралловидных камней единственной или единственно-функционирующей почки / М.И. Катибов, Д.С. Меринов, Ф.Н. Хныкин [и др.] // Экспериментальная и клиническая урология. – 2014. – №1. – С.60–66.

5. Стандартна черезшкірна та ультра-міні черезшкірна нефролітотрипсія у лікуванні нефролітіазу / В.М. Лісовий, В.І. Савенков, А.В. Мальцев, Д.А. Левченко // Клінічна хірургія. – 2017. – №3. – С.27–29.

6. Combined minimally invasive percutaneous nephrolithotomy and retrograde intrarenal surgery for staghorn calculi in patients with solitary kidney / D. Lai, Y. He, Y. Dai, X. Li // PLoS One. – 2012. – Vol.7, №10. – Epub e48435.

7. Guidelines on urolithiasis [Electronic resource] / C. Turk, T. Knoll, A. Petrik [et al.] // European Urological Association, 2014. – Access mode: http://www.uroweb.org/gls/pdf/22%20Urolithiasis_LR.pdf.

8. Lahme S. Minimally invasive PCNL (mini-perc). Alternative treatment modality or replacement of conventional PCNL? / S. Lahme, V. Zimmermanns // Urologe A. – 2008. – Vol.47, №5. – P.563–568. https://doi.org/10.1007/s00120-008-1708-3; PMid:18373077

9. Nakasato T. Evaluation of Hounsfield Units as a predictive factor for the outcome of extracorporeal shock wave lithotripsy and stone composition / T. Nakasato, J. Morita, Y. Ogawa // Urolithiasis. – 2015. – Vol.43, №1. – P.69–75. https://doi.org/10.1007/s00240-014-0712-x; PMid:25139151

10. Operating times and bleeding complications in percutaneous nephrolithotomy: a comparison of tract dilation methods in 5,537 patients in the Clinical Research Office of the Endourological Society Percutaneous Nephrolithotomy Global Study / A. Yamaguchi, A. Skolarikos, N.P. Buchholz [et al.] // J. Endourol. – 2011. – Vol.25. – P.933–939. https://doi.org/10.1089/end.2010.0606; PMid:21568697

11. Tiselius H.G. Epidemiology and medical management of stone disease / H.G. Tiselius // BJU Int. – 2003. – Vol.91, №8. – P.758–767. https://doi.org/10.1046/j.1464-410X.2003.04208.x; PMid:12709088