• Мікробіологічна характеристика операційної рани дитячого хірургічного стаціонару
ua До змісту Повний текст статті

Мікробіологічна характеристика операційної рани дитячого хірургічного стаціонару

Paediatric Surgery.2017.3(56):26-30; doi 10.15574/PS.2017.56.26

Русак П. С., Маханьова Л. Г., Русак С. О., Белей Р. П., Стахов В. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня», Україна

У статті відображені результати обстежень операційного поля у пацієнтів хірургічного стаціонару за період 1997–2016 рр. На першому місці серед виділених збудників впродовж 19 років знаходиться S. aureus, на другому – Escherichia coli, на третьому – S. pyogenes. Аналіз чутливості основних збудників показав, що мікрофлора з роками змінює свою резистентність, що слід враховувати при розробці схем лікування. Чутливість виділених збудників до таких антибіотиків, як гентаміцин, цефалоспорини I–III поколінь, карбопенеми, фторхінолони і зараз зберігається на високому рівні, що дозволяє говорити про доцільність їх використання як при емпіричній терапії до отримання результатів бактеріологічних досліджень, так і з метою антибіотикопрофілактики.
Ключові слова: антибіотик, чутливість, мікробіологічна характеристика операційної рани.

Література

1. Мікробіологічні характеристики гнійної рани / Галінський Ю.Я., Марченко В.Ф., Русак П.С. [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2004. –№3(4). – С.75–79.

2. Підвищення ефективності протимікробної терапії при лікуванні дітей з тяжкими гнійно-запальними захворюваннями на основі пригнічення біоплівкоутворення та врахування біоритмічних властивостей мікроорганізмів / Давиденко В.Б., Мішина М.М., Мясоедов В.В. [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2015. – №3–4 (48–49). – С. 71–77.

3. Русак П.С. Інноваційні технології у діагностиці, лікуванні та профілактиці ургентної хірургічної абдомінальної патології у дітей / П.С. Русак // Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги дітям: матеріали науково-практичної конференції. – Житомир: Полісся, 2015. – С.23–36.

4. Савельев В.С. Перитонит / В.С. Савельев, Б.Р. Гельфант, М.И. Филимонов // Материалы научно-практической конференции РАСХИ. – Москва, 2005. – С.99–101.

5. Хирургия детского возраста / Сушко В.И., Кривченя Д.Ю., Дегтярь В.А. [и др.]. – Киев: ВСИ «Медицина», 2015. – 567 с.