• Методологічні засади проведення курсу «Основи довготривалого і паліативного догляду за хворими та внутрішньо переміщеними особами літнього віку» (на допомогу навчальним закладам ІІ–ІV рівня акредитації)

Методологічні засади проведення курсу «Основи довготривалого і паліативного догляду за хворими та внутрішньо переміщеними особами літнього віку» (на допомогу навчальним закладам ІІ–ІV рівня акредитації)

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2018.1(7):36-46; doi 10.15574/IJRPM.2018.7.36

Чайковська В. В., Вялих Т. І., Царенко А. В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Украї

В умовах затяжного військового конфлікту на Сході України найбільш вразливими верствами населення стали літні люди, які були змушені покинути свої домівки та перетворитися на біженців у своїй країні або внаслідок знижених фізичних можливостей залишитися вдома на небезпечних територіях військових дій. З метою покращення якості життя літніх людей у цих несприятливих умовах були розроблені програми підготовки медичних і соціальних працівників з питань організації медико-соціальної допомоги людям літнього віку, особливостей фізичного і психічного здоров’я літніх людей, реабілітації та догляду, паліативної допомоги. Програма курсу з актуальних аспектів геронтології та геріатрії також може бути використана для проведення тренінгів медичного персоналу, волонтерів та членів сімей хворих літнього віку; формування груп само- і взаємодопомоги серед внутрішньо переміщених осіб літнього віку та тих, хто залишився на небезпечних територіях. Контингент слухачів: медичні працівники, соціальні працівники, педагоги, які працюють з літніми людьми, внутрішньо переміщеними особами, людьми, що знаходяться у зоні військового конфлікту, та паліативними хворими. Програма курсу складається з трьох модулів, кожен з яких включає лекційні блоки, педагогічні ігри та роботу в групах.
Ключові слова: літні люди, довготривала допомога, паліативна допомога, внутрішньо переміщені особи, лікарі, медичні сестри, соціальні працівники, здоров’я літніх людей, реабілітація та догляд.