• Метод електрозварювання живих м’яких тканин у дитячій хірургії
До змісту

Метод електрозварювання живих м’яких тканин у дитячій хірургії

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):25-33; doi 10.15574/PS.2016.52-53.25 
 

Метод електрозварювання живих м’яких тканин у дитячій хірургії 
 

Заремба В. Р.

КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, Україна 
 

Метод електрозварювання живих м’яких тканин – це сучасна хірургічна технологія, що успішно використовується у хірургії, але у дитячій хірургії метод не знайшов широкого застосування, хоча має великі можливості.


Мета – узагальнення досвіду використання методу біозварювання у дитячій хірургії; вивчення можливостей і перспектив методу електрозварювання в дитячій хірургії.


Пацієнти і методи. У Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні метод біозварюваня застосовується з 2006 року. Використовуються електрозварювальні хірургічні комплекси «ЕК300 М1» та «Патонмед ЕКВЗ-300 М1» зі стандартним набором електрохірургічних інструментів і додатково розробленими, у тому числі лапароскопічними, зварювальними маніпуляторами.


Результати. За час проведення даної роботи протягом десяти років за допомогою методу електрозварювання живих м’яких тканин виконано 1126 операцій, у тому числі 165 (14,65%) лапароскопічних і торакоскопічних втручань, 41 (3,64%) операцію у новонароджених. Проведене лікування 15 гемангіом складних анатомічних локазізацій із добрими результатами. Доведена ефективність операцій методом біозварювання на кишечнику. При операціях на паренхіматозних органах досягався повний гемостаз, холестаз та аеростаз, за винятком випадків, коли мало місце значне геморагічне просякання ушкодженого органа.


Висновки. Метод біозварювання має низку переваг; заслуговує особливої уваги при операціях у дітей, хворих на хвороби згортання крові; перспективне його використання в дитячій онкохірургії, лікуванні гемангіом критичних локалізацій; при лікуванні спонтанного пневмотораксу метод торакоскопічного електрозварювання бул та плевробразії може бути визнаним методом вибору. Отримані результати дозволяють рекомендувати широке використання методу біозварювання у дитячій хірургії.


Ключові слова: електрозварювання живих м’яких тканин, дитяча хірургія.


Література

1. Високочастотне зварювання у торакальній хірургії / Макаров А. В. [и др.] // Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы: материалы ІХ междунар. науч.-практ. конф. – Киев, 2014.

2. Возможности электротермической резекции печени / Бондарь Г. В. [и др.] // Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы: материалы VII междунар. наук.-практ. конф. – Киев, 2012.

3. Лінчевський О. В. Діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу: автореф. дис. … канд. мед. наук / О. В. Лінчевський. – Київ, 2009. –19 с.

4. Метод электросварки живих мягких тканей в лапороскопической хирургии паринхиматозных и трубчатих органов брюшной полости / Ничитайло М.Е. [и др.] // Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы: материалы VII междунар. науч.-практ. конф. – Киев, 2012.

5. Морфологические изменения тканей при наложении сварного шва на толстой кишке / Бондарь Г. В. [и др.] // Клінічна хірургія. – 2011. – №1. – С. 13–16.

6. Подпрятов С. Є. Біофізичні ефекти застосування електрозварювання м’яких живих тканин та перспективи їх використання у хірургічній практиці / С. Є. Подпрятов // Клінічна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 55.

7. Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хиругия: атлас / под ред. Б.Є. Патона, О.Н. Ивановой. – Киев: ИЭС, 2009. – 200 с.

8. Фомин П. Д. Технология электросварки в абдоминальной хирургии / П. Д. Фомин // Клінічна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 57.