• Мета-аналіз результатів клінічних досліджень ефективності флавоноїдів при вірусних та вірусно-бактеріальних захворюваннях у дітей
До змісту

Мета-аналіз результатів клінічних досліджень ефективності флавоноїдів при вірусних та вірусно-бактеріальних захворюваннях у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 5(61):39-45; doi 10.15574/SP.2014.61.39

Мета-аналіз результатів клінічних досліджень ефективності флавоноїдів при вірусних та вірусно-бактеріальних захворюваннях у дітей

Крамарьов С. О., Гриневич О. Й., Тонковід3 О. Б., Виговська О. В. 
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ, Україна 
Держінформнауки України, м. Київ 
НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Резюме. У роботі наведені дані мета-аналізу клінічних досліджень впливу флавоноїдів на ефективність зниження температури тіла та інтоксикаційного синдрому при вірусних і вірусно-бактеріальних захворюваннях у дітей. Проведений мета-аналіз за участю 2699 дітей підтверджує ефективність і безпечність застосування препаратів, які містять флавоноїди — протефлазід, імунофлазід, флавозід (НВК «Екофарм», Україна), та доводить протирецидивну активність вказаних лікарських засобів.

Ключові слова: протефлазід, імунофлазід, флавозід, мета-аналіз, вірусне захворювання, діти, інтоксикаційний синдром, лихоманка.

Література: 
1. Крамарєв СО, Виговська ОВ, Палатна ЛО та ін. 2008. Використання препарату «Флавозід» у комплексному лікуванні хронічної активної Епштейна-Барр вірусної інфекції у дітей. Совр педиатрия 3(20): 111–114.

2. Герасимов СВ. 2007. Етіотропне лікування Флавозідом гострого герпетичного гінгівостоматиту у немовлят і дітей раннього віку. Перинатол и педиатрия 2(30): 75–78.

3. Глей АІ. 2005. Протефлазид у лікуванні хворих на інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна-Барр. Суч інфекції 3(4): 121–124.

4. Усачова ОВ, Фірюліна ОМ, Анікіна ОВ, Самойленко ОВ. 2005. Досвід використання препарату Протефлазід при інфекційному мононуклеозі у дітей. Репродуктивное здоровье женщины 4: 192–194.

5. Прохорова МП, Волосовець ОП, Кривопустов СП, Бичкова НГ. 2008. Ефективність препарату Флавозид у дітей з ГРВІ, ускладненою бронхообструктивним синдромом. Експеримент і клін медицина 4: 129.

6. Герасимов СВ, Чирун ВН, Вітковська НВ та ін. 2006. Ефективність Протефлазіду при первинному герпетичному гігнгівостоматиті у дітей ранного віку. Репродуктивное здоровье женщины 2(26): 142–144.

7. Зализюк АА. 2011. Особливості сучасного перебігу негоспітальних пневмоній та їх лікування у дітей раннього віку. Автореф. дис. … спец. 14.01.10 «Педіатрія». Х.: 20.

8. Крамарев СА. 2014. Лечение инфекционного мононуклеоза у детей. Совр педиатрия 3(59): 1–8.

9. Крамарев СА, Выговская ОВ. 2011. Опыт использования препарата Флавозид при Эпштейна-Барр вирусной инфекцией у детей. Совр педиатрия 5(39): 1–6.

10. Крамарев СА, Выговская ОВ. 2012. Отчет о проведении клинического исследования эффективности и переносимости препарата Флавозид у детей с герпесвирусными инфекциями. Клін імунол Алергол Інфектол 4(53): 1–8.

11. Крамарєв СО, Виговська ОВ. 2008. Хронічні форми Епштейна-Барр вірусної інфекції у дітей: сучасні підходи до діагностики та лікування. Совр педиатрия 2(19): 103–108.

12. Крючко ТО, Кінаш ЮМ. 2006. Актуальні питання лікування герпетичної інфекції у дітей. Перинатол и педиатрия . 3(27): 60–63.

13. Крючко ТО, Кінаш ЮМ. 2008. До питань профілактики поствірусного синдрому втомлюваності у дітей з герпетично інфекцією. Перинатол и педиатрия 1(33): 111–115.

14. Нікіфорова ТО, Пюрик ВФ, Дикий ОБ, Кобрин ТЗ. 2004. Клініко-імунологічна ефективність Протефлазіду у хворих на Епштейна-Барр-вірусну інфекцію. Матеріали наук-практ конф і пленуму Асоціації інфекціоністів України. Тернопіль: 158.

15. Юлиш ЕИ, Балычевцева ИВ, Гадецкая СГ та ін. 2009. Новые подходы к профилактике и терапии острых респираторных инфекций у детей раннего возраста, проживающих в домах ребенка. Совр педиатрия 3(25): 15–19.

16. Крючко ТА, Несина ИН, Кошлакова ЕС, Костейко ЮА. 2002. Опыт применения Протефлазида в комплексной терапии нейроинфекции у детей. Иммунол и алергол 3: 60.

17. Юлиш ЕИ, Балычевцева ИВ, Гадецкая СГ, Вакуленко СИ. 2007. Особенности терапии рецидивирующего обструктивного бронхита у детей раннего возраста, инфицированных внутриклеточными патогенам. Совр педиатрия 3(16): 175–178.

18. Оценка эффективности и переносимости препарата «Флавозид» у детей с острой респираторной вирусной инфекцией с развитием обструктивного синдрома. Отчет. К, 2008: 25.

19. Оценка эффективности и переносимости препарата Флавозид у детей с герпесвирусными инфекциями. Отчет. К, 2008: 76.

20. Оцінка ефективності і переносимості препарату Флавозід у дітей з герпесвірусними інфекціями. Звіт. К, 2007: 50.

21. Січненко ПІ, Куропятник НП. 2009.Застосування Імунофлазіду в лікуванні ГРВІ у дітей раннього віку. Актуальні питання клін медицини. Суми, СумДУ: 88.

22. Шамсиев ФМ, Мирсалихова НХ, Алимова КИ, Таджиханова ДП. 2011. Состояние иммунного статуса и эффективность Протефлазида в комплексной терапии детей с бронхолегочной патологией, ассоциированной с TORCH-инфекцией. Совр педиатрия 2(36): 39–41.

23. Токарчук НІ, Старинець ЛС. 2012. Використання Імунофлазіду для профілактики та лікування грипу і ГРВІ у дітей під час сезонного підвищення захворюваності. Совр педиатрия 1(41): 123–127.

24. Турлибеков СС. 2011. Протефлазид в комплексной терапии врожденной цитомегаловирусной инфекции. Валеология. Астана 2: 164–166.

25. Харченко ЮП, Шаповалова ГА. 2007. Застосування препарату Флавозід при інфекційному мононуклеозі у дітей. Совр педиатрия 4(17): 115–118.

26. Чернышева ОЕ. 2005. Лечение и реабилитация детей с различным течением герпесвирусной инфекции. Внутриклеточные инфекции и состояние здоровья детей в ХХI веке. Материалы науч-практ конф. Донецк: 9.

27. Шаповалова АИ. 2002. Применение Протефлазида в комплексной терапии и иммунореабилитации подростков с ангинами смешанной вирусно-бактериальной этиологии. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Зб. наук. пр. Вип. 5(44). К; Луганськ; Х: 106–113.

28. Юлиш ЕИ, Чернышева ОЕ. 2011. Длительный субфебрилитет у детей. возможные причины и подходы к терапии. Совр педиатрия 1(35): 67–72.

29. Юлиш ЕИ, Ярошенко СЯ. 2013. Персистирующие герпесвирусные и их роль в заболеваемости детей из группы часто и длительно болеющих. Здоровье ребенка 7(50): 145–150.