• Менструальна функція у жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія на тлі гормонотерапії
До змісту

Менструальна функція у жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія на тлі гормонотерапії

HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):115–117; doi 10.15574/HW.2017.120.115

Бенюк В. О., Курочка В. В., Бенюк С. В., Алтібаєва Д. М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Мета дослідження: вивчення впливу гормональної терапії на менструальну функцію жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія.

Матеріали та методи. Проведене оцінювання впливу гормонотерапії у 160 жінок репродуктивного віку з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія: І група – 60 жінок, які використовували гестаген (6 міс); ІІ група – 60 жінок, які вживали агоніст гонадотропін-рилізинг-гормону – а-ГнРГ (6 міс), ІІІ група – 40 жінок, які отримували комплексну терапію, що включала а-ГнРГ протягом перших 6 міс та імуномодулятор внутрішньом’язово через день № 20 з подальшим застосуванням таблетованих форм по 0,15 г 1 раз на тиждень (курс – 6 міс), після цього протягом наступних 6 міс – гестаген у другу фазу менструального циклу з 16-го до 25-го дня. Оцінювання показників проводили через 3, 6 та 12 міс терапії. Визначення об’єму менструальної крововтрати здійснювали за допомогою карт менструальної крововтрати та оцінювали у балах за спеціальною шкалою. Сумарна оцінка за місяць, що перевищувала 100 балів, відповідала менструальній крововтраті більше 80 мл.

Результати. Вивчено вплив гормональної монотерапії гестагеном і а-ГнРГ на менструальну функцію жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у динаміці спостереження протягом року. Проведено оцінювання показників об’єму крововтрати за допомогою карт спостереження. Розроблена комплексна поетапна гормональна терапія для жінок репродуктивного віку з поєднаною доброякісною патологією матки та вивчено її вплив на показники об’єму крововтрати та менструальну функцію жінок.

Заключення. Монотерапія гестагеном та а-ГнРГ протягом 6 міс лікування нормалізує показники об’єму крововтрати та менструальну функцію жінок, а на 12-у місяці спостереження у жінок цих груп зростає об’єм крововтрати та у кожної 3-ї жінки спостерігається поліменорея. Розроблена комплексна поетапна гормональна терапія для жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія нормалізує вже на 3-у місяці лікування показники крововтрати, які мали тенденцію до зниження протягом 12 міс спостереження (об’єм менструальної крововтрати зменшився у 4 рази від вихідного).

Ключові слова: комплексна терапія, аденоміоз, гіперплазія ендометрія, гестагени, a-ГнРГ, менструальна функція, об’єм крововтрати.

Литература:
1. Бенюк В.О. Роль агоністів ГнРГ в лікуванні ендометріозу / В.О. Бенюк, В.Я. Голота, О.А. Диндар, І.А. Усевич // Наук.-практ. конф. «Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук». – 2006. – Т. 142. – С. 237.

2. Грищенко В.І. Застосування диференційованої гормонотерапії в лікуванні хворих на поширені форми генітального ендометріозу / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Л.В. Потапова, О.П. Ліпко // Вісн. наук. досліджень. – 2002. – № 2 (26). – С. 8–9.

3. Дубенко Д.Є. Ефективність комплексної гормональної терапії у жінок репродуктивного віку з доброякісною патологією матки / Курочка В.В., Савенко І.В., Гапонова К.В., Ластовецька Л.Д. //Український науково-медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск № 2. – 2012. – С. 235.

4. Кучеренко С.Н. Дифференцированная гормонотерапия аденомиоза с учетом особенностей гормональных нарушений и клинико-морфофункциональных критериев процесса // Здоровье женщины. – 2002. – № 3 (11). – С. 30–36.

5. Татарчук Т.Ф. Медикаментозна терапія гіперпроліферативних процесів ендометрію / Т.Ф. Татарчук, О.В. Бурлака, К.О. Корінна // Ліки та життя. – 2005. – С. 100–101.

6. Andreotti R.F., Flescher А.С. Тhe sonographic diagnosis of adenomyosis. Ultrasound Q, vоl. 21, no 3.– 2005. – Р. 167–170. https://doi.org/10.1097/01.ruq.0000174751.34633.9a

7. Afonso J. S. Adenomiosis: pathohysiology, diagnosis and treatment (review) / J. S. Afonso, S. Sumxes Sergio // Ву Hysteroscopy at Fri. – 2005. – Vol. 12, № 2. – Р. 1–52.

Зміст журналу Текст статті