• Менінгококова інфекція у дітей 
ua До змісту

Менінгококова інфекція у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):89–95; doi 10.15574/SP.2014.63.89 

Менінгококова інфекція у дітей 

Волоха А. П.

 

Neisseria meningitidis — один з основних збудників гнійних менінгітів в Україні та в світі. Клінічні прояви менінгококової інфекції варіюють від транзиторної лихоманки з бактеріємією до блискавичних форм менінгококцемії з летальним виходом через кілька годин після початку захворювання. Сучасні досягнення у вивченні менінгококової інфекції включають нові дані щодо патогенезу захворювання, покращення ранньої діагностики та профілактики захворювання. Профілактичний підхід є основним у зменшенні захворюваності і смертності від менінгококової інфекції. Доступніст імунопрофілактики всіх основних серогруп менінгокока дозволяє суттєво знизити кількість тяжких форм захворювання. 

Ключові слова: менінгококова інфекція, діагностика, профілактика. 

ЛІТЕРАТУРА

1. Аналіз історій хвороб дітей, що померли від менінгококової інфекції в Україні у 2008 році / Крамарєв С. О., Моісеєнко Р. О, Педан В. Б. [та ін.] // Совр. педиатрия. — 2009. — № 5 (27). — С. 14—18.

2. Крамарєв С. О. Менінгококова інфекція: сучасний стан проблеми [Електронний ресурс] / С. О. Крамарєв // Терапія. — Режим доступу : http://www.therapia.com.ua. —Назва з екрану.

3. Протокол лікування менінгококцемії у дітей : наказ МОЗ України №737 від 12.10.2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. — Назва з екрану.

4. Apicella M. Neisseria Meningitidis / M. Apicella // Mandell, Douglas and Bennet's Principles and Practice of Infectious Diseases. — 4th ed. — Churchill Livingstone, 2010. — P. 2737—2752.

5. Bacterial meningitis and meningococcal septicaemia. Management of bacterial meningitis and meningococcal septicaemia in children and young people younger than 16 years in primary and secondary care 2010 [Electronic resource] // NICE clinical guideline 102. — Access mode: http://www.guidance.nice.org.uk/cg102. — Title from screen.

6. Baumer J. N. Guideline review: management of invasive meningococcal disease, SIGN / J. N. Baumer // Arch. Dis. Child Educ. Pract. Ed. — 2009. — Vol. 94. — P. 46—49.

7. Brayer A. F. Invasive meningococcal disease in childhood / A. F. Brayer, S. G. Humiston // Pediatrics in Review. — 2011. — Vol. 32. — P. 152—161.

8. Clinical presentation of meningococcal disease in childhood / Sabatini C., Bosis S., Semino M. [et al.] // J. Prev. Med. Hyg. — 2012. Vol. 53. — P. 116—119.

9. Guidelines for the early clinical and public health management of bacterial meningitis (including meningococcal disease). Report of the scientific advisory committee of HPSC, 2012.

10. Hart C. A. Meningococcal disease and its management in children / C. A. Hart, A. P. J. Thomson // BMJ. — 2006. — Vol. 333. — P. 685—690.

11. Management of invasive meningococcal disease in children and young people. A national clinical guideline. Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2008.

12. Marcel van Deuren Update on meningococcal disease with emphasis on pathogenesis and clinical management / Marcel van Deuren, Petter Brandtzaeg P., Jos W. M. van der Meer // Clin. Microbiol. Rev. — 2000. — Vol. 13 (1). — P. 144—166.

13. Multicenter surveillance of invasive meningococcal infections in children / Kaplan S. L., Schutze G. E., Leake J. A. D. [et al.] // Pediatrics. — 2006. — Vol. 118. — P. 979—984.

14. Pollard A. J. Neisseria Meningitidis / A. J. Pollard, A. Finn // Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases / Long S. S., Pickering L. K., Prober C. G. — Churchill Livingstone, 2009. — P. 734—743.

15. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe. Invasive pneumococcal disease, invasive Haemophilus infuenzae disease and invasive meningococcal disease. ECDC Surveillance report [Electronic resource]. — Access mode: http://www.ecdc.europa.eu. — Title from screen.

16. Welsch S. B. Treatment of meningococcal infection / S. B. Welsch, S. Nadel // Arch. Dis. Child. — 2003. — Vol. 88. — P. 608—614.