• Медико-соціальні проблеми підліткового віку та шляхи їх вирішення
До змісту Повний текст статті

Медико-соціальні проблеми підліткового віку та шляхи їх вирішення

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.4(84):16-21; doi 10.15574/SP.2017.84.16
Пархоменко Л. К.
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна
В Україні проблема збереження здоров'я підлітків у сучасних умовах набуває особливого значення. Останнім часом має місце погіршення здоров'я молоді у зв'язку з посиленням негативних чинників та недостатньо ефективною організацією медичної допомоги. Динаміка захворюваності та поширеності хвороб серед дітей різних вікових груп у 2010–2015 рр. демонструє значну перевагу поширеності захворювань у підлітків. На момент закінчення школи здоровим можна визнати лише кожного п'ятого школяра. Погіршення стану здоров'я дітей потребує значної уваги лікарів саме до підліткового віку. Медичне обслуговування підлітків здійснюється у дитячих лікувально-профілактичних закладах. На жаль, наразі у ряді областей України відбувається руйнація підліткової служби. Підлітки більш уразливі до хвороб, пов'язаних з дорослішанням. Ризикована поведінка призводить до безвідповідальності в статевих відносинах, адиктивних явищ тощо. Зростає захворюваність на інфекції, що передаються статевим шляхом. Збільшується частота соціально-небезпечних хвороб (туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, розладів психіки тощо). За підтримки Дитячого Фонду ООН/ЮНІСЕФ в Україні створюються «Клініки, дружні до молоді» — заклади, що надають медичну допомогу підліткам та молоді на засадах дружнього підходу. Це — не альтернатива і не заміна вже існуючих служб. Їх завдання: профілактика і виявлення захворювань репродуктивної системи; інфекцій, що передаються статевим шляхом ВІЛ; профілактика небажаної вагітності, наркоманії, алкоголізму; психокорекція тощо. Підліткові терапевти в Україні повинні існувати як у структурі первинної, так і вторинної ланки медичної допомоги, (Клініки, Центри, дружні до молоді). Керівник закладу охорони здоров'я сьогодні має можливість зберегти або відновити посади лікарів-терапевтів підліткових та забезпечити оздоровлення майбутнього покоління.
Ключові слова: підлітки, здоров'я, лікарі-терапевти підліткові, Клініки, дружні до молоді.
Література
1. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: За результатами дослідження 2015 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин — ESPAD» / О.М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т.В. Бондар, Ю.Ю. Приймак, Д.М. Павлова [та ін.]. — Київ: Фоліант, 2015. — 200 с.

2. Маслов Р.В. Соціально-педагогічні передумови створення поняття оздоровчої компетентності в майбутніх фізреабілітологів в умовах модернізації освіти / Р.В. Маслов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — №8(34). — С.224—234.

3. Мешкова О.М. Аналіз діяльності Центрів/відділень/кабінетів медичної допомоги підліткам та молоді «Клініки дружні до молоді» в Україні за 2015 рік [Електронний ресурс] / О.М. Мешкова; МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» — Режим доступу: http://kdm-ldd.org.ua/uploads/files/1465440275Аналіз%20діяльності%20КДМ%20за%202015%20Мешкова.pdf. — Назва з екрану.

4. Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді на основі дружнього підходу (методичні рекомендації) / О.А. Голоцван, С.І. Осташко, О.М. Мешкова [та ін.]. — Київ: Версо-04, 2008. — 179 с.

5. Обсяги лікувально-оздоровчих заходів на етапах підготовки до військової служби юнаків допризовного та призовного віку (методичні рекомендації) / М.М. Коренев, Т.В. Пересипкіна, Т.Ю. Проскуріна [та ін.]. — Київ, 2015. — 47 с.

6. Підліткова терапія: підручник / за ред. Л.К. Пархоменко. — Харків: Факт, 2014. — 863 с.

7. Про внесення змін до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я: наказ МОЗ України від 11.05.2016 №427 [Електронний документ]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

8. Рішення Координаційної Ради МОЗ України з питань впровадження «дружніх до молоді» медичних послуг від 21.12.2016 року. Додаток 1. Резолюція ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. конфер. з міжнарод. участю «Актуальні питання та перспективи розвитку медичної допомоги та соціальних послуг підліткам та молоді на принципах «дружнього підходу» в Україні» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.health-loda.gov.ua/files/rishennja%20_1_.pdf. — Назва з екрану.

9. Стратегічні пріоритети молодіжної політики: освіта, зайнятість, житло: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2013 р.) [Електронний ресурс] / М-во молоді та спорту України, Держ. ін.-т сімейної та молодіжної політики; редкол.: Г.М. Надтока, С.І. Болтівець, В.О. Рябенко [та ін.]. — Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/media/2015/01/15/11/Dopovid_molod_za_pidsumkamy_2013_all__.pdf. — Назва з екрану.

10. Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2015 рік / за ред. В.В.Шафранського; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». [Електронний ресурс]. — Київ, 2016. — 452 с.— Режим доступу: http://www.uiph.kiev.ua. — Назва з екрану.

Зміст журналу Текст статті