• Медичні переваги контрольованої стимуляції яєчників із застосуванням антагоністів гонадотропін рилізинг-гормону та корифолітропіну альфа у клініці ЕКЗ у поганих відповідачів

Медичні переваги контрольованої стимуляції яєчників із застосуванням антагоністів гонадотропін рилізинг-гормону та корифолітропіну альфа у клініці ЕКЗ у поганих відповідачів

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):39–45; doi 10.15574/HW.2018.129.39

Стрелко Г. В.
Медичний центр «Родинне джерело»

Мета дослідження: вивчення ефективності використання корифолітропіну альфа у схемах контрольованої стимуляції яєчників із застосуванням антагоністів гонадотропін-рилізинг-гормону (ГнРГ) у поганих відповідачів.
Матеріали та методи. Проведено дослідження ефективності схеми контрольованої стимуляції яєчників з використанням пролонгованого фолікулостимулювального гормону (ФСГ) у протоколі із застосуванням антагоністів ГнРГ порівняно зі щоденним введенням рекомбінантного ФСГ за кількістю отриманих ооцитів, дробленням ембріонів, показниками вагітності та імплантації у 278 жінок з безплідністю.
Результати. Доведено, що стимуляція яєчників із застосуванням корифолітропіну альфа є настільки ж ефективною, як щоденна ін’єкція рекомбінантного ФСГ, для лікування пацієнтів з поганою реакцією на стимуляцію. Крім того, сприйняття пацієнтами протоколів із застосуванням корифолітропіну альфа доводять кращу переносимість порівняно з традиційними протоколами у зв’язку з меншою кількістю ін’єкцій, що знижує ймовірність дострокового припинення лікування.
Заключення. Представлені результати дослідження доводять ефективність використання препарату корифолітропіну альфа з метою контрольованої стимуляції яєчників у поганих відповідачів у поєднанні з додатковими дозами ФСГ та антагоністами гонадотропін-рилізинг-гормону для спрощення дизайну схеми стимуляції, мінімізації кількості ін’єкцій та скорочення тривалості циклу.
Ключові слова: контрольована стимуляція яєчників, погані відповідачі, корифолітропін альфа.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Polyzos N.P. and Devroey P. «A systematic review of randomized trials for the treatment of poor ovarian responders: is there any light at the end of the tunnel?» Fertility and Sterility, vol. 96, no. 5, pp. 1058.e7–1061.e7, 2011. View at Publisher View at Google Scholar·View at Scopus https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.09.048; PMid:22036048

2. Keay S.D., Liversedge N.H., Mathur R.S., and Jenkins J.M. «Assisted conception following poor ovarian response to gonadotrophin stimulation» The British Journal of Obstetrics and Gynaecology, vol. 104, no. 5, pp. 521–527, 1997. View at Publisher·View at Google Scholar·View at Scopus https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1997.tb11525.x; PMid:9166190

3. Ben-Rafael Z., Bider D., Dan U., Zolti M., Levran D. and Mashiach S. «Combined gonadotropin releasing hormone agonist/human menopausal gonadotropin therapy (GnRH-a/hMG) in normal, high, and poor responders to hMG» Journal of In Vitro Fertilization and Embryo Transfer, vol. 8, no. 1, pp. 33–36, 1991.View at Publisher·View at Google Scholar·View at Scopus https://doi.org/10.1007/BF01131588; PMid:1826724

4. Jenkins J.M., Davies D.W., Devonport H., Anthony F.W., Gadd S.C., and R.H. G.M. Watson Masson, «Comparison of «poor» responders with «good» responders using a standard buserelin/human menopausal gonadotrophin regime for in-vitro fertilization» Human Reproduction, vol. 6, no. 7, pp. 918–921, 1991. View at Google Scholar·View at Scopus https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.humrep.a137459

5. E.S. Surrey and W.B. Schoolcraft, «Evaluating strategies for improving ovarian response of the poor responder undergoing assisted reproductive techniques,» Fertility and Sterility, vol. 73, no. 4, pp. 667–676, 2000. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus https://doi.org/10.1016/S0015-0282(99)00630-5

6. Kolibianakis E.M., Venetis C.A., Diedrich K., Tarlatzis B.C. and Griesinger G. «Addition of growth hormone to gonadotrophins in ovarian stimulation of poor responders treated by in-vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis» Human Reproduction Update, vol. 15, no. 6, pp. 613–622, 2009.View at Publisher·View at Google Scholar·View at Scopus https://doi.org/10.1093/humupd/dmp026; PMid:19561136

7. Ferraretti A.P., La Marca A., Fauser B.C.J.M., Tarlatzis B., Nargund G. and Gianaroli L. «ESHRE consensus on the definition of «poor response» to ovarian stimulation for in vitro fertilization: the Bologna criteria,» Human Reproduction, vol. 26, no. 7, pp. 1616–1624, 2011. View at Publisher ·View at Google Scholar·View at Scopus https://doi.org/10.1093/humrep/der092; PMid:21505041

8. Faddy M.J., Gosden R.G., Gougeon A., Richardson S.J. and Nelson J.F. «Accelerated disappearance of ovarian follicles in mid-life: implications for forecasting menopause» Human Reproduction, vol. 7, no. 10, pp. 1342–1346, 1992. View at Google Scholar·View at Scopus https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.humrep.a137570

9. de Ziegler D., Borghese B. and Chapron C. «Endometriosis and infertility: pathophysiology and management» The Lancet, vol. 376, no. 9742, pp. 730–738, 2010. View at Publisher·View at Google Scholar·View at Scopus https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60490-4

10. Benaglia L., Somigliana E., Vighi V., Ragni G., Vercellini P. and Fedele L. «Rate of severe ovarian damage following surgery for endometriomas» Human Reproduction, vol. 25, no. 3, pp. 678–682, 2010.View at Publisher·View at Google Scholar·View at Scopus https://doi.org/10.1093/humrep/dep464; PMid:20083485