• Лікування хронічних циститів у дітей інстиляціями порожнини сечового міхура
ua До змісту Повний текст статті

Лікування хронічних циститів у дітей інстиляціями порожнини сечового міхура

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.4(61):80-85; doi 10.15574/PS.2018.61.80

Бухмін О. В., Россіхін В. В., Суманов С. В.
Харківска медична академія післядипломної освіти, Україна
Обласна дитяча клінічна лікарня №1, м. Харків, Україна

У статті показані результати лікування 32 дітей віком від 8 до 16 років, що страждають на хронічний цистит. Традиційна антибактеріальна терапія була доповнена інстиляціями порожнині сечового міхура сумішшю препаратів «Декасан®» і «Димексид». Відмічена добра переносимість терапії, побічних реакцій не спостерігалося. Ефективність лікування – стійка клініко-лабораторна ремісія хронічного циститу – досягнута у 90,6% пацієнтів.

Ключові слова: діти, інстиляція сечового міхура, хронічний цистит, антибактеріальна терапія, Декасан.

Література

1. Берестенко СВ. (2012). Эффективность антисептика Декасан в комплексном лечении больных с обострением хронического цистита. Здоровье мужчины. 2.

2. Іванов ДД. (2012, квітень). Інфекції сечових шляхів та сучасна антибактеріальна терапія. Здоров’я України. 8(285): 32–33.

3. Іванов ДД. (2012, трав.). Інфекції сечових шляхів та сучасна антибактеріальна терапія (продовження). Здоров’я України. 9(286): 50–51.

4. Ковальчук ВП, Гуменюк МІ, Біктіміров ВВ, Желіба МД, Сафронов КМ. (2002). Результати експериментального і клінічного дослідження ефективності антисептичного препарату декасану. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2: 292–294.

5. Лисов АИ, Фомин ПД, Козлов СН. (2006). Применение антисептика декасан при нагноительных процессах в мягких тканях. Ліки України. 11.

6. Лоран ОБ, Синякова ЛА, Косова ИВ. (2008). Медикаментозное лечение интерстициального цистита. Медицинский совет. 1–2: 20–26.

7. Переверзев АС. (2006). Инфекции в урологии. Монография. Харьков: Факт: 352.

8. Султанова Е.А. Интерстициальный цистит: некоторые вопросы диагностики и лечения. Русский медицинский журнал. 2010. 29: 1798–1801.

9. Таболин ВА, Чугунова ОЛ, Мелёхина ЕВ, Сагалович МБ, Филипов АВ. (2006). Способ лечения хронических циститов у детей: патент РФ № 2270678 от 10.03.2006 г.

10. Ухаль МИ, Ухаль ЕМ. (2012, бер.). Фитотерапия в лечении хронического персистирующего цистита у больных сахарным диабетом. Здоров’я України. 5(282): 64–658.

11. Constantinides C et al. (2004). Prevention of recurrent bacterial cystitis by intravesical administration of hyaluronic acid: a pilot study. BJU Int. 93. https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2004.04850.x; PMid:15180619

12. http://www.uf.ua/product/dekasan-sup-sup-r-r/

Статья поступила в редакцию 02.06.2018 г., принята к печати 01.11.2018 г.