• Лікування хімічних опіків стравоходу у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Лікування хімічних опіків стравоходу у дітей

Paediatric Surgery.2017.3(56):54-56; doi 10.15574/PS.2017.56.54

Дігтяр В. А., Барсук О. М., Камінська М. О., Гладкий О. П., Галаган А. А.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро
КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня ДОР», м. Дніпро, Україна

Мета: вивчити ефективність лікування хімічних опіків стравоходу у дітей при різних ступенях ураження.
Матеріали і методи. За останні сім років у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні знаходилися на лікуванні 192 дитини з діагнозом «Хімічний опік стравоходу». Із них хлопчиків було 108 (56,25%), дівчаток – 84 (43,75%), за віком переважали діти 1–3 років – 102 (53,1%). Пошкоджуючим агентом при опіках стравоходу частіше були луги – 95 (49,47%). У більшості випадків відзначався другий ступінь глибини ураження опіків стравоходу – у 71 (36,98%) дитини. Лікування післяопікових езофагітів включало дезінтоксикаційну терапію, знеболення, промивання шлунка, антибактеріальну терапію, короткий курс кортикостероїдів. Оцінка стану хворих у першу добу. У подальшому проводилося відновлення прохідності стравоходу з використанням інструментальних методів лікування: бужування стравоходу по направнику і дилатація.
Результати. У досліджуваній групі пацієнтів проводилося бужування стравоходу по направнику. Застосування цієї методики в лікуванні хворих з опіками стравоходу дозволило значно знизити кількість рубцевих звужень стравоходу; ускладнень у вигляді перфорацій і медіастинітів не спостерігалося.
Висновки. Правильне надання первинної допомоги та вибір вірної тактики діагностики та лікування пацієнтів із хімічним опіком стравоходу сприяє зниженню ускладнень та інвалідизації дітей з даною патологією.
Ключові слова: хімічний опік стравоходу, бужування, лікування, діти.

Литература

1. Алексеенко С.И. Химические ожоги пищевода у детей: особенности диагностики, лечения и профилактики осложнений автореф. дис. на получение наук. степени канд. мед. наук: спец. 14.00.35 «Детская хирургия» / С.И. Алексеенко. – Санкт-Петербург, 2006. – 20 с.

2. Кривченя Д.Ю. Диагностика и лечение стеноза пищевода у детей / Д.Ю. Кривченя, А.Г. Дубровин, С.А. Андреещев. — Киев, 2008. — 182 с.

3. Макарова О.Л. Тактика лечения больных с сочетанными рубцовыми стриктурами пищевода и желудка после химических ожогов / О.Л. Макарова, М.П. Королев, Л.Е. Федотов // Украинский журнал малоинвазивной и эндоскопической хирургии – 2003. – Т.7, №3 – С.39–40.

4. Caustic esophageal injury in children. 2013 [Electronic resource] / George D. Ferry, Douglas S. Fishman, Craig Jensen, Alison G. Hoppin. – URL: http://www.uptodate.com.

5. Extent of Injury of Gastrointestinal tract due to accidental ingestion of chemicals among children at Bandar Abbass Children Hospital 2009–2011 / Sakineh Fallahi, Seyed M.V. Hosseini Soghra Fallahi, Morteza Salimi [et al.] // Life Science Journal. – 2012. – Vol.9(4). – P.2054–2057.