• Лапароскопія у лікуванні дітей зі спайковою кишковою непрохідністю

Лапароскопія у лікуванні дітей зі спайковою кишковою непрохідністю

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):46-50; DOI 10.15574/PS.2018.59.46

Переяслов А. А., Дворакевич А. О., Никифорук О. М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
КЗ «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ», Україна

Адгезивні процеси у черевній порожнині є природним процесом після будь-яких хірургічних втручань на органах черевної порожнини та можуть зумовлювати розвиток післяопераційної спайкової непрохідності (ПОСН). Питання можливості та доцільності використання лапароскопічних втручань у пацієнтів з ПОСН є предметом дискусій як серед загальних, так і дитячих хірургів.
Мета: узагальнити власний досвід використання лапароскопії при лікуванні дітей з ПОСН.
Матеріали і методи. Лапароскопічні та лапароскопічно-асистовані втручання проведені у 98 дітей, які знаходились на лікуванні в І хірургічному відділенні КЗ ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» з приводу ПОСН протягом 2006–2017 років. Карбоксіперитонеум створювали «відкритим» методом за Хассон з робочим тиском 5–10 мм рт.ст., залежно від віку дитини. При операції використовували 3- або 5-міліметрові інструменти. Адгезіолізис проводили з використанням моно- або біполярного коагулятора, а в окремих випадках за допомогою апарату LigaSure® або ультразвукового скальпеля.
Результати. У 64,3% дітей були ознаки хронічної, а у 35,7% – гострої ПОСН. У 66,7% дітей із хронічною ПОСН адгезіолізис проведений повністю лапароскопічно, а у 33,3% пацієнтів була конверсія, зумовлена наявністю численних щільних міжкишкових зрощень. Лапароскопічний адгезіолізис проведений у 65,7% дітей з клінікою гострої ПОСН, а у 34,3% – лапароскопічно-асистоване втручання у зв’язку з необхідністю резекції петлі кишки. При цьому адгезіолізис та мобілізацію петлі кишки проводили лапароскопічно, а резекцію та накладання анастомозу – екстраперитонеально. У 66,3% пацієнтів вдалося завершити адгезіолізис лапароскопічно, хоча у 29,2% із них були ознаки перитоніту. Частота конверсій склала 21,4% і вона була зумовлена наявністю численних щільних зрощень. З технічної точки зору, лапароскопія при ПОСН є складним і досить тривалим втручанням. У нашому дослідженні у 37,5% дітей за наявності множинних зрощень адгезіолізис проведений повністю лапароскопічно, хоча тривалість операції була суттєво довшою порівняно з операціями за наявності поодиноких зрощень (264,2±17,3 хв і 112,8±8,7 хв відповідно; р<0,05).
Висновки. При ретельному відборі пацієнтів лапароскопічний адгезіолізис є безпечним та ефективним методом лікування у дітей з ПОСН. Наявність перитоніту не є протипоказанням до лапароскопічного втручання, а за необхідності резекції петлі кишки можливе проведення лапароскопічно-асистованого втручання.
Ключові слова: післяопераційна спайкова непрохідність, діти, лапароскопія.

Література

1. Aguayo P, Fraser JD, Ilyas S et al. (2011). Laparoscopic management of small bowel obstruction in children. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 21: 85-88. https://doi.org/10.1089/lap.2010.0165.

2. Ahmad G, Gent D, Henderson D et al. (2015). Laparoscopic entry techniques. Cochrane Database Syst Rev. CD006583. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006583.pub4.

3. Alemayehu H, David B, Desai AA et al. (2015). Laparoscopy for small bowel obstruction in children – an update. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 25: 73-76. https://doi.org/10.1089/lap.2014.0228.

4. Anderson SA, Beierle EA, Chen MK. (2014). Role of laparoscopy in the prevention and in the treatment of adhesions. Semin Pediatr Surg. 23: 353-356. https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2014.06.007.

5. Apelt N, Featherstone N, Giuliani S. (2013). Laparoscopic treatment for adhesive small bowel obstruction: is it the gold standard in children too? Surg Endosc. 27: 3927-3928. https://doi.org/10.1007/s00464-013-2891-x.

6. Brokelman WJ, Holmdahl L, Bergstrom M et al. (2006). Peritoneal fibrinolytic response to various aspects of laparoscopic surgery: A randomized trial. J Surg Res. 136: 309-313. https://doi.org/10.1016/j.jss.2006.07.044; PMid:17054995

7. Byrne J, Saleh F, Ambrosini L et al. (2015). Laparoscopic versus open surgical management of adhesive small bowel obstruction: a comparison of outcomes. Surg Endosc. 29: 2525-2532. https://doi.org/10.1007/s00464-014-4015-7.

8. Catena F, Di Saverio S, Coccolini F et al. (2016). Adhesive small bowel adhesions obstruction: Evolutions in diagnosis, management and prevention. World J Gastrointest Surg. 8: 222-231. https://doi.org/10.4240/wjgs.v8.i3.222.

9. Dindo D, Schafer M, Muller MK et al. (2010). Laparoscopy for small bowel obstruction: the reason for conversion matters. Surg Endosc. 24: 792-797. https://doi.org/10.1007/s00464-009-0658-1.

10. Eeson GA, Wales P, Murphy JJ. (2010). Adhesive small bowel obstruction in children: should we still operate? J Pediatr Surg. 45: 969-974. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2010.02.030.

11. Goussous N, Kemp KM, Bannon MP et al. (2015). Early postoperative small bowel obstruction: open vs laparoscopic. Am J Surg. 209: 385-390. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2014.07.012.

12. Grafen FC, Neuhaus V, Schob O et al (2010). Management of acute small bowel obstruction from intestinal adhesions: indications for laparoscopic surgery in a community teaching hospital. Langenbecks Arch Surg. 395: 57-63. https://doi.org/10.1007/s00423-009-0490-z.

13. Grant HW, Parker MC, Wilson MS et al. (2006). Population-based analysis of the risk of adhesion-related readmissions after abdominal surgery in children. J Pediatr Surg. 41: 1453-1456. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2006.04.023.

14. Grant HW, Parker MC, Wilson MS et al. (2008). Adhesions after abdominal surgery in children. J Pediatr Surg. 43: 152-157. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2007.09.038.

15. Kelly KN, Iannuzzi JC, Rickles AS et al. (2014). Laparotomy for smallbowel obstruction: first choice or last resort for adhesiolysis? A laparoscopic approach for small-bowel obstruction reduces 30-day complications. Surg Endosc. 28: 65-73. https://doi.org/10.1007/s00464-013-3162-6.

16. Khaikin M, Schneidereit N, Cera S et al. (2007). Laparoscopic vs. open surgery for acute adhesive small-bowel obstruction: patients’ outcome and cost-effectiveness. Surg Endosc. 21: 742-746. https://doi.org/10.1007/s00464-007-9212-1.

17. Lakshminarayanan B, Hughes-Thomas AO, Grant HW. (2014). Epidemiology of adhesions in infants and children following open surgery. Semin Pediart Surg. 23: 344-348. https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2014.06.005.

18. Lautz TB, Barsness KA. (2014). Adhesive small bowel obstruction – acute management and treatment in children. Semin Pediart Surg. 23: 349-352. https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2014.06.006.

19. Lee J, Tashjian DB, Moriarty KP (2012). Surgical management of pediatric adhesive bowel obstruction. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 22: 917-920. https://doi.org/10.1089/lap.2012.0069.

20. Loftus T, Moore F, Van Zant E et al. (2015). A protocol for the management of adhesive small bowel obstruction. J Trauma Acute Care Surg. 78: 13-21. https://doi.org/10.1097/TA.0000000000000491.

21. Maung AA, Johnson DC, Piper GL et al. (2012). Evaluation and management of small-bowel obstruction: an Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline. J Trauma Acute Care Surg. 73; Sup 4: 362-369. https://doi.org/10.1097/TA.0b013e31827019de.

22. Menzies D, Ellis H. (1990). Intestinal obstruction from adhesions how big is the problem? Ann R Coll Surg Eng. 72: 60-63. PMid:2301905 PMCid:PMC2499092

23. Miyake H, Seo S, Pierro A. (2018). Laparoscopy or laparotomy for adhesive bowel obstruction in children: a systematic review and meta-analysis. Pediatr Surg Int. 34(2): 177-182. https://doi.org/10.1007/s00383-017-4186-0.

24. Molinaro F, Kaselas C, Lacreuse I et al. (2009). Postoperative intestinal obstruction after laparoscopic versus open surgery in the pediatric population: A 15‐year review. Eur J Pediatr Surg. 19: 160-162. https://doi.org/10.1055/s-0029-1202858.

25. Murphy FL, Sparnon AL. (2006). Long-term complications following intestinal malrotation and the Ladd’s procedure: a 15 year review. Pediatr Surg Int. 22: 326-329. https://doi.org/10.1007/s00383-006-1653-4.

26. Okamoto H, Wakana H, Kawashima K et al. (2012). Clinical outcomes of laparoscopic adhesiolysis for mechanical small bowel obstruction. Asian J Endosc Surg. 5: 53-58. https://doi.org/10.1111/j.1758-5910.2011.00117.x.

27. Pei KY, Asuzu D, Davis KA. (2017). Will laparoscopic lysis of adhesions become the standard of care? Evaluating trends and outcomes in laparoscopic management of small-bowel obstruction using the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Project Database Surg. Endosc. 31: 2180-2186. https://doi.org/10.1007/s00464-016-5216-z.

28. Sauerland S, Agresta F, Bergamaschi R et al. (2006). Laparoscopy for abdominal emergencies: evidence-based guidelines of the European Association for Endoscopic Surgery. Surg Endosc. 20: 14-29. https://doi.org/10.1007/s00464-005-0564-0.

29. Strickland P, Lourie DJ, Suddleson EA et al. (1999). Is laparoscopy safe and effective for treatment of acute small-bowel obstructions? Surg Endosc.13: 695-698. https://doi.org/10.1007/s004649901075.

30. Szomstein S, Menzo EL, Simpfendorfer C et al. (2006). Laparoscopic lysis of adhesions. World J Surg. 30: 535-540. https://doi.org/10.1007/s00268-005-7778-0.

31. Tierris I, Mavrantonis C, Stratoulias C et al. (2011). Laparoscopy for acute small bowel obstruction: indication or contraindication? Surg Endosc. 25: 531-535. https://doi.org/10.1007/s00464-010-1206-8.

32. van Eijck FC, Wijnen RM, van Goor H. (2008). The incidence and morbidity of adhesions after treatment of neonates with gastroschisis and omphalocele: a 30-year review. J Pediatr Surg. 43: 479-483. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2007.10.027.

33. Vettoretto N, Carrara A, Corradi A et al. (2012). Laparoscopic adhesiolysis: consensus conference guidelines. Colorectal Dis. 14: 208-215. https://doi.org/10.1111/j.1463-1318.2012.02968.x.