• КТ-діагностика аномального відходження однієї з гілок легеневої артерії від аорти (гемітрункус)

КТ-діагностика аномального відходження однієї з гілок легеневої артерії від аорти (гемітрункус)

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):36-40; DOI 10.15574/PS.2018.59.36

Рокицька Н. В., Таммо Раад, Ялинська Т. А., Морковкіна Г. Є., Гальченко О. Г.
ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України», м. Київ

Гемітрункус є рідкісною вадою, яка характеризується аномальним відходженням однієї з гілок легеневої артерії (ЛА) від висхідної аорти і нормальним відходженням іншої гілки ЛА від вихідного тракту правого шлуночка.
Мета: продемонструвати можливості мультидетекторної комп’ютерної томографії (МДКТ) в оцінці анатомії гемітрункуса та супутньої патології для планування хірургічного лікування пацієнтів.
Матеріали і методи. Із січня 2007 р. по листопад 2017 р. дев’ятьом пацієнтам (віком від 2-х днів до 2-х тижнів) після попередньої трансторакальної ехокардіографії (ТТЕХОКГ) була проведена МДКТ без кардіосинхронізації, з внутрішньовенним контрастуванням за допомогою 16-зрізового комп’ютерного томографа.
Результати. Із дев’яти пацієнтів з гемітрункусом лише один мав дистальне відходження правої гілки ЛА від висхідної аорти, решта – проксимальне відходження правої гілки ЛА. У всіх пацієнтів були супутні вроджені вади серцево-судинної системи: відкрита артеріальна протока (n=9), дефект міжпередсердної перегородки (n=1), аномалії дуги аорти (коарктація аорти, гіпоплазія перешийку аорти – 2 хворих, судинні кільця – 2 хворих). Одному пацієнту з проксимальним відходженням правої гілки ЛА було проведено обстеження після оперативного лікування.
Висновки. Мультидетекторна комп’ютерна томографія є цінним методом для оцінки серцево-судинної анатомії, паренхіми легень, дихальних шляхів і середостіння у хворих з гемітрункусом. 3D-реконструйовані зображення особливо корисні для візуалізації вади, що забезпечує точне вимірювання довжини і об’ємів для уточнення складного просторового взаємозв’язку між аномальними судинами середостіння і прилеглими до них внутрішньогрудними структурами.
Ключові слова: гемітрункус, мультидетекторна комп’ютерна томографія, вроджені вади серця.

Література

1. Fontana GP, Spach MS, Effmann EL, Sabiston Jr DC. (1987). Origin of the right pulmonary artery from the ascending aorta. Ann Surg. 206(1): 102–13. https://doi.org/10.1097/00000658-198707000-00016; PMid:3606229 PMCid:PMC1492932

2. Kirkpatrick SE, Girod DA, King H. (1967). Aortic origin of the right pulmo- nary artery. Surgical repair without a graft. Circulation. 36: 777-82. https://doi.org/10.1161/01.CIR.36.5.777; PMid:6050933

3. Kutsche LM, Van Mierop LH. (1988). Anomalous origin of a pulmonary artery from the ascending aorta: associated anomalies and pathogenesis. Am J Cardiol. 61(10): 850-6. https://doi.org/10.1016/0002-9149(88)91078-8

4. Liu H, Juan Y.H, Chen J, Xie Z et al. (2015). Anomalous Origin of One Pulmonary Artery Branch From the Aorta: Role of MDCT Angiography. AJR. 204: 979-987. https://doi.org/10.2214/AJR.14.12730; PMid:25905931

5. Nathan M, Rimmer D, Piercey G, Del Nido PJ, Mayer JE, Bacha EA et al. (2007). Early repair of hemitruncus: excellent early and late outcomes. J Thorac Cardiovasc Surg. 133: 1329-35. https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2006.12.041; PMid:17467452

6. Pankaj G, Sachin T, Shyam S, Anita S, Rajnish J, Shiv K et al. (2012). The anomalous origin of one pulmonary artery branch from the aorta. Interact Cardio VascThorac Surg. 15: 86-92. https://doi.org/10.1093/icvts/ivs110; PMid:22467006 PMCid:PMC3380986

7. Stanton RE, Durnin RE, Fyler DC, Lindesmith GG, Meyer BW. (1968). Right pulmonary artery originating from ascending aorta. Am J Dis Child. 115: 403-13. https://doi.org/10.1001/archpedi.1968.02100010405001

8. Xie L, Gao L, Wu Q, et al. (2015). Anomalous origin of the right pulmonary artery from the ascending aorta: results of direct implantation surgical repair in 6 infants. Journal of Cardiothoracic Surgery. 10: 97. https://doi.org/10.1186/s13019-015-0307-9; PMid:26162911