• Критичні випадки материнської смертності – тяжке акушерське ускладнення, що відображає якість наданих медичних послуг

Критичні випадки материнської смертності – тяжке акушерське ускладнення, що відображає якість наданих медичних послуг

HEALTH OF WOMAN. 2017.9(125):27–30; doi 10.15574/HW.2017.125.27

Дондюк  Ю. В.
Державний Університет Медицини та Фармації ім. Миколи Тестеміцану, м Кишинів, Республіка Молдова

Аудит критичних випадків материнської смертності та материнських смертей є значущим методом оцінювання акушерської допомоги як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються.
Мета дослідження: оцінювання якості наданих медичних послуг у багаторівневій перинатальній системі охорони здоров’я за допомогою встановлення невідповідності існуючим стандартам медичної допомоги у випадках тяжких акушерських ускладнень і материнських смертей.
Матеріали та методи. У ході проведеного ретроспективного дослідження були проаналізовані усі випадки тяжких акушерських ускладнень і материнських смертей, зареєстрованих у Перинатальних центрах II і III рівня Республіки Молдова за 2009–2014 рр. Для оцінювання рівня надання медичної допомоги були підраховані і оцінені такі показники: співвідношення критичних випадків материнської смертності до материнських втрат; показник смертності для кожного акушерського стану або ускладнення.
Результати. У Перинатальних центрах II і III рівня Республіки Молдова протягом 6 років було зареєстровано 154 651 пологи, з яких виявлено 2881 критичний випадок материнської смертності та 21 – летальних випадків. Загальний показник смертності становив 0,72%, а показник смертності від прямих акушерських причин – 0,48%, при цьому в 92,86% цих втрат можна було уникнути. Частота «ледь не загинули» матерів, які отримали неадекватну медичну допомогу, становила 81,85%. Найбільш часті причини надання неякісної медичної допомоги пацієнткам з тяжкою акушерською патологією були зумовлені людськими факторами (82,48%), такими, як недоліки колективної роботи і взаємодії персоналу, відсутність необхідних клінічних навичок для своєчасної і правильної діагностики, запізніле надання медичної допомоги пацієнткам, які потребують термінової допомоги, недотримання клінічних протоколів.
Заключення. Дуже висока частота випадків критичних станів і материнської смертності, яких можна було уникнути, виявлених у результаті проведеного дослідження, диктує необхідність проведення комплексних заходів і розроблення стратегії, спрямованих на забезпечення медичних установ кваліфікованими фахівцями, організації постійних тренінгів і експертиз, що сприяють наданню якісної, безпечної акушерської допомоги та зниженню материнської захворюваності та смертності.
Ключові слова: тяжка материнська захворюваність, критичні випадки материнських втрат, материнська смертність.

Література:
1. Abouchadi S., Alaoui A., Meski Z., Bezad R., De Brouwere V. Preventable maternal mortality in Morocco: the role of hospitals. Tropical Medicine and International Health. 2013; vol. 18, No 4, p. 444–450. https://doi.org/10.1111/tmi.12065

2. Almerie Y., Almerie M., Matar H., Shahrour Y., Al Chamat A., Abdulsalam A. Obstetric near-miss and maternal mortality in maternity university hospital, Damascus, Syria: a retrospective study. BMC Pregnancy and Childbirth. 2010; 10:65. http://www.biomedcentral.com/1471-2393/10/65. https://doi.org/10.1186/1471-2393-10-65; PMid:20959012 PMCid:PMC2973846

3. Bewley S., Wolfe C., Waterstone M. Severe morbidity in the UK. In: MacLean AB, Neilson JP (eds) Maternal Morbidity and Mortality. London: RCOG Press. 2002; 132–46.

4. Farquhar C., Sadler L., Masson V., Bohm G., Haslam A. Beyond the numbers: classifying contributory factors and potentially avoidable maternal deaths in New Zealand, 2006 –2009. Am J. Obstet. Gynecol. 2011; 205(4): 331.e1-331.e8. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2011.07.044

5. Merali HS, Lipsitz S, Hevelone N, Gawande AA, Lashoher A, Agrawal P, et al. Audit-identified avoidable factors in maternal and perinatal deaths in low resource settings: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth. 2014;14:280. https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-280.

6. Minkauskiene M, Nadisauskiene R, Padaiga Z, Makari S. Systematic review on the incidence and prevalence of severe maternal morbidity. Medicina (Kaunas) 2004; 40(4): 299–309.

7. Mkandawire C. Near miss maternal morbidity at the University Teaching Hospital, Lusaka – a descriptive study. Dissertation for the degree of master of medicine in obstetrics and gynecology. The University of Zambia, Scool of Medicine; 2010. 69 p. http://hdl.handle.net/123456789/1051

8. Oladapo O., Sule-Odu A., Olatunji A., Daniel O. «Near-miss» obstetric events and maternal deaths in Sagamu, Nigeria: a retrospective study. Reprod. Health. 2005; 2: 9. https://doi.org/10.1186/1742-4755-2-9; PMid:16262901 PMCid:PMC1291401

9. Pattinson R.C., Hall M. Near misses: a useful adjunct to maternal death enquiries. Br. Med. Bull. 2003; 67:231–43. https://doi.org/10.1093/bmb/ldg007

10. Roopa P.S., Shailja Verma, Lavanya Rai, Pratap Kumar, Murlidhar V. Pai, Jyothi Shetty. “Near Miss” Obstetric Events and Maternal Deaths in a Tertiary Care Hospital: An Audit. Journal of Pregnancy. Volume 2013 (2013), Article ID 393758, 5 pages. http://dx.doi.org/10.1155/ 2013/393758

11. Rozina M., Hashmi H. Near-miss obstetrical events and maternal deaths. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan. 2009; 19 (12): 781–785.

12. Say L., Souza J.P. Pattinson RC; WHO working group on Maternal Mortality and Morbidity classifications. Maternal near miss – towards a standard tool for monitoring quality of maternal health care. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 2009; 23(3):287–96. https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2009.01.007; PMid:19303368

13. Say L., Chou D., Gemmill A., Tunзalp Ц., Moller A., Daniels J., Gьlmezoglu A., Temmerman M., Alkema L. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis.The Lancet Global Health. 2014; 2(6): e323–e333. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(14)70227-X

14. Taly A., Gupta Sh., Jain N. Maternal intensive care and near-miss mortality in obstetrics. J. Obstet. Gynecol. Ind. 2004; 54(5): p. 478–482.

15. Vandecruys H., Pattinson R.C., Macdonald A.P., Mantel G.D. Severe acute maternal morbidity and mortality in the Pretoria Academic Complex:changing patterns over four years. Eur. J. Obstet. Gynaecol. Reprod. Biol. 2002;102(1):6–10. https://doi.org/10.1016/S0301-2115(01)00558-9

16. Waterstone M., Bewley S., Wolfw Ch. Incidence and predictors of severe obstetric morbidity: case-control studyCommentary: Obstetric morbidity data and the need to evaluate thromboembolic disease. BMJ. 2001; 322:1089.

17. www.cnms.md Rapoarte – Evoluюia sistemului de sгnгtate din Republica Moldova оn perioada guvernгrii coaliюiei proeuropene, anii 2009–2014.