• Коронарити у дитячому віці: постановка проблеми та аналіз автопсійного випадку 
До змісту

Коронарити у дитячому віці: постановка проблеми та аналіз автопсійного випадку 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.6(70):66-69; doi 10.15574/SP.2015.70.66 
 

Коронарити у дитячому віці: постановка проблеми та аналіз автопсійного випадку 
 

Бойко О. І., Кузик Ю. І., Гошовська І. І., Бабич Р. О.

КЗ ЛОР «Львівське обласне патологоанатомічне бюро», Україна

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна 
 

У даній статті описаний автопсійний випадок коронариту у хлопчика п'яти років на тлі гіпоплазії нирок, що клінічно проявилося ознаками гострого пошкодження міокарда. Відсутність клінічної інформації про початок та перебіг захворювання не дозволила остаточно верифікувати нозологічну приналежність коронариту. Виявлені патоморфологічні зміни коронарних артерій найвірогідніше свідчать про хворобу Кавасакі. 
 

Ключові слова: коронарит, гіпоплазія нирок, хвороба Кавасакі. 
 

Література

1. Дядык АИ. 2009. Кардиоренальные и ренокардиальные синдромы. Серцева недостатність. 2: 10—19.

2. Морфологічні аспекти ангіології. Матер Всеукр наук-практ конф, 24—25 жовтня 2013 р. МОЗ України. Тернопіль, Укрмедкнига. 2013: 207.

3. Дядык АИ, Холопов ЛС, Зборовский СР и др. 2013. Системные васкулиты в современной клинической практике. Под ред АИ Дядыка. Донецк, Издатель Заславский А.Ю.: 248.

4. Стрижаков ЛА. 2012. Коронарит при ревматических заболеваниях: обзор литературы. Фарматека. 6: 16—19.

5. Толстикова ТВ. 2009. Поражение сердца при инфекционном мононуклеозе у детей. Автореф дис канд мед наук. Спец. 14.00.09 «Педиатрия». Красноярск: 20.

6. Eaden J, Peckham D. 2013. Myocardial infarction in an adult with cystic fibrosis and heart and lung transplant. Multidisciplinary Respiratory Medicine. 8: 1—5. http://dx.doi.org/10.1186/2049-6958-8-37; PMid:23759073 PMCid:PMC3679814

7. Egier D. 2006. Kawasaki Disease: A Review of the Epidemiology, Clinical Features, and Management of a Paediatric Condition. UWOMJ. 74(2): 36—39.

8. McCrindle BW. 2009. Kawasaki: A Childhood Disease With Important Consequences Into Adulthood. Circulation. 120: 6—8. http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.874800; PMid:19546382

9. Rowley AH, Shulman ST. 1998. Kawasaki Syndrome. Clin Microbiol Rev. 11(3): 405—414. PMid:9665974 PMCid:PMC88887

10. To L, Krazit ST, Kaye AD. 2013. Perioperative Consideration of Kawasaki Disease. Ochsner J. 13(2): 208—213. PMid:23789007 PMCid:PMC3684330