• Корекція дефіциту заліза у вагітних з природженими вадами серця, серцевою недостатністю та анемією
ua До змісту Повний текст статті

Корекція дефіциту заліза у вагітних з природженими вадами серця, серцевою недостатністю та анемією

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.3(75):31-34; doi 10.15574/PP.2018.75.31

Огородник А. О., Лиманська А. Ю., Бутенко Л. П., Давидова Ю. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», Київ

Мета: удосконалити лікування залізодефіцитної анемії у вагітних високого кардіального ризику.

Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилися 73 вагітні жінки з природженими вадами серця (ВПС) на тлі серцевої недостатності (СН) та анемії. При рівні гемоглобіну вище за 95 г/л і передбачуваному терміні пологів більше 40 днів від початку лікування вагітним призначалися препарати перорального заліза (II). При рівні гемоглобіну нижче 95 г/л з метою корекції анемії призначали сахарат заліза у формі розчину для парентерального введення у ситуації, якщо передбачається абдомінальний шлях розродження з подальшим переходом на пероральні препарати заліза (II) до та після пологів.

Результати. Використання ступінчастої схеми лікування внутрішньовенним і пероральним препаратами заліза сприяло нормалізації показників депо заліза, на відміну від призначення виключно пероральних форм препаратів заліза, а також стабілізації стану жінок. В усіх породіль, які отримали лікування за розробленим алгоритмом, не було перинатальних втрат, народження дітей у терміні менше 28 тижнів та з оцінкою за шкалою Апгар при народженні нижче 5 балів.

Висновки. Стабілізація стану вагітних з ПВС, СН та анемією за рахунок відсутності прогресування серцевої недостатності, нормалізації стану обміну заліза та уникнення акушерських ускладнень і перинатальних втрат доводить ефективність ступінчастої протианемічної терапії з використанням внутрішньовенного препарату заліза та перорального заліза (ІІ) у вагітних високого кардіального ризику.

Ключові слова: вагітність, природжені вади серця, анемія, серцева недостатність.

Література

1. Давыдова ЮВ, Апресова КГ, Огородник АА и др. (2013). Ключевые подходы к диагностике и лечению анемии у беременных с сердечной недостаточностью в клинике экстрагенитальной патологии. Репродуктивная эндокринология. 6(14): 32–35.

2. Давыдова ЮВ, Задорожная ТД, Бутенко ЛП, Лиманская АЮ, Огородник АА, Мокрик АН. (2016). Профилактика гипоксических фетальных осложнений у беременных с врожденными пороками сердца и анемией. Перинатология и педиатрия. 2: 43–48. doi 10.15574/PP.2016.66.43

3. Давыдова ЮВ, Лиманская АЮ, Огородник АО. (2013). Железодефицитная анемия в ХХІ веке: ионные и неионные препараты железа, практические рекомендации для беременных. Здоровье женщины. 3(79): 25–29.

4. Cohen-Solal A, Damy T, Terbah M et al. (2014). High prevalence of iron deficiency in patients with acute decompensated heart failure. Eur J Heart Fail. 16(9): 984–91. https://doi.org/10.1002/ejhf.139.

5. Drozd М, Jankowska EA, Banasiak W, Ponikowski Р. (2017). Iron therapy in patients with heart failure and iron deficiency:review of iron preparations for practitioners.Am J Cardiovasc. Drugs. 17(3): 183–201. doi 10.1007/s40256-016-0211-2.

6. Jankowska EA, Kasztura M, Sokolski M et al. (2014). Iron deficiency defined as depleted iron stores accompanied by unmet cellular iron requirements identifies patients at the highest risk of death after an episode of acute heartfailure. Eur Heart J. 35(36): 2468–76. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu235.

7. Jankowska EA, Rozentryt P, Witkowska A et al. (2010). Iron deficiency: an ominous sign in patients with systolic chronic heart failure. Eur Heart J. 31(15): 1872–80. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehq158.

8. Kaldara-Papatheodorou EE, Terrovitis JV, Nanas JN. (2010). Anemia in heart failure: should we supplement iron in patients with chronic heart failure? Pol Arch Med Wewn. 120(9): 354–60. PMid:20864909

9. Nunez J, Comin-Colet J, Minana G et al. (2016). Iron deficiency and risk of early readmission following a hospitalization for acute heart failure. Eur J Heart Fail. 18(7): 798–802. https://doi.org/10.1002/ejhf.513.

10. Nunez J, Dominguez E, Ramon JM et al. (2016). Iron deficiency and functional capacity in patients with advanced heart failure with preserved ejection fraction. Int J Cardiol. 207: 365–7.

https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.01.187.

11. Yeo TJ, Yeo PSD, Ching-Chiew Wong R et al. (2014). Iron deficiency in a multi-ethnic Asian population with and without heart failure: prevalence, clinical correlates, functional significance and prognosis. Eur J Heart Fail. 16(10): 1125–1132. https://doi.org/10.1002/ejhf.161.

Стаття надійшла до редакції 18.07.2018 р., прийнята до друку 12.09.2018 р.