• Контрацепція у жінок з екстрагенітальною патологією: профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я 
ua До змісту

Контрацепція у жінок з екстрагенітальною патологією: профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я 

HEALTH OF WOMAN. 2016.1(107):184–186 
 

Контрацепція у жінок з екстрагенітальною патологією: профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я 
 

Лєдин Д. С.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

Мета дослідження: зниження частоти і ступеня вираженості порушень репродуктивного і соматичного здоров’я при використанні різних методів контрацепції у жінок з екстрагенітальною патологією на основі розроблення і впровадження алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів. 
 

Матеріали та методи. Були виділені 4 групи по 100 жінок репродуктивного віку з вегетосудинною дистонією, автоімунним тиреоїдитом, хронічною патологією печінки і нирок, які використовували різні методи контрацепції. Контрольну групу склали 50 жінок репродуктивного віку без екстрагенітальної патології, які використовували механічні засоби контрацепції.

У комплекс проведених досліджень були включені клінічні, функціональні, лабораторні і статистичні методи. 
 

Результати. Результати проведених досліджень свідчать, що пропонований алгоритм профілактики непланованої вагітності і зниження частоти порушень репродуктивного здоров’я дозволяє не лише попередити небажану гестацию, але й знизити частоту порушень репродуктивного здоров’я у жінок з основними варіантами соматичної захворюваності. 
 

Заключення. Для оптимізації контрацепції у жінок з екстрагенітальною патологією можливе використання поєднання гормональних і фітопрепаратів, а також внутрішньоматкової контрацепції за пропонованим алгоритмом. 
 

Ключові слова: контрацепція, екстрагенітальна патологія, непланована вагітність, репродуктивне здоров’я, профілактика. 
 

Література:

1. Венцківський БМ, Товстановська ВО. 2012. Контрацепція: порівняння та перспективи. Нова медицина 4:21–27.

2. Вертищенко АВ, Присядько ММ. 2012. Методи конрацепції і їх роль у здоров’ї сучасної жінки. Педіатрія, акушерство та гінекологія 4:31–40.

3. Вовк КБ, Петербуржська ВФ. 2011. Гормональная терапия различных нарушений менструальной функции у женщин репродуктивнoго периода:16.

4. Жук СИ, Захурдаева ЛД. 2014. Гормональная контрацепция и пути оптимизации ее назначения. Здоровье женщины 7:184–187.

5. Bayson LW, Hughbert OJ. 2013. Intrauterine contraception as a solution for modern woman. JAMA. 283:1430–6.

6. Birkhдuser M. 2014. Progestagen use in oral contraception – basic knowledge. Ther Umsch. 66(2):71–87.

7. Cameron S. 2012. Contraception and gynaecological care. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 23(2):211–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2008.11.003; PMid:19147411