• Комплексний підхід до корекції порушень соматостатевого розвитку дітей та підлітків із дифузним нетоксичним зобом
ua До змісту

Комплексний підхід до корекції порушень соматостатевого розвитку дітей та підлітків із дифузним нетоксичним зобом

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 5(61):97-102; doi 10.15574/SP.2014.61.97 

Комплексний підхід до корекції порушень соматостатевого розвитку дітей та підлітків із дифузним нетоксичним зобом

Турчина С. І. 
ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків

Мета: обґрунтувати комплексний підхід до терапії дітей і підлітків з дифузним нетоксичним зобом.

Пацієнти і методи. Обстежено 163 дівчат та 197 хлопців 8–17 років з дифузним нетоксичним зобом (ДНЗ) І–ІІІ ступеня. Виконували УЗД щитоподібної залози. У сироватці крові визначали концентрацію тиреотропіну, вільних фракцій тиреоїдних гормонів (fT4 і fT3) радіоімунним методом. Розраховували величину співвідношення ТТГ/fT4. Значення ТТГ/fT4 понад 0,29 у.о. розцінювали як значущу ознаку субклінічного гіпотиреозу. Усі пацієнти оглянуті педіатром, психоневрологом, психологом, отоларингологом, окулістом. За потреби проводили розгорнутий комплекс обстеження для верифікації супутньої патології. Проведено клініко-генеалогічне дослідження.

Результати. У 59,4% пацієнтів виявлено дисгармонійний фізичний розвиток. Найчастіше визначали дефіцит маси тіла (37,5%) та/або низький зріст (28,0%). У 32,8% хлопців-підлітків і 8,3% дівчат діагностовано затримку статевого розвитку, яка у більшості підлітків (83,8%) супроводжувалась дефіцитом маси тіла та низьким зростом.

Висновки. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до терапії дітей і підлітків, хворих на ДНЗ, та доцільність застосування препарату Триметабол у хворих із дефіцитом маси тіла та затримкою зросту, як при фізіологічному, так і патологічному перебігу пубертата.

Ключові слова: діти та підлітки, дифузний нетоксичний зоб, лікування.

Література: 
1. Антипкин ЮГ, Омельченко ЛИ, Квашина ЛВ. 2008. Применение Триметабола в педиатрической практике. Ліки України 1: 53—56.

2. Корнева ВВ, Козачок ВВ, Курило Л Г и др. 2011. Ацетонемический синдром у детей — возможности оптимизации терапии. Суч гастроентерол 2: 45—48.

3. Буряк ВН, Мурашко ЕС. 2012. Особенности формирования, клинических проявлений и терап ии диффузного нетоксического зоба у детей. Врачеб дело 3—4: 31—35.

4. Омельченко ЛІ, Ніколаєнко ВБ, Ошлянська ОА та ін. 2008. Використання препарату Триметабол з метою корекції метаболічних порушень у дітей з вродженою та набутою патологією сполучиної тканини. Зб наук пр співроб НМАПО ім. П.Л. Шупика. К: 460—465.

5. Абатуров ОЄ, Герасименко ОМ, Леоненко НЙ та ін. 2009. Використання препарату Триметабол у дітей з дисфункцією жовчного міхура на тлі лямбліозу. Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания: материалы I конгресса педиатров стран СНГ: 22—23.

6. Громова ОА, Торшин ИЮ, Кошелева НГ. 2011. Молекулярные синергисты йода: новые подходы к эффективной профилактике и терапии йод-дефицитных заболеваний у беременных. РМЖ 19(1): 51—59. Мать и дитя. Акушерство и гинекология.

7. Плехова ЕИ, Хижняк ОО, Левчук ЛП и др. 2000. Задержка полового развития мальчиков. Монография. М, Знание: 112.

8. 2010. Избранные лекции по клинической андрологии. Под ред Лучицкого ЕВ и Бондаренко ВА. К, Х, Изд-во ООО фирма «Нова Софт»: 144.

9. Крючко ТО, Несіна ІМ, Зіньковська СМ. 2009. До питання оптимізації лікування дітей з синдромом подразненого кишечника. ПАГ 71(2): 45—49.

10. Лапшин ВФ, Умане ТР. 2009. Клиническое исследование эффективности и безопасности препарата «Триметабол» в комплексном лечении детей с аллергическими заболеваниями. Здоровье Украина 12: 23—25.

11. Маменко МЄ. 2009. Методи коррекції йодного дефіциту: порівняльний аналіз ефективності. Міжнар ендокрин журн 1(19): 46—50.

12. Миронюк НІ, Федчишин ІЮ. 2008. Вплив йодного дефіциту на показники фізичного розвитку та його гармонійність у дітей шкільного віку. Ендокринол 3(2): 191—198.

13. Турчина СИ, Плехова ЕИ, Багацкая НВ и др. 2012. Особенности клинико_анамнестических данных у детей с диффузным нетоксическим зобом, проживающих в условиях слабого йододефицита Перинатол и педиатрия 3: 121—124.

14. Плехова ОІ та ін. 2010. Оцінка статевого розвитку хлопців (вікові нормативи. Метод реком. ДУ «ІОЗДП АМНУ» Х: 25.

15. Полковничено ЛМ. 2011. Патогенетичний підхід до лікування функціональної діареї у дітей раннього віку. Інформ. лист: 4.

16. Плехова ОІ, Турчина СІ , Багацька НВ та ін. 2013. Прогноз перебігу дифузного нетоксичного зоба у підлітків, що мешкають в умовах легкого йододефіциту: метод рек. Укр журн дитячої ендокринол 1: 43—49.

17. 2006. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». МОЗ України. К: 94.

18. Рустембекова СА, Аметов АС, Тлиашинова АМ. 2008. Элементный дисбаланс при патологии щитовидной железы. РМЖ 16: 1078—1081.

19. Рустембекова СА, Тлиашинова АМ. 2005. Многокомпонентная система в развитии заболеваний щитовидной железы (йод и эндо-экзогенные факторы). РМЖ 54(28): 1924—1926.

20. Савченко ОВ, Тюпелеев ПА, Гололобова СС. 2010. Содержание микроэлементов в крови городских детей с диффузным нетоксическим зобом. Гигиена и санитария 1: 27—29.

21. Сорокман ТВ. Спосіб діагностики функції гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей. Пат. 47072А, UA, МКВ А61В10/00, G01N33/78. — №2001075037; заяв. 17.07.01; опубл. 17.06.02, Бюл. № 6. — С. 4.

22. Турчина СИ. 2010. Влияние тиреоидной недостаточности на характер физического развития у детей и подростков с диффузным нетоксическим зобом. Суч педіатрія: 5: 201—204.

23. Турчина СИ. 2013. Диффузный нетоксический зоб и половое созревание. Укр журн дитячої ендокринол 1: 23—28.

24. Турчина СИ, Плехова ЕИ, Косовцова АВ. 2012. Отдаленный катамнез физического и полового созревания детей с диффузным нетоксическим зобом. Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания: материалы IV конгресса педиатров стран СНГ. Л: 266.

25. Турчина СІ, Плехова ОІ, Косовцова ГВ. 2012. Перебіг пубертатного періоду у хлопців, хворих на дифузний нетоксичний зоб. Здоровье мужчины 3: 189—192.

26. Hess SY. 2010. The impact of common micronutrient deficiencies on iodine and thyroid metabolism: the evidence from human studies. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 24(1): 117—132. http://dx.doi.org/10.1016/j.beem.2009.08.012

27. Lippi G, Montagnana M. 2008. Prevalence of folic Acid and vitamin B12 deficiencies in patients with thyroid disorders. Am J Med Sci 336(1): 50—52. http://dx.doi.org/10.1097/MAJ.0b013e31815c3b5b

28. Ertek S, Cicero AF, Caglar O, Erdogan G. 2010. Relationship between serum zinc levels, thyroid hormones and thyroid volume following successful iodine supplementation. Hormones (Athens) 9(3): 263—268. http://dx.doi.org/10.14310/horm.2002.1276

29. Triggiani V, Tafaro E, Giagulli VA et el. 2009. Role of iodine, selenium and other micronutrients in thyroid function and disorders. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets 9(3): 277—294. http://dx.doi.org/10.2174/187153009789044392

30. Schomburg L, Kohrle J. 2008. On the importance of selenium and iodine metabolism for thyroid hormone biosynthesis and human health. Mol Nutr Food Res 52(11): 1235—1246. http://dx.doi.org/10.1002/mnfr.200700465

31. Zimmermann MB. 2007. Interactions of vitamin A and iodine deficiencies: effects on the pituitary-thyroid axis. Int J Vitam Nutr Res 77(3): 236—240. http://dx.doi.org/10.1024/0300-9831.77.3.236