• Комплексне лікування пронаційних деформацій стоп у дітей з церебральним паралічем
ua До змісту Повний текст статті

Комплексне лікування пронаційних деформацій стоп у дітей з церебральним паралічем

Paediatric Surgery.2017.3(56):109-113; doi 10.15574/PS.2017.56.109

Абдалбарі  Д., Данилов О. А., Горелік В. В.
Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Пронаційна деформація стоп є важким ускладненням перебігу церебрального паралічу у 57,7–85,3% випадків. Дотепер не визначено алгоритм лікування даної патології залежно від варіанту клінічного лікування, ступеня деформації та віку хворого.
Мета: визначення алгоритму лікування різних варіантів клінічного перебігу у дітей із церебральним паралічем.
Матеріали і методи. Проаналізована ефективність лікування пронаційних деформацій стоп у 45 дітей віком від 5 до 16 років, що страждають на церебральний параліч: 18 хворих з І-м варіантом деформації, 16 – з ІІ-м і 11 – з ІІІ-м. Використовувалися клінічні та рентгенологічні методи діагностики. Застосовувалося поєднання консервативного та оперативного лікування.
Результати. Оперативне лікування включало відновлення позиції п’яткової і таранної кісток за допомогою подовження або скорочення сухожилля та апоневрозу трицепса гомілки, пересадки сухожиль, підтаранного артроерезу або артродезу, трьохсуглобового артродезу. Протягом двох років після операції хороші результати спостерігалися при І варіанті деформації у 88,9% хворих, при ІІ–ІІІ варіантах – відмінні і хороші результати в усіх випадках.
Ключові слова: пронаційна деформація стоп, церебральний параліч, хірургічне лікування.

Литература

1. Анатомические изменения бедренных и большеберцовых костей у больных с церебральным параличом / Данилов О.А., Пилипчук О.Р., Машуренко В.І., Нех А.А. // Хірургія дитячого віку. – 2007. – Т.IV, №1. – С.8–13.

2. Данилов О.А. Механизм формирования и клиническое течение сгибательных контрактур коленнях суставов у больных с церебральным параличом / О.А. Данилов, М.А. Моця, О.Р. Пилипчук // Хірургія дитячого віку. – 2015. – Т.50–51, №1-2. – С.61–67.

3. Комплексне лікування плосковальгусних деформацій стоп у дітей з церебральним паралічем / Данилов О.А., Горелік В.В., Кисиленко А.С. [та ін.] // Ортопедія, травматологія і протезування. – 2005. – №2. – С. 34–57.

4. Хусаинов Н.О. Торсионная деформация нижних конечностей у больных церебральным параличом / Н.О. Хусаинов // Ортопедия, травматология и восстановительная хірургія детского возраста. – 2014. – Т.2, №1. – С.63–68.

5. Dolgin D.A. Distal tibial fibular deratation osteotomy for correction of tibial torsion: review of technique and results in 63 cases / D.A. Dolgin, R.J. Delwart, R.M. Stefro // J. Pediatrik Orthopedic. – 1998. – Vol.25(6). – P. 697–708.

6. Results of tibial rotation osteotomy without concomitant fibular osteotomy in children with cerebral palsy / Ryan D.D., Rethlefsen S.A., Sraggs D.Z., Kay R.M. // J. Pediatrik Orthopedic. – 2005. – Vol.25(1). – P.84–88. https://doi.org/10.1097/01241398-200501000-00019; https://doi.org/10.1097/00004694-200501000-00019; PMid:15614066

7. The mechanism of formation and clinical course of pronation foot deformity in children with the cerebral palsy / Danylov O.A., Shulga O.V., Gorelik V.V., Abdalbari J. // Surgery of Ukraine. – 2016. – Vol.4(60). – P.18–23.

8. Variation of rotation moment arms with hip flexion / Delp S.Z., Hess W.E., Hungerford D.S., Jones Z.C. // J. Biomechanik. – 1999. – Vol.32(5). – P. 493–501. https://doi.org/10.1016/S0021-9290(99)00032-9